Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 990 | Date: 09-Sep-1987
હર ફરિયાદ સાથે જ્યાં આશા ભળી
Hara phariyāda sāthē jyāṁ āśā bhalī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 990 | Date: 09-Sep-1987

હર ફરિયાદ સાથે જ્યાં આશા ભળી

  No Audio

hara phariyāda sāthē jyāṁ āśā bhalī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-09 1987-09-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11979 હર ફરિયાદ સાથે જ્યાં આશા ભળી હર ફરિયાદ સાથે જ્યાં આશા ભળી

   ફરિયાદ ત્યાં તો દૂષિત બની

ફરિયાદ જ્યાં સત્ય પર તો ટકી રહી

   ફરિયાદ બધું તો એ કહી ગઈ

વંટોળ આવ્યો, જ્યાં દિશા એ પામી

   દિશા ત્યાં તો એની બદલી ગઈ

હૈયે પ્રેમની ભરતી જ્યાં ચડતી રહી

   ગરીબીમાં પણ અમીરી મળી

ભાવભરી ભક્તિ જ્યાં સાચી બની

   દર્શન કાજે `મા’ તો મજબૂર બની

દિનરાત વીતતાં રહ્યાં, સમજ એની ના પડી

   પળ પળ ત્યાં તો મોંઘી બની

નામે-નામે `મા’ તો નિરાળી રહી

   ભેદ નામમાં તો ભૂંસતી ગઈ

આશાઓ તો પૂર્ણ થાતી રહી

   હૈયે ઉમંગ તો ભરતી રહી
View Original Increase Font Decrease Font


હર ફરિયાદ સાથે જ્યાં આશા ભળી

   ફરિયાદ ત્યાં તો દૂષિત બની

ફરિયાદ જ્યાં સત્ય પર તો ટકી રહી

   ફરિયાદ બધું તો એ કહી ગઈ

વંટોળ આવ્યો, જ્યાં દિશા એ પામી

   દિશા ત્યાં તો એની બદલી ગઈ

હૈયે પ્રેમની ભરતી જ્યાં ચડતી રહી

   ગરીબીમાં પણ અમીરી મળી

ભાવભરી ભક્તિ જ્યાં સાચી બની

   દર્શન કાજે `મા’ તો મજબૂર બની

દિનરાત વીતતાં રહ્યાં, સમજ એની ના પડી

   પળ પળ ત્યાં તો મોંઘી બની

નામે-નામે `મા’ તો નિરાળી રહી

   ભેદ નામમાં તો ભૂંસતી ગઈ

આશાઓ તો પૂર્ણ થાતી રહી

   હૈયે ઉમંગ તો ભરતી રહી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hara phariyāda sāthē jyāṁ āśā bhalī

   phariyāda tyāṁ tō dūṣita banī

phariyāda jyāṁ satya para tō ṭakī rahī

   phariyāda badhuṁ tō ē kahī gaī

vaṁṭōla āvyō, jyāṁ diśā ē pāmī

   diśā tyāṁ tō ēnī badalī gaī

haiyē prēmanī bharatī jyāṁ caḍatī rahī

   garībīmāṁ paṇa amīrī malī

bhāvabharī bhakti jyāṁ sācī banī

   darśana kājē `mā' tō majabūra banī

dinarāta vītatāṁ rahyāṁ, samaja ēnī nā paḍī

   pala pala tyāṁ tō mōṁghī banī

nāmē-nāmē `mā' tō nirālī rahī

   bhēda nāmamāṁ tō bhūṁsatī gaī

āśāō tō pūrṇa thātī rahī

   haiyē umaṁga tō bharatī rahī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati devotional bhajan, he is reflecting on how our prayer is answered.

He is saying...

In every complaint, if expectations are mixed, then the complaint is contaminated.

When complaint is sustained in the truth, then that complaint says it all.

When the storm finds the path, then the direction of the directionless storms seems to change its direction.

When love is overflowing in the heart, then even in poverty, richness is found.

When devotion is filled with emotion, and when devotion is truthful, then even Divine Mother is forced to give her vision.

Days and nights are passing by, and without any understanding of how, every moment is becoming costlier.

Divine Mother is manifested in many forms and finally, she erases all the mysteries of her many forms.

All the expectations are meeting automatically, and heart is blessed with bliss.

Kaka is explaining that when we pray to Divine, most of us are praying with agenda in our hearts and with complaints about our worldly situations in our minds. This prayer has no meaning. When prayer to Divine is filled with emotions of love and surrender then Divine Mother is left with no choice, but to acknowledge that prayer. When one is immersed in sincere and heartfelt prayer, one is enabled and motivated to undertake proper and correct actions. Finally, the knowledge of Divine Consciousness makes our heart blissful.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 990 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...988989990...Last