Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 992 | Date: 10-Sep-1987
આવ્યું ન સાથે તારી કોઈ, આવ્યો જ્યારે તું જગમાં
Āvyuṁ na sāthē tārī kōī, āvyō jyārē tuṁ jagamāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 992 | Date: 10-Sep-1987

આવ્યું ન સાથે તારી કોઈ, આવ્યો જ્યારે તું જગમાં

  Audio

āvyuṁ na sāthē tārī kōī, āvyō jyārē tuṁ jagamāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-09-10 1987-09-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11981 આવ્યું ન સાથે તારી કોઈ, આવ્યો જ્યારે તું જગમાં આવ્યું ન સાથે તારી કોઈ, આવ્યો જ્યારે તું જગમાં

ન આવશે કોઈ સાથે તારી, જાશે જ્યારે તું જગમાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

સાથ તો મળી જાશે તને, પાપ તો આચરવા

સહુ તો જાશે છૂટી, પડશે જ્યાં પાપ ભોગવવા

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

આવી પડશે દુઃખ જ્યારે, મળશે ન સાથ દુઃખમાં

મળે જ્યાં સુખ તો થોડું, આવશે સહુ દોડી સુખમાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

હતા અજાણ્યા તુજને, જાણ્યા સહુને આવીને જગમાં

માયા થકી તો આવ્યો જગમાં, બંધાયો પાછો શાને માયામાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

મળ્યો માનવદેહ પાછો, લાગી જા તો ઉત્કર્ષમાં

ભરી લેજે હૈયે અનહદ શાંતિ, છોડજે જગ આનંદમાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)
https://www.youtube.com/watch?v=ozAkL8V1o7Y
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યું ન સાથે તારી કોઈ, આવ્યો જ્યારે તું જગમાં

ન આવશે કોઈ સાથે તારી, જાશે જ્યારે તું જગમાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

સાથ તો મળી જાશે તને, પાપ તો આચરવા

સહુ તો જાશે છૂટી, પડશે જ્યાં પાપ ભોગવવા

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

આવી પડશે દુઃખ જ્યારે, મળશે ન સાથ દુઃખમાં

મળે જ્યાં સુખ તો થોડું, આવશે સહુ દોડી સુખમાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

હતા અજાણ્યા તુજને, જાણ્યા સહુને આવીને જગમાં

માયા થકી તો આવ્યો જગમાં, બંધાયો પાછો શાને માયામાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)

મળ્યો માનવદેહ પાછો, લાગી જા તો ઉત્કર્ષમાં

ભરી લેજે હૈયે અનહદ શાંતિ, છોડજે જગ આનંદમાં

   ચેત રે મનવા, ચેત તું ચેત (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyuṁ na sāthē tārī kōī, āvyō jyārē tuṁ jagamāṁ

na āvaśē kōī sāthē tārī, jāśē jyārē tuṁ jagamāṁ

   cēta rē manavā, cēta tuṁ cēta (2)

sātha tō malī jāśē tanē, pāpa tō ācaravā

sahu tō jāśē chūṭī, paḍaśē jyāṁ pāpa bhōgavavā

   cēta rē manavā, cēta tuṁ cēta (2)

āvī paḍaśē duḥkha jyārē, malaśē na sātha duḥkhamāṁ

malē jyāṁ sukha tō thōḍuṁ, āvaśē sahu dōḍī sukhamāṁ

   cēta rē manavā, cēta tuṁ cēta (2)

hatā ajāṇyā tujanē, jāṇyā sahunē āvīnē jagamāṁ

māyā thakī tō āvyō jagamāṁ, baṁdhāyō pāchō śānē māyāmāṁ

   cēta rē manavā, cēta tuṁ cēta (2)

malyō mānavadēha pāchō, lāgī jā tō utkarṣamāṁ

bharī lējē haiyē anahada śāṁti, chōḍajē jaga ānaṁdamāṁ

   cēta rē manavā, cēta tuṁ cēta (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan on the truth of this world,

He is saying...

No one has come with you when you entered this world,

No one will come with you when you will depart from this world.

Wake up, O Mind, wake up, O wake up.

You will find allies to perform any sins, but everyone will run away when the time comes to bear its brunt.

Wake up, O Mind, wake up, O wake up.

When you end up facing grief and sorrow, no one will come to give you support,

But as you find joy and happiness, everyone will come running.

Wake up, O Mind, wake up, O wake up.

Everyone was unknown to you, they all became known to you after you came in this world.

You have entered this illusion, but why are you binding yourself in the illusion ?

Wake up, O Mind, wake up, O wake up.

You have got this human body, work towards liberation ,

Feel eternal peace in this heart, and leave this world in joy.

Wake up, O Mind, wake up, O wake up.

Kaka is explaining that instead of focusing on this worldly matters and worldly relationships, one must work towards the advancement of soul. These relationships in the world has no integrity, and makes you create bondages. Kaka is urging us to practice detachment in attachment and focus on redeeming our soul, which is the eternal truth of the universe.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 992 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...991992993...Last