BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6070 | Date: 18-Dec-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના એ તો ચૂપ રહે, એ તો બોલે બોલે ને બોલે, એ તો કાંઈ તો કહે

  No Audio

Na Ae To Chup Rahe, Ae To Bole Bole Ne Bole, Ae To Kae To Kahe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1995-12-18 1995-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12059 ના એ તો ચૂપ રહે, એ તો બોલે બોલે ને બોલે, એ તો કાંઈ તો કહે ના એ તો ચૂપ રહે, એ તો બોલે બોલે ને બોલે, એ તો કાંઈ તો કહે
જીવનમાં જિહ્વા તો ના ચૂપ રહે, એ તો બોલે ને બોલે, એ તો કાંઈ તો કહે
ખાલી જિહ્વા જીવનમાં બોલે એવું કાંઈ નથી, અન્ય ચીજો પણ બોલે ને બોલે
આંખોના ઇશારાઓ ને આંખોના ભાવો, ના ચૂપ એ રહે, એ તો બોલે ને બોલે
સંજોગોને સંજોગો જીવનમાં આવે ને જાગે, મજબૂરી જીવનની એમાં તો બોલે ને બોલે
ઉપાધિઓ જીવનમાં આવે ને જાગે, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા ને અહં એમાં તો બોલે ને બોલે
નિરાશાઓને નિરાશાઓમાં બદલાય ચાલ, માનવની ચાલ એની એમાં બોલે ને બોલે
કરમાયેલું હૈયું, ચગદાયેલ મન, ક્યારેક તો એ, બોલે ને બોલે, કાંઈક એ તો કહે
દુર્ભાગ્ય જગમાં જીવનમાં, ના ચૂપ એ તો રહે, એ તો બોલે ને બોલે
વાત નશામાં ના કોઈના પેટમાં ટકે, જીવનમાં ત્યારે એ તો બોલે ને બોલે
Gujarati Bhajan no. 6070 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના એ તો ચૂપ રહે, એ તો બોલે બોલે ને બોલે, એ તો કાંઈ તો કહે
જીવનમાં જિહ્વા તો ના ચૂપ રહે, એ તો બોલે ને બોલે, એ તો કાંઈ તો કહે
ખાલી જિહ્વા જીવનમાં બોલે એવું કાંઈ નથી, અન્ય ચીજો પણ બોલે ને બોલે
આંખોના ઇશારાઓ ને આંખોના ભાવો, ના ચૂપ એ રહે, એ તો બોલે ને બોલે
સંજોગોને સંજોગો જીવનમાં આવે ને જાગે, મજબૂરી જીવનની એમાં તો બોલે ને બોલે
ઉપાધિઓ જીવનમાં આવે ને જાગે, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા ને અહં એમાં તો બોલે ને બોલે
નિરાશાઓને નિરાશાઓમાં બદલાય ચાલ, માનવની ચાલ એની એમાં બોલે ને બોલે
કરમાયેલું હૈયું, ચગદાયેલ મન, ક્યારેક તો એ, બોલે ને બોલે, કાંઈક એ તો કહે
દુર્ભાગ્ય જગમાં જીવનમાં, ના ચૂપ એ તો રહે, એ તો બોલે ને બોલે
વાત નશામાં ના કોઈના પેટમાં ટકે, જીવનમાં ત્યારે એ તો બોલે ને બોલે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā ē tō cūpa rahē, ē tō bōlē bōlē nē bōlē, ē tō kāṁī tō kahē
jīvanamāṁ jihvā tō nā cūpa rahē, ē tō bōlē nē bōlē, ē tō kāṁī tō kahē
khālī jihvā jīvanamāṁ bōlē ēvuṁ kāṁī nathī, anya cījō paṇa bōlē nē bōlē
āṁkhōnā iśārāō nē āṁkhōnā bhāvō, nā cūpa ē rahē, ē tō bōlē nē bōlē
saṁjōgōnē saṁjōgō jīvanamāṁ āvē nē jāgē, majabūrī jīvananī ēmāṁ tō bōlē nē bōlē
upādhiō jīvanamāṁ āvē nē jāgē, krōdha, irṣyā nē ahaṁ ēmāṁ tō bōlē nē bōlē
nirāśāōnē nirāśāōmāṁ badalāya cāla, mānavanī cāla ēnī ēmāṁ bōlē nē bōlē
karamāyēluṁ haiyuṁ, cagadāyēla mana, kyārēka tō ē, bōlē nē bōlē, kāṁīka ē tō kahē
durbhāgya jagamāṁ jīvanamāṁ, nā cūpa ē tō rahē, ē tō bōlē nē bōlē
vāta naśāmāṁ nā kōīnā pēṭamāṁ ṭakē, jīvanamāṁ tyārē ē tō bōlē nē bōlē
First...60666067606860696070...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall