Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6296 | Date: 03-Jul-1996
હૈયાંમાં યાદ તારી તો પ્રભુ જ્યાં જાગી જાય, હલચલ હૈયાંમાં ત્યાં મચી જાય
Haiyāṁmāṁ yāda tārī tō prabhu jyāṁ jāgī jāya, halacala haiyāṁmāṁ tyāṁ macī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6296 | Date: 03-Jul-1996

હૈયાંમાં યાદ તારી તો પ્રભુ જ્યાં જાગી જાય, હલચલ હૈયાંમાં ત્યાં મચી જાય

  No Audio

haiyāṁmāṁ yāda tārī tō prabhu jyāṁ jāgī jāya, halacala haiyāṁmāṁ tyāṁ macī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1996-07-03 1996-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12285 હૈયાંમાં યાદ તારી તો પ્રભુ જ્યાં જાગી જાય, હલચલ હૈયાંમાં ત્યાં મચી જાય હૈયાંમાં યાદ તારી તો પ્રભુ જ્યાં જાગી જાય, હલચલ હૈયાંમાં ત્યાં મચી જાય

હૈયું મારું જ્યાં તારા મય થાતું જાય, અંધકાર હૈયાંનો ત્યાં દૂરને દૂર થાતો જાય

તારી યાદમાં હૈયું તો જ્યાં નહાતું જાય, હૈયાંમાં પ્રશ્નોના ઉકેલ તો મળતા જાય

તરી યાદની ગરમી હૈયાંમાં જ્યાં ફેલાઈ જાય, પ્રકાશ હૈયાંમાં ત્યાં ફેલાઈ જાય

તારી યાદે યાદે હૈયું જ્યાં ઊભરાઈ જાય, ઉકળાટ હૈયાંના બધા ત્યાં શમી જાય

તારી યાદમાં રે પ્રભુ હૈયું જ્યાં ભીંજાઈ જાય, વળગણ હૈયેથી બધી, ત્યાં છૂટી જાય

તારી યાદ હૈયાંમાં જ્યાં છવાઈ જાય, હૈયું ત્યાં આનંદમાં એમાં તો નહાય

તારી યાદ જ્યાં હૈયાંમાં ભારોભાર ભરાઈ જાય, પ્રવેશ અન્યનો એમાં બંધ થઈ જાય

તારી યાદમાં હૈયું જ્યાં પૂરેપૂરું ડૂબી જાય, તારા વિના એ જોઈ ના શકે બીજું કાંઈ

તારી યાદનું ઝરણું હૈયાંમાંથી ઝરતું જાય, જીવન ત્યાં તો ધન્ય ધન્ય બની જાય
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયાંમાં યાદ તારી તો પ્રભુ જ્યાં જાગી જાય, હલચલ હૈયાંમાં ત્યાં મચી જાય

હૈયું મારું જ્યાં તારા મય થાતું જાય, અંધકાર હૈયાંનો ત્યાં દૂરને દૂર થાતો જાય

તારી યાદમાં હૈયું તો જ્યાં નહાતું જાય, હૈયાંમાં પ્રશ્નોના ઉકેલ તો મળતા જાય

તરી યાદની ગરમી હૈયાંમાં જ્યાં ફેલાઈ જાય, પ્રકાશ હૈયાંમાં ત્યાં ફેલાઈ જાય

તારી યાદે યાદે હૈયું જ્યાં ઊભરાઈ જાય, ઉકળાટ હૈયાંના બધા ત્યાં શમી જાય

તારી યાદમાં રે પ્રભુ હૈયું જ્યાં ભીંજાઈ જાય, વળગણ હૈયેથી બધી, ત્યાં છૂટી જાય

તારી યાદ હૈયાંમાં જ્યાં છવાઈ જાય, હૈયું ત્યાં આનંદમાં એમાં તો નહાય

તારી યાદ જ્યાં હૈયાંમાં ભારોભાર ભરાઈ જાય, પ્રવેશ અન્યનો એમાં બંધ થઈ જાય

તારી યાદમાં હૈયું જ્યાં પૂરેપૂરું ડૂબી જાય, તારા વિના એ જોઈ ના શકે બીજું કાંઈ

તારી યાદનું ઝરણું હૈયાંમાંથી ઝરતું જાય, જીવન ત્યાં તો ધન્ય ધન્ય બની જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyāṁmāṁ yāda tārī tō prabhu jyāṁ jāgī jāya, halacala haiyāṁmāṁ tyāṁ macī jāya

haiyuṁ māruṁ jyāṁ tārā maya thātuṁ jāya, aṁdhakāra haiyāṁnō tyāṁ dūranē dūra thātō jāya

tārī yādamāṁ haiyuṁ tō jyāṁ nahātuṁ jāya, haiyāṁmāṁ praśnōnā ukēla tō malatā jāya

tarī yādanī garamī haiyāṁmāṁ jyāṁ phēlāī jāya, prakāśa haiyāṁmāṁ tyāṁ phēlāī jāya

tārī yādē yādē haiyuṁ jyāṁ ūbharāī jāya, ukalāṭa haiyāṁnā badhā tyāṁ śamī jāya

tārī yādamāṁ rē prabhu haiyuṁ jyāṁ bhīṁjāī jāya, valagaṇa haiyēthī badhī, tyāṁ chūṭī jāya

tārī yāda haiyāṁmāṁ jyāṁ chavāī jāya, haiyuṁ tyāṁ ānaṁdamāṁ ēmāṁ tō nahāya

tārī yāda jyāṁ haiyāṁmāṁ bhārōbhāra bharāī jāya, pravēśa anyanō ēmāṁ baṁdha thaī jāya

tārī yādamāṁ haiyuṁ jyāṁ pūrēpūruṁ ḍūbī jāya, tārā vinā ē jōī nā śakē bījuṁ kāṁī

tārī yādanuṁ jharaṇuṁ haiyāṁmāṁthī jharatuṁ jāya, jīvana tyāṁ tō dhanya dhanya banī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6296 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...629262936294...Last