Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6313 | Date: 17-Jul-1996
કોને કહેશો, કોને કહેશો, જ્યાં એમાં તો સહુ એકસરખા છે
Kōnē kahēśō, kōnē kahēśō, jyāṁ ēmāṁ tō sahu ēkasarakhā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 6313 | Date: 17-Jul-1996

કોને કહેશો, કોને કહેશો, જ્યાં એમાં તો સહુ એકસરખા છે

  No Audio

kōnē kahēśō, kōnē kahēśō, jyāṁ ēmāṁ tō sahu ēkasarakhā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1996-07-17 1996-07-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12302 કોને કહેશો, કોને કહેશો, જ્યાં એમાં તો સહુ એકસરખા છે કોને કહેશો, કોને કહેશો, જ્યાં એમાં તો સહુ એકસરખા છે

દોષ તો કોના રે જોવા, જ્યાં જગમાં તો સહુ દોષોથી ભરેલાં છે

આપવી માફી કોને રે જગમાં, જ્યાં સહુ અપરાધોમાં તો ડૂબેલા છે

દેવી સહાય જગમાં તો કોને કોને, જ્યાં એમાં તો સહુ અપંગ છે

દર્દની દાસ્તાન તો કહેવી જઈને કોને, જ્યાં સહુ દર્દથી તો પીડાઈ રહ્યાં છે

સલાહ દેવી તો જગમાં દેવી તો કોને, જ્યાં સલાહ દેવા સહુ તો ઊભા છે

ચણતર ચણવા કયા ચણતર ઉપર, જ્યાં ચણતર સહુના તો કાચા છે

પ્રેમના પીયુષ પાવા જગમાં કોને કોને, જ્યાં જગમાં સહુ પ્રેમના પ્યાસા છે

ચિંધવી આંગળી કોના વસ્ત્રો ઊપર, જ્યાં જગમાં સહુના વસ્ત્રો તો મેલાં છે

નથી કાંઈ જુદો એમાંથી તો તું જ્યાં, લેનારને દેનાર, તો બેઉ સરખા છે
View Original Increase Font Decrease Font


કોને કહેશો, કોને કહેશો, જ્યાં એમાં તો સહુ એકસરખા છે

દોષ તો કોના રે જોવા, જ્યાં જગમાં તો સહુ દોષોથી ભરેલાં છે

આપવી માફી કોને રે જગમાં, જ્યાં સહુ અપરાધોમાં તો ડૂબેલા છે

દેવી સહાય જગમાં તો કોને કોને, જ્યાં એમાં તો સહુ અપંગ છે

દર્દની દાસ્તાન તો કહેવી જઈને કોને, જ્યાં સહુ દર્દથી તો પીડાઈ રહ્યાં છે

સલાહ દેવી તો જગમાં દેવી તો કોને, જ્યાં સલાહ દેવા સહુ તો ઊભા છે

ચણતર ચણવા કયા ચણતર ઉપર, જ્યાં ચણતર સહુના તો કાચા છે

પ્રેમના પીયુષ પાવા જગમાં કોને કોને, જ્યાં જગમાં સહુ પ્રેમના પ્યાસા છે

ચિંધવી આંગળી કોના વસ્ત્રો ઊપર, જ્યાં જગમાં સહુના વસ્ત્રો તો મેલાં છે

નથી કાંઈ જુદો એમાંથી તો તું જ્યાં, લેનારને દેનાર, તો બેઉ સરખા છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōnē kahēśō, kōnē kahēśō, jyāṁ ēmāṁ tō sahu ēkasarakhā chē

dōṣa tō kōnā rē jōvā, jyāṁ jagamāṁ tō sahu dōṣōthī bharēlāṁ chē

āpavī māphī kōnē rē jagamāṁ, jyāṁ sahu aparādhōmāṁ tō ḍūbēlā chē

dēvī sahāya jagamāṁ tō kōnē kōnē, jyāṁ ēmāṁ tō sahu apaṁga chē

dardanī dāstāna tō kahēvī jaīnē kōnē, jyāṁ sahu dardathī tō pīḍāī rahyāṁ chē

salāha dēvī tō jagamāṁ dēvī tō kōnē, jyāṁ salāha dēvā sahu tō ūbhā chē

caṇatara caṇavā kayā caṇatara upara, jyāṁ caṇatara sahunā tō kācā chē

prēmanā pīyuṣa pāvā jagamāṁ kōnē kōnē, jyāṁ jagamāṁ sahu prēmanā pyāsā chē

ciṁdhavī āṁgalī kōnā vastrō ūpara, jyāṁ jagamāṁ sahunā vastrō tō mēlāṁ chē

nathī kāṁī judō ēmāṁthī tō tuṁ jyāṁ, lēnāranē dēnāra, tō bēu sarakhā chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6313 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...631063116312...Last