BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6331 | Date: 01-Aug-1996
   Text Size Increase Font Decrease Font

અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું

  No Audio

Antarma Unde Unde, Marama Hu To Betho Chu, Marama Mari Raah Joto Hu To Betho Chu

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1996-08-01 1996-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12320 અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું
મારું હું કેમ કરીને ડૂબકી તો અંદર, ભાર જ્યાં ખોટોને ખોટો હું તો સંઘરી બેઠો છું
ફેકુંને ફેકું તો જ્યાં ભાર થોડો, ભાર બીજેને બીજો તો જ્યાં હું તો ચડાવીને બેઠો છું
મળવાને ઉત્સુક છું હું તો મને, હું તો મારીને મારી રાહ જોઈને તો જ્યાં બેઠો છું
ચાલ્યો છે પુરુષાર્થ મારો મને મળવાને, આપણી મુલાકાતની રાહ જોઈને હું તો બેઠો છું
છે સ્થાયી વાસ મારો તો જ્યાં, મારી છાયાને બહાર ફરતોને ફરતો, જોતો હું તો બેઠો છું
મન તો છે છાયા તો મારી, આવે એ તો પાસે તો મારી, રાહ એની જોઈને હું તો બેઠો છું
બંધન વિનાનો એવો તો હું, મારીને મારી રાહનું બંધન સ્વીકારી, રાહ જોતો હું તો બેઠો છું
મારી છાયાના વર્તનના આંચકા ને આનંદ, સહન કરતો, રાહ જોતો, એની હું તો બેઠો છું
વીત્યો સમય કેટલો, રાહ જોઈ કેટલી, પૂછશો ના મને, હું રાહ મારીને મારી જોતો બેઠો છું
Gujarati Bhajan no. 6331 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું
મારું હું કેમ કરીને ડૂબકી તો અંદર, ભાર જ્યાં ખોટોને ખોટો હું તો સંઘરી બેઠો છું
ફેકુંને ફેકું તો જ્યાં ભાર થોડો, ભાર બીજેને બીજો તો જ્યાં હું તો ચડાવીને બેઠો છું
મળવાને ઉત્સુક છું હું તો મને, હું તો મારીને મારી રાહ જોઈને તો જ્યાં બેઠો છું
ચાલ્યો છે પુરુષાર્થ મારો મને મળવાને, આપણી મુલાકાતની રાહ જોઈને હું તો બેઠો છું
છે સ્થાયી વાસ મારો તો જ્યાં, મારી છાયાને બહાર ફરતોને ફરતો, જોતો હું તો બેઠો છું
મન તો છે છાયા તો મારી, આવે એ તો પાસે તો મારી, રાહ એની જોઈને હું તો બેઠો છું
બંધન વિનાનો એવો તો હું, મારીને મારી રાહનું બંધન સ્વીકારી, રાહ જોતો હું તો બેઠો છું
મારી છાયાના વર્તનના આંચકા ને આનંદ, સહન કરતો, રાહ જોતો, એની હું તો બેઠો છું
વીત્યો સમય કેટલો, રાહ જોઈ કેટલી, પૂછશો ના મને, હું રાહ મારીને મારી જોતો બેઠો છું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
aṁtaramāṁ ūṁḍē ūṁḍē, mārāmāṁ huṁ tō bēṭhō chuṁ, mārāmāṁ mārī rāha jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ
māruṁ huṁ kēma karīnē ḍūbakī tō aṁdara, bhāra jyāṁ khōṭōnē khōṭō huṁ tō saṁgharī bēṭhō chuṁ
phēkuṁnē phēkuṁ tō jyāṁ bhāra thōḍō, bhāra bījēnē bījō tō jyāṁ huṁ tō caḍāvīnē bēṭhō chuṁ
malavānē utsuka chuṁ huṁ tō manē, huṁ tō mārīnē mārī rāha jōīnē tō jyāṁ bēṭhō chuṁ
cālyō chē puruṣārtha mārō manē malavānē, āpaṇī mulākātanī rāha jōīnē huṁ tō bēṭhō chuṁ
chē sthāyī vāsa mārō tō jyāṁ, mārī chāyānē bahāra pharatōnē pharatō, jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ
mana tō chē chāyā tō mārī, āvē ē tō pāsē tō mārī, rāha ēnī jōīnē huṁ tō bēṭhō chuṁ
baṁdhana vinānō ēvō tō huṁ, mārīnē mārī rāhanuṁ baṁdhana svīkārī, rāha jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ
mārī chāyānā vartananā āṁcakā nē ānaṁda, sahana karatō, rāha jōtō, ēnī huṁ tō bēṭhō chuṁ
vītyō samaya kēṭalō, rāha jōī kēṭalī, pūchaśō nā manē, huṁ rāha mārīnē mārī jōtō bēṭhō chuṁ
First...63266327632863296330...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall