Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6331 | Date: 01-Aug-1996
અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું
Aṁtaramāṁ ūṁḍē ūṁḍē, mārāmāṁ huṁ tō bēṭhō chuṁ, mārāmāṁ mārī rāha jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 6331 | Date: 01-Aug-1996

અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું

  No Audio

aṁtaramāṁ ūṁḍē ūṁḍē, mārāmāṁ huṁ tō bēṭhō chuṁ, mārāmāṁ mārī rāha jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1996-08-01 1996-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12320 અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું

મારું હું કેમ કરીને ડૂબકી તો અંદર, ભાર જ્યાં ખોટોને ખોટો હું તો સંઘરી બેઠો છું

ફેકુંને ફેકું તો જ્યાં ભાર થોડો, ભાર બીજેને બીજો તો જ્યાં હું તો ચડાવીને બેઠો છું

મળવાને ઉત્સુક છું હું તો મને, હું તો મારીને મારી રાહ જોઈને તો જ્યાં બેઠો છું

ચાલ્યો છે પુરુષાર્થ મારો મને મળવાને, આપણી મુલાકાતની રાહ જોઈને હું તો બેઠો છું

છે સ્થાયી વાસ મારો તો જ્યાં, મારી છાયાને બહાર ફરતોને ફરતો, જોતો હું તો બેઠો છું

મન તો છે છાયા તો મારી, આવે એ તો પાસે તો મારી, રાહ એની જોઈને હું તો બેઠો છું

બંધન વિનાનો એવો તો હું, મારીને મારી રાહનું બંધન સ્વીકારી, રાહ જોતો હું તો બેઠો છું

મારી છાયાના વર્તનના આંચકા ને આનંદ, સહન કરતો, રાહ જોતો, એની હું તો બેઠો છું

વીત્યો સમય કેટલો, રાહ જોઈ કેટલી, પૂછશો ના મને, હું રાહ મારીને મારી જોતો બેઠો છું
View Original Increase Font Decrease Font


અંતરમાં ઊંડે ઊંડે, મારામાં હું તો બેઠો છું, મારામાં મારી રાહ જોતો હું તો બેઠો છું

મારું હું કેમ કરીને ડૂબકી તો અંદર, ભાર જ્યાં ખોટોને ખોટો હું તો સંઘરી બેઠો છું

ફેકુંને ફેકું તો જ્યાં ભાર થોડો, ભાર બીજેને બીજો તો જ્યાં હું તો ચડાવીને બેઠો છું

મળવાને ઉત્સુક છું હું તો મને, હું તો મારીને મારી રાહ જોઈને તો જ્યાં બેઠો છું

ચાલ્યો છે પુરુષાર્થ મારો મને મળવાને, આપણી મુલાકાતની રાહ જોઈને હું તો બેઠો છું

છે સ્થાયી વાસ મારો તો જ્યાં, મારી છાયાને બહાર ફરતોને ફરતો, જોતો હું તો બેઠો છું

મન તો છે છાયા તો મારી, આવે એ તો પાસે તો મારી, રાહ એની જોઈને હું તો બેઠો છું

બંધન વિનાનો એવો તો હું, મારીને મારી રાહનું બંધન સ્વીકારી, રાહ જોતો હું તો બેઠો છું

મારી છાયાના વર્તનના આંચકા ને આનંદ, સહન કરતો, રાહ જોતો, એની હું તો બેઠો છું

વીત્યો સમય કેટલો, રાહ જોઈ કેટલી, પૂછશો ના મને, હું રાહ મારીને મારી જોતો બેઠો છું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṁtaramāṁ ūṁḍē ūṁḍē, mārāmāṁ huṁ tō bēṭhō chuṁ, mārāmāṁ mārī rāha jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ

māruṁ huṁ kēma karīnē ḍūbakī tō aṁdara, bhāra jyāṁ khōṭōnē khōṭō huṁ tō saṁgharī bēṭhō chuṁ

phēkuṁnē phēkuṁ tō jyāṁ bhāra thōḍō, bhāra bījēnē bījō tō jyāṁ huṁ tō caḍāvīnē bēṭhō chuṁ

malavānē utsuka chuṁ huṁ tō manē, huṁ tō mārīnē mārī rāha jōīnē tō jyāṁ bēṭhō chuṁ

cālyō chē puruṣārtha mārō manē malavānē, āpaṇī mulākātanī rāha jōīnē huṁ tō bēṭhō chuṁ

chē sthāyī vāsa mārō tō jyāṁ, mārī chāyānē bahāra pharatōnē pharatō, jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ

mana tō chē chāyā tō mārī, āvē ē tō pāsē tō mārī, rāha ēnī jōīnē huṁ tō bēṭhō chuṁ

baṁdhana vinānō ēvō tō huṁ, mārīnē mārī rāhanuṁ baṁdhana svīkārī, rāha jōtō huṁ tō bēṭhō chuṁ

mārī chāyānā vartananā āṁcakā nē ānaṁda, sahana karatō, rāha jōtō, ēnī huṁ tō bēṭhō chuṁ

vītyō samaya kēṭalō, rāha jōī kēṭalī, pūchaśō nā manē, huṁ rāha mārīnē mārī jōtō bēṭhō chuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6331 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...632863296330...Last