Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6382 | Date: 14-Sep-1996
કંઈક તો ખૂંચે છે, કંઈક તો ખૂંચે છે, દિલમાં કંઈક તો ખૂંચે છે
Kaṁīka tō khūṁcē chē, kaṁīka tō khūṁcē chē, dilamāṁ kaṁīka tō khūṁcē chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 6382 | Date: 14-Sep-1996

કંઈક તો ખૂંચે છે, કંઈક તો ખૂંચે છે, દિલમાં કંઈક તો ખૂંચે છે

  No Audio

kaṁīka tō khūṁcē chē, kaṁīka tō khūṁcē chē, dilamāṁ kaṁīka tō khūṁcē chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1996-09-14 1996-09-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12371 કંઈક તો ખૂંચે છે, કંઈક તો ખૂંચે છે, દિલમાં કંઈક તો ખૂંચે છે કંઈક તો ખૂંચે છે, કંઈક તો ખૂંચે છે, દિલમાં કંઈક તો ખૂંચે છે

કહ્યું નથી ભલે તો કાંઈ, મુખ પરના ભાવો, એ તો કહી દે છે

એકરાર કર્યો કે ભલે ના કર્યો, વર્તન બધું એ તો કહી દે છે

દીધા બનાવી હારજિતના સવાલ જ્યાં એને, હવે એ તો નડે છે

નજીવી એવી વાતને, મહત્ત્વ જીવનમાં જ્યાં એને તો દેવાઈ ગયું છે

અપેક્ષાઓમાં, ઉતર્યા જ્યાં એ તો ઊણાં, હૈયાંમાં હવે એ તો ખટકે છે

સમજણની વાતોમાં વર્તાઈ તો જ્યાં ઊણપ, હવે એ તો નડે છે

સંબંધેસંબંધમાં, પડી ગઈ જ્યાં અવળા હાથની તાળી, હવે એ સતાવે છે

દીધા દિલ પર આસન તો જેણે, વર્તન એનું હવે ના એ તો શોભે છે

માન્યતામાંને માન્યતામાં વધ્યા આગળ, હવે જીવનમાં એ તો ખોટું ઠરે છે

જાશે મારી ઘા શબ્દના, ખૂંચવાના એ તો કદી, હવે પરિસ્થિતિ એ તો નડે છે
View Original Increase Font Decrease Font


કંઈક તો ખૂંચે છે, કંઈક તો ખૂંચે છે, દિલમાં કંઈક તો ખૂંચે છે

કહ્યું નથી ભલે તો કાંઈ, મુખ પરના ભાવો, એ તો કહી દે છે

એકરાર કર્યો કે ભલે ના કર્યો, વર્તન બધું એ તો કહી દે છે

દીધા બનાવી હારજિતના સવાલ જ્યાં એને, હવે એ તો નડે છે

નજીવી એવી વાતને, મહત્ત્વ જીવનમાં જ્યાં એને તો દેવાઈ ગયું છે

અપેક્ષાઓમાં, ઉતર્યા જ્યાં એ તો ઊણાં, હૈયાંમાં હવે એ તો ખટકે છે

સમજણની વાતોમાં વર્તાઈ તો જ્યાં ઊણપ, હવે એ તો નડે છે

સંબંધેસંબંધમાં, પડી ગઈ જ્યાં અવળા હાથની તાળી, હવે એ સતાવે છે

દીધા દિલ પર આસન તો જેણે, વર્તન એનું હવે ના એ તો શોભે છે

માન્યતામાંને માન્યતામાં વધ્યા આગળ, હવે જીવનમાં એ તો ખોટું ઠરે છે

જાશે મારી ઘા શબ્દના, ખૂંચવાના એ તો કદી, હવે પરિસ્થિતિ એ તો નડે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kaṁīka tō khūṁcē chē, kaṁīka tō khūṁcē chē, dilamāṁ kaṁīka tō khūṁcē chē

kahyuṁ nathī bhalē tō kāṁī, mukha paranā bhāvō, ē tō kahī dē chē

ēkarāra karyō kē bhalē nā karyō, vartana badhuṁ ē tō kahī dē chē

dīdhā banāvī hārajitanā savāla jyāṁ ēnē, havē ē tō naḍē chē

najīvī ēvī vātanē, mahattva jīvanamāṁ jyāṁ ēnē tō dēvāī gayuṁ chē

apēkṣāōmāṁ, utaryā jyāṁ ē tō ūṇāṁ, haiyāṁmāṁ havē ē tō khaṭakē chē

samajaṇanī vātōmāṁ vartāī tō jyāṁ ūṇapa, havē ē tō naḍē chē

saṁbaṁdhēsaṁbaṁdhamāṁ, paḍī gaī jyāṁ avalā hāthanī tālī, havē ē satāvē chē

dīdhā dila para āsana tō jēṇē, vartana ēnuṁ havē nā ē tō śōbhē chē

mānyatāmāṁnē mānyatāmāṁ vadhyā āgala, havē jīvanamāṁ ē tō khōṭuṁ ṭharē chē

jāśē mārī ghā śabdanā, khūṁcavānā ē tō kadī, havē paristhiti ē tō naḍē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6382 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...637963806381...Last