BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1013 | Date: 30-Sep-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે

  No Audio

Virahni Vedna Toh Kaikne Raat Bhar Jagaye

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-09-30 1987-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12502 વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે,
ચિંતાઓ તો સદા કંઈકને રાતભર સતાવે,
જલતી ઇર્ષ્યાની આગ તો ઊંઘ બહુ હટાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
શબ્દના બાણ તો રાતભર બહુ સતાવે,
નિરાશાની આગ રાતની ઊંઘ હરામ કરાવે,
શરીરવેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
વિચારોના વમળો તો રાતભર જગાવે,
અપમાનોની યાદ તો રાતભર સતાવે,
અસંતોષની જલતી આગ નીંદ રાતની હટાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
જાગી જ્યાં ભૂખ પેટમાં, નીંદ એ તો હટાવે,
કામ જાગી ગયો દિલમાં, નીંદ એ તો ભુલાવે,
ભભૂક્તી હૈયે તો વેર જ્વાળા, નીંદને પણ એ જલાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
સંતોષ હૈયે વસી સ્થાન જો ના જમાવે,
બેકરાર દિલને તો ત્યાં કરાર ના આવે
કૃપા `મા' ની ઉતરતા સહુ કાંઈ સીધું થાયે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે
Gujarati Bhajan no. 1013 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે,
ચિંતાઓ તો સદા કંઈકને રાતભર સતાવે,
જલતી ઇર્ષ્યાની આગ તો ઊંઘ બહુ હટાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
શબ્દના બાણ તો રાતભર બહુ સતાવે,
નિરાશાની આગ રાતની ઊંઘ હરામ કરાવે,
શરીરવેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
વિચારોના વમળો તો રાતભર જગાવે,
અપમાનોની યાદ તો રાતભર સતાવે,
અસંતોષની જલતી આગ નીંદ રાતની હટાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
જાગી જ્યાં ભૂખ પેટમાં, નીંદ એ તો હટાવે,
કામ જાગી ગયો દિલમાં, નીંદ એ તો ભુલાવે,
ભભૂક્તી હૈયે તો વેર જ્વાળા, નીંદને પણ એ જલાવે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે,
સંતોષ હૈયે વસી સ્થાન જો ના જમાવે,
બેકરાર દિલને તો ત્યાં કરાર ના આવે
કૃપા `મા' ની ઉતરતા સહુ કાંઈ સીધું થાયે,
સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
virahanī vēdanā tō kaṁīkanē rātabhara jagāvē,
ciṁtāō tō sadā kaṁīkanē rātabhara satāvē,
jalatī irṣyānī āga tō ūṁgha bahu haṭāvē,
sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē,
śabdanā bāṇa tō rātabhara bahu satāvē,
nirāśānī āga rātanī ūṁgha harāma karāvē,
śarīravēdanā tō kaṁīkanē rātabhara jagāvē,
sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē,
vicārōnā vamalō tō rātabhara jagāvē,
apamānōnī yāda tō rātabhara satāvē,
asaṁtōṣanī jalatī āga nīṁda rātanī haṭāvē,
sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē,
jāgī jyāṁ bhūkha pēṭamāṁ, nīṁda ē tō haṭāvē,
kāma jāgī gayō dilamāṁ, nīṁda ē tō bhulāvē,
bhabhūktī haiyē tō vēra jvālā, nīṁdanē paṇa ē jalāvē,
sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē,
saṁtōṣa haiyē vasī sthāna jō nā jamāvē,
bēkarāra dilanē tō tyāṁ karāra nā āvē
kr̥pā `mā' nī utaratā sahu kāṁī sīdhuṁ thāyē,
sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē

Explanation in English
In this bhajan of life approach,
He is saying...
The pain of separation keep many awake through the night.
Worries also keep many awake through the night.

Burning fire of jealousy, keeps the sleep away.
The sound sleep is attained only by rare.

The piercing arrow of words harasses many through the night.
The fire of disappointments disturbs the sleep of many in the night.

The pain of body keeps many awake through the night.
The sound sleep is attained only by rare.

The whirlpool of thoughts keep many awake through the night.
The remembrance of insults keep many awake through the night.

The burning fire of dissatisfaction keeps the sleep away.
The sound sleep is attained only by rare.

Rising hunger in the stomach keeps the sleep away.
Lust in the heart makes one forget about the sleep.

The burning flames of revenge also burns the sleep away.
The sound sleep is attained only by rare.

When satisfaction doesn’t exist in the heart, the restless heart will never find peace.

With showering of grace of Divine Mother, everything falls in place.
The sound sleep is attained only by rare.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that the chaos of our mind and body results in catastrophic effect on our mindset that even sleeping through the night becomes rarity. Our own reactions to people, circumstances or situations like worry, jealousy, feeling of insults, dissatisfaction, feelings of revenge are the one that keep us awake. Pain is inevitable, suffering is optional, thoughts are inevitable, reactions are optional. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to remain detached to these events and people, and automatically blessings will surface through Divine grace and will also be noticed by us. State of satisfaction will prevail in the mind and peace and serenity will be experienced. Sound sleep will naturally be attained.

First...10111012101310141015...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall