Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1013 | Date: 30-Sep-1987
વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે
Virahanī vēdanā tō kaṁīkanē rātabhara jagāvē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1013 | Date: 30-Sep-1987

વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે

  No Audio

virahanī vēdanā tō kaṁīkanē rātabhara jagāvē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-30 1987-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12502 વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે

ચિંતાઓ તો સદા કંઈકને રાતભર સતાવે

જલતી ઈર્ષ્યાની આગ તો ઊંઘ બહુ હટાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

શબ્દનાં બાણ તો રાતભર બહુ સતાવે

નિરાશાની આગ રાતની ઊંઘ હરામ કરાવે

શરીરવેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

વિચારોનાં વમળો તો રાતભર જગાવે

અપમાનોની યાદ તો રાતભર સતાવે

અસંતોષની જલતી આગ નીંદ રાતની હટાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

જાગી જ્યાં ભૂખ પેટમાં, નીંદ એ તો હટાવે

કામ જાગી ગયો દિલમાં, નીંદ એ તો ભુલાવે

ભભૂકતી હૈયે તો વેર જ્વાળા, નીંદને પણ એ જલાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

સંતોષ હૈયે વસી સ્થાન જો ના જમાવે

બેકરાર દિલને તો ત્યાં કરાર ના આવે

કૃપા ‘મા’ ની ઊતરતાં સહુ કાંઈ સીધું થાયે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે
View Original Increase Font Decrease Font


વિરહની વેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે

ચિંતાઓ તો સદા કંઈકને રાતભર સતાવે

જલતી ઈર્ષ્યાની આગ તો ઊંઘ બહુ હટાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

શબ્દનાં બાણ તો રાતભર બહુ સતાવે

નિરાશાની આગ રાતની ઊંઘ હરામ કરાવે

શરીરવેદના તો કંઈકને રાતભર જગાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

વિચારોનાં વમળો તો રાતભર જગાવે

અપમાનોની યાદ તો રાતભર સતાવે

અસંતોષની જલતી આગ નીંદ રાતની હટાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

જાગી જ્યાં ભૂખ પેટમાં, નીંદ એ તો હટાવે

કામ જાગી ગયો દિલમાં, નીંદ એ તો ભુલાવે

ભભૂકતી હૈયે તો વેર જ્વાળા, નીંદને પણ એ જલાવે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે

સંતોષ હૈયે વસી સ્થાન જો ના જમાવે

બેકરાર દિલને તો ત્યાં કરાર ના આવે

કૃપા ‘મા’ ની ઊતરતાં સહુ કાંઈ સીધું થાયે

સુખની નીંદર તો કોઈ વિરલાને જ આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

virahanī vēdanā tō kaṁīkanē rātabhara jagāvē

ciṁtāō tō sadā kaṁīkanē rātabhara satāvē

jalatī īrṣyānī āga tō ūṁgha bahu haṭāvē

sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē

śabdanāṁ bāṇa tō rātabhara bahu satāvē

nirāśānī āga rātanī ūṁgha harāma karāvē

śarīravēdanā tō kaṁīkanē rātabhara jagāvē

sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē

vicārōnāṁ vamalō tō rātabhara jagāvē

apamānōnī yāda tō rātabhara satāvē

asaṁtōṣanī jalatī āga nīṁda rātanī haṭāvē

sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē

jāgī jyāṁ bhūkha pēṭamāṁ, nīṁda ē tō haṭāvē

kāma jāgī gayō dilamāṁ, nīṁda ē tō bhulāvē

bhabhūkatī haiyē tō vēra jvālā, nīṁdanē paṇa ē jalāvē

sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē

saṁtōṣa haiyē vasī sthāna jō nā jamāvē

bēkarāra dilanē tō tyāṁ karāra nā āvē

kr̥pā ‘mā' nī ūtaratāṁ sahu kāṁī sīdhuṁ thāyē

sukhanī nīṁdara tō kōī viralānē ja āvē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

The pain of separation keep many awake through the night.

Worries also keep many awake through the night.

Burning fire of jealousy, keeps the sleep away.

The sound sleep is attained only by rare.

The piercing arrow of words harasses many through the night.

The fire of disappointments disturbs the sleep of many in the night.

The pain of body keeps many awake through the night.

The sound sleep is attained only by rare.

The whirlpool of thoughts keep many awake through the night.

The remembrance of insults keep many awake through the night.

The burning fire of dissatisfaction keeps the sleep away.

The sound sleep is attained only by rare.

Rising hunger in the stomach keeps the sleep away.

Lust in the heart makes one forget about the sleep.

The burning flames of revenge also burns the sleep away.

The sound sleep is attained only by rare.

When satisfaction doesn’t exist in the heart, the restless heart will never find peace.

With showering of grace of Divine Mother, everything falls in place.

The sound sleep is attained only by rare.

Kaka is explaining that the chaos of our mind and body results in catastrophic effect on our mindset that even sleeping through the night becomes rarity. Our own reactions to people, circumstances or situations like worry, jealousy, feeling of insults, dissatisfaction, feelings of revenge are the one that keep us awake. Pain is inevitable, suffering is optional, thoughts are inevitable, reactions are optional. Kaka is urging us to remain detached to these events and people, and automatically blessings will surface through Divine grace and will also be noticed by us. State of satisfaction will prevail in the mind and peace and serenity will be experienced. Sound sleep will naturally be attained.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1013 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...101210131014...Last