Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1017 | Date: 05-Oct-1987
દર્શન કાજે માડી મારી, તરસ્યાં છે નયનો ને મારું મન
Darśana kājē māḍī mārī, tarasyāṁ chē nayanō nē māruṁ mana

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 1017 | Date: 05-Oct-1987

દર્શન કાજે માડી મારી, તરસ્યાં છે નયનો ને મારું મન

  Audio

darśana kājē māḍī mārī, tarasyāṁ chē nayanō nē māruṁ mana

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1987-10-05 1987-10-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12506 દર્શન કાજે માડી મારી, તરસ્યાં છે નયનો ને મારું મન દર્શન કાજે માડી મારી, તરસ્યાં છે નયનો ને મારું મન

કૃપા તારી વરસાવજે આજે, દઈને રે, તારાં તો દર્શન

ભમી-ભમાવી ભમતો રહ્યો, જગમાં ભમું હું ચોગરદમ

આવ્યું ન કાંઈ મારા હાથમાં, રહ્યો હું તો ખાલીખમ

યુગો-યુગોથી તો ફરતું રહ્યું, કાબૂમાં ના આવ્યું મન

જાગી છે હૈયે તો આશા, કરવા માડી તારાં દર્શન

માયા એવી તો રહી વીંટળાઈ, ના છૂટ્યું એમાંથી મન

ક્ષણેક્ષણ ને યુગો રહ્યા વીતતા, મળ્યાં ન તારાં દર્શન

કહેવું તને ક્યાંથી, છે ભૂલ મારી, કાબૂમાં ન આવ્યું મન

કૃપા કરી તરસ છિપાવજે, માડી દઈને આજે તો દર્શન
https://www.youtube.com/watch?v=a694gNcmLEM
View Original Increase Font Decrease Font


દર્શન કાજે માડી મારી, તરસ્યાં છે નયનો ને મારું મન

કૃપા તારી વરસાવજે આજે, દઈને રે, તારાં તો દર્શન

ભમી-ભમાવી ભમતો રહ્યો, જગમાં ભમું હું ચોગરદમ

આવ્યું ન કાંઈ મારા હાથમાં, રહ્યો હું તો ખાલીખમ

યુગો-યુગોથી તો ફરતું રહ્યું, કાબૂમાં ના આવ્યું મન

જાગી છે હૈયે તો આશા, કરવા માડી તારાં દર્શન

માયા એવી તો રહી વીંટળાઈ, ના છૂટ્યું એમાંથી મન

ક્ષણેક્ષણ ને યુગો રહ્યા વીતતા, મળ્યાં ન તારાં દર્શન

કહેવું તને ક્યાંથી, છે ભૂલ મારી, કાબૂમાં ન આવ્યું મન

કૃપા કરી તરસ છિપાવજે, માડી દઈને આજે તો દર્શન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

darśana kājē māḍī mārī, tarasyāṁ chē nayanō nē māruṁ mana

kr̥pā tārī varasāvajē ājē, daīnē rē, tārāṁ tō darśana

bhamī-bhamāvī bhamatō rahyō, jagamāṁ bhamuṁ huṁ cōgaradama

āvyuṁ na kāṁī mārā hāthamāṁ, rahyō huṁ tō khālīkhama

yugō-yugōthī tō pharatuṁ rahyuṁ, kābūmāṁ nā āvyuṁ mana

jāgī chē haiyē tō āśā, karavā māḍī tārāṁ darśana

māyā ēvī tō rahī vīṁṭalāī, nā chūṭyuṁ ēmāṁthī mana

kṣaṇēkṣaṇa nē yugō rahyā vītatā, malyāṁ na tārāṁ darśana

kahēvuṁ tanē kyāṁthī, chē bhūla mārī, kābūmāṁ na āvyuṁ mana

kr̥pā karī tarasa chipāvajē, māḍī daīnē ājē tō darśana
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati devotional bhajan, in his longing for the vision of Divine Mother,

He is saying...

For your vision, O Divine Mother, my eyes and my heart and soul are longing,

Please shower your grace today by giving your glimpse.

Wandering, wandering, I have just wandered in this world,

Nothing has come in my hand, I have remained only empty handed.

Since ages, my mind is just wandering around, and is not coming under control.

There is a rise of hope in my heart to see your vision,

But, Illusion is wrapped around me, and my mind is not able to get away from it.

Moment after moment and also era has passed, still have not gotten your vision.

What to tell you , O Mother, it is my mistake that my mind has not come under control.

Please shower your grace and quench my thirst by giving your vision today, O Divine Mother.

Kaka is introspecting on behalf of all of us about hope of rising divine consciousness within, but, because of our involvement and indulgence in Illusion and out of control mind, we have not been able to connect with our Divine Consciousness . We are just wandering in this cycle of life and birth since many many births. We are just far far away from release. Kaka is urging us to shift our focus and energy towards self awareness and find divine consciousness which is existing within us. Take a inner journey from mind to soul.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1017 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...101510161017...Last