BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1032 | Date: 20-Oct-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

મંગળકારી માતની જ્યાં મીઠી નજર તુજ પર પડશે

  Audio

Mangalkari Maat Ni Jya Mithi Nazae Tujh Par Padshe

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1987-10-20 1987-10-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12521 મંગળકારી માતની જ્યાં મીઠી નજર તુજ પર પડશે મંગળકારી માતની જ્યાં મીઠી નજર તુજ પર પડશે
ત્યાં તો સૌ સારાવાના થાશે (2)
ઉચાટ હૈયાના તારા, તુરંત તો શમી જાશે - ત્યાં...
દુઃખની ભરતી ઉછળે ભલે, નાવ કિનારે આવશે - ત્યાં...
હૈયાના વેર હટીને, અંકુર પ્રેમના ફૂટવા લાગશે - ત્યાં...
એકલતા હૈયાની હટીને, હૈયું ભર્યું ભર્યું થાશે - ત્યાં...
ઉમંગ હૈયે વ્યાપી, જીવન જીવવા જેવું લાગશે - ત્યાં...
અજ્ઞાન તારું તો હટીને, કર્તાને સમજવા લાગશે - ત્યાં...
અલગતા હૈયેથી હટીને, સહુ તારા પોતાના લાગશે - ત્યાં...
બંધન માયાના તો ઢીલા પડવા લાગશે - ત્યાં...
નજર પડતાં, નજરમાં, દર્શન `મા' ના થાવા લાગશે - ત્યાં...
https://www.youtube.com/watch?v=c3hnSup9580
Gujarati Bhajan no. 1032 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મંગળકારી માતની જ્યાં મીઠી નજર તુજ પર પડશે
ત્યાં તો સૌ સારાવાના થાશે (2)
ઉચાટ હૈયાના તારા, તુરંત તો શમી જાશે - ત્યાં...
દુઃખની ભરતી ઉછળે ભલે, નાવ કિનારે આવશે - ત્યાં...
હૈયાના વેર હટીને, અંકુર પ્રેમના ફૂટવા લાગશે - ત્યાં...
એકલતા હૈયાની હટીને, હૈયું ભર્યું ભર્યું થાશે - ત્યાં...
ઉમંગ હૈયે વ્યાપી, જીવન જીવવા જેવું લાગશે - ત્યાં...
અજ્ઞાન તારું તો હટીને, કર્તાને સમજવા લાગશે - ત્યાં...
અલગતા હૈયેથી હટીને, સહુ તારા પોતાના લાગશે - ત્યાં...
બંધન માયાના તો ઢીલા પડવા લાગશે - ત્યાં...
નજર પડતાં, નજરમાં, દર્શન `મા' ના થાવા લાગશે - ત્યાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
maṁgalakārī mātanī jyāṁ mīṭhī najara tuja para paḍaśē
tyāṁ tō sau sārāvānā thāśē (2)
ucāṭa haiyānā tārā, turaṁta tō śamī jāśē - tyāṁ...
duḥkhanī bharatī uchalē bhalē, nāva kinārē āvaśē - tyāṁ...
haiyānā vēra haṭīnē, aṁkura prēmanā phūṭavā lāgaśē - tyāṁ...
ēkalatā haiyānī haṭīnē, haiyuṁ bharyuṁ bharyuṁ thāśē - tyāṁ...
umaṁga haiyē vyāpī, jīvana jīvavā jēvuṁ lāgaśē - tyāṁ...
ajñāna tāruṁ tō haṭīnē, kartānē samajavā lāgaśē - tyāṁ...
alagatā haiyēthī haṭīnē, sahu tārā pōtānā lāgaśē - tyāṁ...
baṁdhana māyānā tō ḍhīlā paḍavā lāgaśē - tyāṁ...
najara paḍatāṁ, najaramāṁ, darśana `mā' nā thāvā lāgaśē - tyāṁ...

Explanation in English
In this beautiful Gujarati devotional bhajan,
He is saying...
As the auspicious glance of Divine Mother falls upon you, all the healings takes place naturally.
The agony of your heart will instantly fade away.
There may be high tide of grief and sorrow, but the boat of your life will find its shore (solace).
The animosity from the heart will disappear and buds of love will blossom.
The loneliness of heart will dispel and the heart will find fulfilment.
Zeal and joy will spread through the heart, and life will feel like worth living.
The ignorance will shed away, and true understanding about the actual doer will evolve.
The disconnection will be discarded from the heart, and closeness with everyone will be felt, just like your own.
The bondages of illusion will loosen up, and you will have vision of Divine Mother in your eyes and wherever you look.
Kaka’s bhajan helps the seeker transcend all emotional maladies to the Divine consciousness and empower one to grow spiritually.

મંગળકારી માતની જ્યાં મીઠી નજર તુજ પર પડશેમંગળકારી માતની જ્યાં મીઠી નજર તુજ પર પડશે
ત્યાં તો સૌ સારાવાના થાશે (2)
ઉચાટ હૈયાના તારા, તુરંત તો શમી જાશે - ત્યાં...
દુઃખની ભરતી ઉછળે ભલે, નાવ કિનારે આવશે - ત્યાં...
હૈયાના વેર હટીને, અંકુર પ્રેમના ફૂટવા લાગશે - ત્યાં...
એકલતા હૈયાની હટીને, હૈયું ભર્યું ભર્યું થાશે - ત્યાં...
ઉમંગ હૈયે વ્યાપી, જીવન જીવવા જેવું લાગશે - ત્યાં...
અજ્ઞાન તારું તો હટીને, કર્તાને સમજવા લાગશે - ત્યાં...
અલગતા હૈયેથી હટીને, સહુ તારા પોતાના લાગશે - ત્યાં...
બંધન માયાના તો ઢીલા પડવા લાગશે - ત્યાં...
નજર પડતાં, નજરમાં, દર્શન `મા' ના થાવા લાગશે - ત્યાં...
1987-10-20https://i.ytimg.com/vi/c3hnSup9580/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=c3hnSup9580
First...10311032103310341035...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall