Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1035 | Date: 26-Oct-1987
જીવનમાં તો આવે સદાય તડકો ને વળી છાંયા
Jīvanamāṁ tō āvē sadāya taḍakō nē valī chāṁyā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1035 | Date: 26-Oct-1987

જીવનમાં તો આવે સદાય તડકો ને વળી છાંયા

  No Audio

jīvanamāṁ tō āvē sadāya taḍakō nē valī chāṁyā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-10-26 1987-10-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12524 જીવનમાં તો આવે સદાય તડકો ને વળી છાંયા જીવનમાં તો આવે સદાય તડકો ને વળી છાંયા

કાચા તાંતણા છે જીવનના, કાચી છે તો કાયા

ના જોડજે મનડું એમાં, બાંધજે ના એમાં માયા

ના કંઈ લઈ જાશે સાથે, સાથે ના કંઈ લાવ્યા

સવાર પડે સૂરજ ઊગે, ક્રમ આ તો ના બદલાયા

આવ્યા કેટલા, ગયા કેટલા, હિસાબ ના મગાયા

કર્મો કીધાં સાચાં-ખોટા, એ સદા તો લખાયાં

કદી વહેલાં, કદી મોડાં, પડશે એ તો ભોગવવાં

કર્મોની ફેરબદલીએ, કાયા ને સંજોગો ઘડાયા

દઈને ચાવી હાથમાં માનવને, કર્તાએ હાથ ખંખેર્યા
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનમાં તો આવે સદાય તડકો ને વળી છાંયા

કાચા તાંતણા છે જીવનના, કાચી છે તો કાયા

ના જોડજે મનડું એમાં, બાંધજે ના એમાં માયા

ના કંઈ લઈ જાશે સાથે, સાથે ના કંઈ લાવ્યા

સવાર પડે સૂરજ ઊગે, ક્રમ આ તો ના બદલાયા

આવ્યા કેટલા, ગયા કેટલા, હિસાબ ના મગાયા

કર્મો કીધાં સાચાં-ખોટા, એ સદા તો લખાયાં

કદી વહેલાં, કદી મોડાં, પડશે એ તો ભોગવવાં

કર્મોની ફેરબદલીએ, કાયા ને સંજોગો ઘડાયા

દઈને ચાવી હાથમાં માનવને, કર્તાએ હાથ ખંખેર્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvanamāṁ tō āvē sadāya taḍakō nē valī chāṁyā

kācā tāṁtaṇā chē jīvananā, kācī chē tō kāyā

nā jōḍajē manaḍuṁ ēmāṁ, bāṁdhajē nā ēmāṁ māyā

nā kaṁī laī jāśē sāthē, sāthē nā kaṁī lāvyā

savāra paḍē sūraja ūgē, krama ā tō nā badalāyā

āvyā kēṭalā, gayā kēṭalā, hisāba nā magāyā

karmō kīdhāṁ sācāṁ-khōṭā, ē sadā tō lakhāyāṁ

kadī vahēlāṁ, kadī mōḍāṁ, paḍaśē ē tō bhōgavavāṁ

karmōnī phērabadalīē, kāyā nē saṁjōgō ghaḍāyā

daīnē cāvī hāthamāṁ mānavanē, kartāē hātha khaṁkhēryā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is shedding light on true character of life, and beyond life.

He is saying...

In life, one experiences the sun (hardship) and the shade (comfort) too.

The thread of life is raw (transitory), and the body is also raw (transitory),

Please don’t get connected to it, don’t get attach to this illusion.

You will not be able to take anything with you, and you have not brought anything with you either.

Upon dawn, sun rises, this sequence never changes.

How many came and how many went, there is no count to that.

Only right and wrong karmas (actions) performed are written down.

Sometimes early, sometimes late, one will have to bear the consequences of them.

Due to these karmas (actions), the body and circumstances are defined.

By giving key in the hands of humans, the doer has washed away the responsibility.

Kaka is explaining the essence of life in this bhajan. He is explaining two fundamentals, firstly, that life is transient. There is nothing permanent about this life. We must acknowledge and imbibe this fact in our daily conduct in our life. And secondly, that we are the playwright of our own drama of our life. Kaka is directing us to the transition stage where we disconnect with the material world and tune into universal mind. Comprehend what is not so permanent and what is eternal. Find the actual purpose of life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1035 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...103310341035...Last