Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1036 | Date: 27-Oct-1987
બંધ કરી મુઠ્ઠી તારી, ના જાજે તું ‘મા’ ને દ્વાર
Baṁdha karī muṭhṭhī tārī, nā jājē tuṁ ‘mā' nē dvāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1036 | Date: 27-Oct-1987

બંધ કરી મુઠ્ઠી તારી, ના જાજે તું ‘મા’ ને દ્વાર

  No Audio

baṁdha karī muṭhṭhī tārī, nā jājē tuṁ ‘mā' nē dvāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-10-27 1987-10-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12525 બંધ કરી મુઠ્ઠી તારી, ના જાજે તું ‘મા’ ને દ્વાર બંધ કરી મુઠ્ઠી તારી, ના જાજે તું ‘મા’ ને દ્વાર

ભરશે શું એમાં માતા, જ્યાં બંધ છે તારા હાથ

હૈયે વાસનાની હોળી સળગાવી, ના જા તું ‘મા’ ની પાસ

ઝીલશે તું ક્યાંથી કિરણો, દૂર ના થાશે અંધકાર

વિચારોના પડદા પાડી, ના અંતર એમાં તું પાડ

કરવા દર્શન ‘મા’ નાં, અનોખા પડદા એ તો હટાવ

અદ્દભુત ગુંજન ‘મા’ નું, તને નહિ તો સંભળાય

અંતરનો કોલાહલ તારો, જો શમી ના જાય

ડગલે-ડગલે લાગે પાસે, ક્યારે તો દૂર વરતાય

એકરૂપ અંતરથી બની, અંતરનું અંતર કાઢ
View Original Increase Font Decrease Font


બંધ કરી મુઠ્ઠી તારી, ના જાજે તું ‘મા’ ને દ્વાર

ભરશે શું એમાં માતા, જ્યાં બંધ છે તારા હાથ

હૈયે વાસનાની હોળી સળગાવી, ના જા તું ‘મા’ ની પાસ

ઝીલશે તું ક્યાંથી કિરણો, દૂર ના થાશે અંધકાર

વિચારોના પડદા પાડી, ના અંતર એમાં તું પાડ

કરવા દર્શન ‘મા’ નાં, અનોખા પડદા એ તો હટાવ

અદ્દભુત ગુંજન ‘મા’ નું, તને નહિ તો સંભળાય

અંતરનો કોલાહલ તારો, જો શમી ના જાય

ડગલે-ડગલે લાગે પાસે, ક્યારે તો દૂર વરતાય

એકરૂપ અંતરથી બની, અંતરનું અંતર કાઢ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

baṁdha karī muṭhṭhī tārī, nā jājē tuṁ ‘mā' nē dvāra

bharaśē śuṁ ēmāṁ mātā, jyāṁ baṁdha chē tārā hātha

haiyē vāsanānī hōlī salagāvī, nā jā tuṁ ‘mā' nī pāsa

jhīlaśē tuṁ kyāṁthī kiraṇō, dūra nā thāśē aṁdhakāra

vicārōnā paḍadā pāḍī, nā aṁtara ēmāṁ tuṁ pāḍa

karavā darśana ‘mā' nāṁ, anōkhā paḍadā ē tō haṭāva

addabhuta guṁjana ‘mā' nuṁ, tanē nahi tō saṁbhalāya

aṁtaranō kōlāhala tārō, jō śamī nā jāya

ḍagalē-ḍagalē lāgē pāsē, kyārē tō dūra varatāya

ēkarūpa aṁtarathī banī, aṁtaranuṁ aṁtara kāḍha
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan of introspection,

He is saying...

With closed fists, don’t go to Divine Mother’s door,

What will Mother put in your hand, if your fists are closed.

With burning fire of lust and desires, don’t go to Divine Mother’s door,

How will you soak in her rays of blessings, if you are wrapped in darkness.

By drawing curtains of thoughts, don’t create distance with your own inner self,

To get the vision of Divine, please remove these curtains of thoughts.

Melodious sound of Divine Mother, you will not be able to hear, if the chatter inside you doesn’t stop.

With every step, she feels closer, then again, she feels distant sometimes.

Be one with her, by connecting your consciousness with Divine consciousness.

Kaka is beautifully explaining that Divinity within us is waiting to be acknowledged. Receiving blessings from Divine is not possible unless we are open minded, aware and free from chaos of our thoughts. Divine Mother is eternally gracious, it is our ignorance and indulgence in illusion that keeps us away from her. Kaka is urging us to let the Divine Rays enter into our ordinary consciousness and invoke divinity within us. Be worthy, be receptive and be aware of divinity within us.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1036 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...103610371038...Last