BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1043 | Date: 02-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યા પ્રારબ્ધે સહુ જગમાં, પડશે જાવું એક દિન તો `મા' ને દ્વારે

  No Audio

Aavya Prarabdhe Sahu Jagma, Padshe Javu Ek Din Toh Ma Ne Dware

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1987-11-02 1987-11-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12532 આવ્યા પ્રારબ્ધે સહુ જગમાં, પડશે જાવું એક દિન તો `મા' ને દ્વારે આવ્યા પ્રારબ્ધે સહુ જગમાં, પડશે જાવું એક દિન તો `મા' ને દ્વારે
જાણે સહુ આ વાત તો જગમાં, માયા સહુને તો એ ભુલાવે
લોભ જાગે સહુને એવો, જીવન સદા તો એ ગૂંગળાવે
રહ્યું બાકી કરે પૂરું લાલચ, જો માનવ એમાં સપડાયે
કામ તો છોડે ના કોઈને, બાળી નાખી સહુને તો બાળે
ક્રોધ તો સળગે ક્યારે ને ક્યારે, વિવેક એ વિસરાવે
અહં હૈયે વ્યાપે જ્યારે, ધરે ફળ તો એવું, જે ના સમજાયે
ઊંડો ઊંડો, ઉતરી હૈયે, એ તો ડૂબે અને ડુબાડે
ઇર્ષ્યા જ્યારે જાગે હૈયે, સહુ ભાન તો એ ભુલાવે
કર્મો ખોટા કરવા, કરે વિવશ, અંતે તો પસ્તાયે
આ છે તો તારા સાથી ખોટા, જો તું નહિ એને પહેચાને
મળ્યું મોંઘું જીવન જગમાં, ધૂળધાણી એ તો થાયે
Gujarati Bhajan no. 1043 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યા પ્રારબ્ધે સહુ જગમાં, પડશે જાવું એક દિન તો `મા' ને દ્વારે
જાણે સહુ આ વાત તો જગમાં, માયા સહુને તો એ ભુલાવે
લોભ જાગે સહુને એવો, જીવન સદા તો એ ગૂંગળાવે
રહ્યું બાકી કરે પૂરું લાલચ, જો માનવ એમાં સપડાયે
કામ તો છોડે ના કોઈને, બાળી નાખી સહુને તો બાળે
ક્રોધ તો સળગે ક્યારે ને ક્યારે, વિવેક એ વિસરાવે
અહં હૈયે વ્યાપે જ્યારે, ધરે ફળ તો એવું, જે ના સમજાયે
ઊંડો ઊંડો, ઉતરી હૈયે, એ તો ડૂબે અને ડુબાડે
ઇર્ષ્યા જ્યારે જાગે હૈયે, સહુ ભાન તો એ ભુલાવે
કર્મો ખોટા કરવા, કરે વિવશ, અંતે તો પસ્તાયે
આ છે તો તારા સાથી ખોટા, જો તું નહિ એને પહેચાને
મળ્યું મોંઘું જીવન જગમાં, ધૂળધાણી એ તો થાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyā prārabdhē sahu jagamāṁ, paḍaśē jāvuṁ ēka dina tō `mā' nē dvārē
jāṇē sahu ā vāta tō jagamāṁ, māyā sahunē tō ē bhulāvē
lōbha jāgē sahunē ēvō, jīvana sadā tō ē gūṁgalāvē
rahyuṁ bākī karē pūruṁ lālaca, jō mānava ēmāṁ sapaḍāyē
kāma tō chōḍē nā kōīnē, bālī nākhī sahunē tō bālē
krōdha tō salagē kyārē nē kyārē, vivēka ē visarāvē
ahaṁ haiyē vyāpē jyārē, dharē phala tō ēvuṁ, jē nā samajāyē
ūṁḍō ūṁḍō, utarī haiyē, ē tō ḍūbē anē ḍubāḍē
irṣyā jyārē jāgē haiyē, sahu bhāna tō ē bhulāvē
karmō khōṭā karavā, karē vivaśa, aṁtē tō pastāyē
ā chē tō tārā sāthī khōṭā, jō tuṁ nahi ēnē pahēcānē
malyuṁ mōṁghuṁ jīvana jagamāṁ, dhūladhāṇī ē tō thāyē

Explanation in English
In this bhajan of life approach,
He is saying...
Everyone has come in this world as per their destiny, one day everyone will have to go back to Divine Mother’s door.
Everyone knows this fact, but illusion makes them forget about it.
Attraction to this illusion is so intense that the life becomes claustrophobic.
Greed also adds to that, when a man gets trapped in it.
Desires also do not leave anyone, it just burns everyone.
Anger erupts just about anytime, and it makes one forget about politeness and respect.
When ego spreads in the heart, it bears such fruits that cannot be comprehended., it goes deeper and deeper and makes one sink to the bottom.
When jealousy rises in the heart, it makes one lose all the senses, makes one act wrongly, it makes one weaker, and makes one to regret.
These are your misleading companions, and if you do not recognise them, then the invaluable life that you have received will be totally wasted.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about our character flaws, our purpose in life, our destination and our invaluable human life. Our negative attributes like anger, jealousy, attachment to illusion, our ego has such catastrophic effect on our being and diverting us from the actual purpose of our human life, of our soul.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to rise above our deep rooted attributes and invoke divinity within us, wake up our consciousness that has forgotten our essential connection to the larger whole.

First...10411042104310441045...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall