Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1061 | Date: 12-Nov-1987
ડહાપણ તો જીવનમાં સારું, દોઢ ડહાપણ ભારે પડે
Ḍahāpaṇa tō jīvanamāṁ sāruṁ, dōḍha ḍahāpaṇa bhārē paḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1061 | Date: 12-Nov-1987

ડહાપણ તો જીવનમાં સારું, દોઢ ડહાપણ ભારે પડે

  No Audio

ḍahāpaṇa tō jīvanamāṁ sāruṁ, dōḍha ḍahāpaṇa bhārē paḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-11-12 1987-11-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12550 ડહાપણ તો જીવનમાં સારું, દોઢ ડહાપણ ભારે પડે ડહાપણ તો જીવનમાં સારું, દોઢ ડહાપણ ભારે પડે

જરૂરિયાતનો ખોરાક તો સારો, વધુ તો ગરબડ કરે

માગે તો સલાહ દેવી, નહિતર ટક-ટક ગણાઈ જાએ

પ્રેમ તો જીવનમાં સારો, વધુ પ્રેમથી બાળક તો બગડે

ઊંઘ પણ છે તો હદમાં સારી, વધુએ તો આળસ ચડે

બોલવું પણ છે હદમાં સારું, નહિ તો બકબક ગણે

વહાલ પણ છે હદમાં સારું, નહિ તો સ્વાર્થ ગણાઈ જાયે

માયા પણ છે તો હદમાં સારી, નહિ તો એનો કેફ ચડે

દુઃખ પણ છે તો હદમાં સારું, નહિ તો જીવન ભાંગી પડે

ભક્તિને તો કોઈ હદ નથી, હદમાં ભક્તિ ના ફળે
View Original Increase Font Decrease Font


ડહાપણ તો જીવનમાં સારું, દોઢ ડહાપણ ભારે પડે

જરૂરિયાતનો ખોરાક તો સારો, વધુ તો ગરબડ કરે

માગે તો સલાહ દેવી, નહિતર ટક-ટક ગણાઈ જાએ

પ્રેમ તો જીવનમાં સારો, વધુ પ્રેમથી બાળક તો બગડે

ઊંઘ પણ છે તો હદમાં સારી, વધુએ તો આળસ ચડે

બોલવું પણ છે હદમાં સારું, નહિ તો બકબક ગણે

વહાલ પણ છે હદમાં સારું, નહિ તો સ્વાર્થ ગણાઈ જાયે

માયા પણ છે તો હદમાં સારી, નહિ તો એનો કેફ ચડે

દુઃખ પણ છે તો હદમાં સારું, નહિ તો જીવન ભાંગી પડે

ભક્તિને તો કોઈ હદ નથી, હદમાં ભક્તિ ના ફળે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍahāpaṇa tō jīvanamāṁ sāruṁ, dōḍha ḍahāpaṇa bhārē paḍē

jarūriyātanō khōrāka tō sārō, vadhu tō garabaḍa karē

māgē tō salāha dēvī, nahitara ṭaka-ṭaka gaṇāī jāē

prēma tō jīvanamāṁ sārō, vadhu prēmathī bālaka tō bagaḍē

ūṁgha paṇa chē tō hadamāṁ sārī, vadhuē tō ālasa caḍē

bōlavuṁ paṇa chē hadamāṁ sāruṁ, nahi tō bakabaka gaṇē

vahāla paṇa chē hadamāṁ sāruṁ, nahi tō svārtha gaṇāī jāyē

māyā paṇa chē tō hadamāṁ sārī, nahi tō ēnō kēpha caḍē

duḥkha paṇa chē tō hadamāṁ sāruṁ, nahi tō jīvana bhāṁgī paḍē

bhaktinē tō kōī hada nathī, hadamāṁ bhakti nā phalē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

Wisdom in life is good, but too much smartness is hurtful.

Food as per need is good, but too much food creates havoc in the system.

If asked, then only, give advice, otherwise, it is taken as nagging.

Love in life is good, but extra love spoils the child.

Sleep is also good in limit, but too much of sleep makes one lazy.

Speaking is also good, if spoken in limit, otherwise, it is taken as babbling.

Loving is also good, if it is shown in limit, otherwise, it is taken as selfishness.

Attachment is also ok, if it is in limit, otherwise, it becomes an addiction.

Grief is also ok in limit, otherwise life crumbles apart.

There is no limit to devotion. Limited devotion will never blossom.

Kaka is beautifully explaining that everything in limit is good in life. The moment it becomes excess, be it positive or negative element, it has adverse effect in life. Every aspect of life is sustained beautifully only when it is nurtured in balance and within the boundary. Kaka is further explaining that only element that should be limitless, is love and devotion for God. Infinite devotion and love for God is attainment, the rest is all achievements only of this life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1061 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...106010611062...Last