Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1065 | Date: 18-Nov-1987
અંતરમાં સૂતેલા તારા નાદને, આજે તો જગાડ
Aṁtaramāṁ sūtēlā tārā nādanē, ājē tō jagāḍa

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 1065 | Date: 18-Nov-1987

અંતરમાં સૂતેલા તારા નાદને, આજે તો જગાડ

  No Audio

aṁtaramāṁ sūtēlā tārā nādanē, ājē tō jagāḍa

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1987-11-18 1987-11-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12554 અંતરમાં સૂતેલા તારા નાદને, આજે તો જગાડ અંતરમાં સૂતેલા તારા નાદને, આજે તો જગાડ

માયાના બોજ નીચે, એને ના તું કચડી નાખ

નાચી ખૂબ માયામાં, શું મેળવ્યું, હિસાબ કરી રાખ - અંતરમાં...

કાચી છે માયા, કાચી છે કાયા, રાખ ના એનો વિશ્વાસ - અંતરમાં...

વિશ્વમાં વહે નાદ ‘મા’ નો, અંતરમાં પાડે તને સાદ - અંતરમાં...

નાચી ખૂબ માયામાં, ના જિંદગી વેડફી નાખ - અંતરમાં...

ઝીલવા એ નાદને, નાદ બીજા તું બંધ કરી નાખ - અંતરમાં...

આજ કે કાલે, જગ છોડવું પડશે, સજાગ બની જા - અંતરમાં...

મોહભરી છે માયા ‘મા’ ની, ખંખેરી અંતરથી એને નાખ - અંતરમાં...

કરી માયા વહાલી, માયાપતિને વિસરવાની ભૂલ ના કરી નાખ - અંતરમાં...
View Original Increase Font Decrease Font


અંતરમાં સૂતેલા તારા નાદને, આજે તો જગાડ

માયાના બોજ નીચે, એને ના તું કચડી નાખ

નાચી ખૂબ માયામાં, શું મેળવ્યું, હિસાબ કરી રાખ - અંતરમાં...

કાચી છે માયા, કાચી છે કાયા, રાખ ના એનો વિશ્વાસ - અંતરમાં...

વિશ્વમાં વહે નાદ ‘મા’ નો, અંતરમાં પાડે તને સાદ - અંતરમાં...

નાચી ખૂબ માયામાં, ના જિંદગી વેડફી નાખ - અંતરમાં...

ઝીલવા એ નાદને, નાદ બીજા તું બંધ કરી નાખ - અંતરમાં...

આજ કે કાલે, જગ છોડવું પડશે, સજાગ બની જા - અંતરમાં...

મોહભરી છે માયા ‘મા’ ની, ખંખેરી અંતરથી એને નાખ - અંતરમાં...

કરી માયા વહાલી, માયાપતિને વિસરવાની ભૂલ ના કરી નાખ - અંતરમાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṁtaramāṁ sūtēlā tārā nādanē, ājē tō jagāḍa

māyānā bōja nīcē, ēnē nā tuṁ kacaḍī nākha

nācī khūba māyāmāṁ, śuṁ mēlavyuṁ, hisāba karī rākha - aṁtaramāṁ...

kācī chē māyā, kācī chē kāyā, rākha nā ēnō viśvāsa - aṁtaramāṁ...

viśvamāṁ vahē nāda ‘mā' nō, aṁtaramāṁ pāḍē tanē sāda - aṁtaramāṁ...

nācī khūba māyāmāṁ, nā jiṁdagī vēḍaphī nākha - aṁtaramāṁ...

jhīlavā ē nādanē, nāda bījā tuṁ baṁdha karī nākha - aṁtaramāṁ...

āja kē kālē, jaga chōḍavuṁ paḍaśē, sajāga banī jā - aṁtaramāṁ...

mōhabharī chē māyā ‘mā' nī, khaṁkhērī aṁtarathī ēnē nākha - aṁtaramāṁ...

karī māyā vahālī, māyāpatinē visaravānī bhūla nā karī nākha - aṁtaramāṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati soul searching bhajan,

He is saying...

Today, wake up that voice of yours, which is hidden in your soul.

Below the load of this illusion, please don’t let it crush.

Dancing in this illusion, what have you achieved, please do the calculations of it.

Please wake up that voice of yours, which is hidden in your soul.

This illusion is not real, this body is not real, please don’t trust them,

Please wake up that voice of yours, which is hidden in your soul.

In this world, the voice of Divine Mother prevails, and it is calling for your soul.

Dancing so much in this illusion, please don’t waste your life.

To catch the sound of Divine, please shut all the other sounds.

Today or tomorrow, you will have to leave from this world, please become aware and conscious of it.

This illusion of Divine Mother is very tempting, please shed away this attraction from within.

Please wake up that voice of yours, which is hidden in your soul.

By falling in love with this illusion, please don’t make a mistake of forgetting about creator of the same.

Please wake up that voice of yours, which is hidden in your soul.

Kaka is explaining that indulging in this world and worldly situations, we have started living only in the physical consciousness, which is only momentary consciousness. Kaka is urging us to wake up our Divine consciousness which is already there in dormant state within our soul. Kaka is guiding us to become aware of our inner voice which is the voice of Supreme Soul. Our inner voice is Divine expression. Inner voice is an act of Divine grace. Living in Divine consciousness is a state of eternal calm and connection with Divine.

Divine consciousness is a non reactive consciousness, that’s why it is blissful consciousness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1065 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...106310641065...Last