BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1067 | Date: 19-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

જે રાતે સુવાડે, સવારે જગાડે, સમય પર તો જમાડે

  No Audio

Je Raate Suvade, Savare Jagade, Samay Par Toh Jamade

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-11-19 1987-11-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12556 જે રાતે સુવાડે, સવારે જગાડે, સમય પર તો જમાડે જે રાતે સુવાડે, સવારે જગાડે, સમય પર તો જમાડે
અલિપ્ત રહી સહુથી, એ તો જગને રમાડે
અહીંયા પણ છે, એ ત્યાં પણ છે, રહે એ સર્વ ઠેકાણે,
ના મળે જગમાં એવી જગ્યા, જ્યાં એ તો ના જડે
તેજમાં ભી રહે, અંધારે ભી વસે, હૈયે હૈયે તો એ વસે
છુપાઈ તો એવો રહે, એ તો જલ્દી ગોત્યો ન જડે
કર્તા ભી છે, કારણ ભી છે, કારણ એનું ના મળે
ઇચ્છા વિના એની જગમાં, પાંદડું ભી ના હલે
જીવનમાં રહે, મોતમાં ભી વસે, પળે પળે દરકાર કરે
એના પ્રેમમાં તો કમી કદી તો ના રહે
Gujarati Bhajan no. 1067 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જે રાતે સુવાડે, સવારે જગાડે, સમય પર તો જમાડે
અલિપ્ત રહી સહુથી, એ તો જગને રમાડે
અહીંયા પણ છે, એ ત્યાં પણ છે, રહે એ સર્વ ઠેકાણે,
ના મળે જગમાં એવી જગ્યા, જ્યાં એ તો ના જડે
તેજમાં ભી રહે, અંધારે ભી વસે, હૈયે હૈયે તો એ વસે
છુપાઈ તો એવો રહે, એ તો જલ્દી ગોત્યો ન જડે
કર્તા ભી છે, કારણ ભી છે, કારણ એનું ના મળે
ઇચ્છા વિના એની જગમાં, પાંદડું ભી ના હલે
જીવનમાં રહે, મોતમાં ભી વસે, પળે પળે દરકાર કરે
એના પ્રેમમાં તો કમી કદી તો ના રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jē rātē suvāḍē, savārē jagāḍē, samaya para tō jamāḍē
alipta rahī sahuthī, ē tō jaganē ramāḍē
ahīṁyā paṇa chē, ē tyāṁ paṇa chē, rahē ē sarva ṭhēkāṇē,
nā malē jagamāṁ ēvī jagyā, jyāṁ ē tō nā jaḍē
tējamāṁ bhī rahē, aṁdhārē bhī vasē, haiyē haiyē tō ē vasē
chupāī tō ēvō rahē, ē tō jaldī gōtyō na jaḍē
kartā bhī chē, kāraṇa bhī chē, kāraṇa ēnuṁ nā malē
icchā vinā ēnī jagamāṁ, pāṁdaḍuṁ bhī nā halē
jīvanamāṁ rahē, mōtamāṁ bhī vasē, palē palē darakāra karē
ēnā prēmamāṁ tō kamī kadī tō nā rahē

Explanation in English
In this bhajan, he is describing The Master of Universe.
He is saying...
The One who puts you to sleep at night, and wakes you up in the morning, and feeds you on time.
The One who stays detached from everyone, and The One who makes the world play.
He is here also, and he is there too. He Is living everywhere.
There is no place in the world where he is not found.
He is there in the brightness and is also there in the darkness, he resides in every heart.
He hides in such a way that he cannot be found easily.
He is the doer, he is the reason, but his reason cannot be found.
Without his wishes, even a small leaf cannot move.
He is there in the life, and he is there in the death too.
He cares for every moment, and there is no shortage in his love.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is expressing the glory of Almighty in the bhajan. He is describing the grace of Almighty, the might of Almighty and infinite love of Almighty.

First...10661067106810691070...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall