BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1073 | Date: 23-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત

  No Audio

Haki Che Hodi Mari, Me Toh Bhavsagre Maat

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-11-23 1987-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12562 હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત
જોજે રે માડી, ક્યાંય એ તો અટવાઈ ના જાય
જોજે જોજે રે ઊછળી એ તો, ખાયે ખૂબ પછડાટ
પછડાટે પછડાટે માડી, જોજે ના એ તૂટી જાય
વા ને વંટોળિયા વાયે છે ખૂબ તો માત
જોજે રે માડી, એમાં તો એ ના ડૂબી જાય
ચારે દિશામાં ઊછળે પાણી, દિશા તો ના દેખાય
ઊછળી ઊછળી ઉપર એ તો, ઘૂમરી ખૂબ ખાય
ચારે દિશાએ છાયો અંધકાર, સૂઝે ન બીજું કાંઈ
રહી છે ચાલતી તારા ભરોસે, ભવસાગરે તો માત
અરજ સ્વીકારી, મારી રે માડી, લેજે સુકાન તારે હાથ
હાંકી છે જ્યાં ભવસાગરે, કિનારે તો હવે લાવ
Gujarati Bhajan no. 1073 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત
જોજે રે માડી, ક્યાંય એ તો અટવાઈ ના જાય
જોજે જોજે રે ઊછળી એ તો, ખાયે ખૂબ પછડાટ
પછડાટે પછડાટે માડી, જોજે ના એ તૂટી જાય
વા ને વંટોળિયા વાયે છે ખૂબ તો માત
જોજે રે માડી, એમાં તો એ ના ડૂબી જાય
ચારે દિશામાં ઊછળે પાણી, દિશા તો ના દેખાય
ઊછળી ઊછળી ઉપર એ તો, ઘૂમરી ખૂબ ખાય
ચારે દિશાએ છાયો અંધકાર, સૂઝે ન બીજું કાંઈ
રહી છે ચાલતી તારા ભરોસે, ભવસાગરે તો માત
અરજ સ્વીકારી, મારી રે માડી, લેજે સુકાન તારે હાથ
હાંકી છે જ્યાં ભવસાગરે, કિનારે તો હવે લાવ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hāṁkī chē hōḍī mārī, mēṁ tō bhavasāgarē māta
jōjē rē māḍī, kyāṁya ē tō aṭavāī nā jāya
jōjē jōjē rē ūchalī ē tō, khāyē khūba pachaḍāṭa
pachaḍāṭē pachaḍāṭē māḍī, jōjē nā ē tūṭī jāya
vā nē vaṁṭōliyā vāyē chē khūba tō māta
jōjē rē māḍī, ēmāṁ tō ē nā ḍūbī jāya
cārē diśāmāṁ ūchalē pāṇī, diśā tō nā dēkhāya
ūchalī ūchalī upara ē tō, ghūmarī khūba khāya
cārē diśāē chāyō aṁdhakāra, sūjhē na bījuṁ kāṁī
rahī chē cālatī tārā bharōsē, bhavasāgarē tō māta
araja svīkārī, mārī rē māḍī, lējē sukāna tārē hātha
hāṁkī chē jyāṁ bhavasāgarē, kinārē tō havē lāva

Explanation in English
In this Gujarati prayer bhajan,
He is praying...
I have driven the boat of my life in this worldly ocean, O Divine Mother.
Please see to it that it doesn’t get stuck anywhere.
Look out, look out, O Divine Mother, that it doesn’t break while taking a leap,
With every bounce, please see to it that it doesn’t break.
Wind and storm (adverse circumstances), is blowing so much,
Please see to it, O Divine Mother, that my boat doesn’t drown in it.
Water is rising (tension) is rising in all directions and actual direction cannot be seen,
Rising higher and higher, it is twirling and twirling,
My boat is sailing in this ocean only on your faith, O Divine Mother.
Please accept my request, O Divine Mother, and take control of my boat in your hands.
Since, I have driven it in this worldly ocean, O Divine Mother, now you bring it back to the shore.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is praying to Divine Mother to take charge of his life and salvage him. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is surrendering his being to Divine Mother in this bhajan. This bhajan is about devotion and complete surrender.

First...10711072107310741075...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall