Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1073 | Date: 23-Nov-1987
હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત
Hāṁkī chē hōḍī mārī, mēṁ tō bhavasāgarē māta

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1073 | Date: 23-Nov-1987

હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત

  No Audio

hāṁkī chē hōḍī mārī, mēṁ tō bhavasāgarē māta

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-11-23 1987-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12562 હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત

જોજે રે માડી, ક્યાંય એ તો અટવાઈ ના જાય

જોજે-જોજે રે ઊછળી એ તો, ખાયે ખૂબ પછડાટ

પછડાટે-પછડાટે માડી, જોજે ના એ તૂટી જાય

વા ને વંટોળિયા વાયે છે ખૂબ તો માત

જોજે રે માડી, એમાં તો એ ના ડૂબી જાય

ચારે દિશામાં ઊછળે પાણી, દિશા તો ના દેખાય

ઊછળી-ઊછળી ઉપર એ તો, ઘૂમરી ખૂબ ખાય

ચારે દિશાએ છાયો અંધકાર, સૂઝે ન બીજું કાંઈ

રહી છે ચાલતી તારા ભરોસે, ભવસાગરે તો માત

અરજ સ્વીકારી, મારી રે માડી, લેજે સુકાન તારે હાથ

હાંકી છે જ્યાં ભવસાગરે, કિનારે તો હવે લાવ
View Original Increase Font Decrease Font


હાંકી છે હોડી મારી, મેં તો ભવસાગરે માત

જોજે રે માડી, ક્યાંય એ તો અટવાઈ ના જાય

જોજે-જોજે રે ઊછળી એ તો, ખાયે ખૂબ પછડાટ

પછડાટે-પછડાટે માડી, જોજે ના એ તૂટી જાય

વા ને વંટોળિયા વાયે છે ખૂબ તો માત

જોજે રે માડી, એમાં તો એ ના ડૂબી જાય

ચારે દિશામાં ઊછળે પાણી, દિશા તો ના દેખાય

ઊછળી-ઊછળી ઉપર એ તો, ઘૂમરી ખૂબ ખાય

ચારે દિશાએ છાયો અંધકાર, સૂઝે ન બીજું કાંઈ

રહી છે ચાલતી તારા ભરોસે, ભવસાગરે તો માત

અરજ સ્વીકારી, મારી રે માડી, લેજે સુકાન તારે હાથ

હાંકી છે જ્યાં ભવસાગરે, કિનારે તો હવે લાવ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hāṁkī chē hōḍī mārī, mēṁ tō bhavasāgarē māta

jōjē rē māḍī, kyāṁya ē tō aṭavāī nā jāya

jōjē-jōjē rē ūchalī ē tō, khāyē khūba pachaḍāṭa

pachaḍāṭē-pachaḍāṭē māḍī, jōjē nā ē tūṭī jāya

vā nē vaṁṭōliyā vāyē chē khūba tō māta

jōjē rē māḍī, ēmāṁ tō ē nā ḍūbī jāya

cārē diśāmāṁ ūchalē pāṇī, diśā tō nā dēkhāya

ūchalī-ūchalī upara ē tō, ghūmarī khūba khāya

cārē diśāē chāyō aṁdhakāra, sūjhē na bījuṁ kāṁī

rahī chē cālatī tārā bharōsē, bhavasāgarē tō māta

araja svīkārī, mārī rē māḍī, lējē sukāna tārē hātha

hāṁkī chē jyāṁ bhavasāgarē, kinārē tō havē lāva
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying...

I have driven the boat of my life in this worldly ocean, O Divine Mother.

Please see to it that it doesn’t get stuck anywhere.

Look out, look out, O Divine Mother, that it doesn’t break while taking a leap,

With every bounce, please see to it that it doesn’t break.

Wind and storm (adverse circumstances), is blowing so much,

Please see to it, O Divine Mother, that my boat doesn’t drown in it.

Water is rising (tension) is rising in all directions and actual direction cannot be seen,

Rising higher and higher, it is twirling and twirling,

My boat is sailing in this ocean only on your faith, O Divine Mother.

Please accept my request, O Divine Mother, and take control of my boat in your hands.

Since, I have driven it in this worldly ocean, O Divine Mother, now you bring it back to the shore.

Kaka is praying to Divine Mother to take charge of his life and salvage him. Kaka is surrendering his being to Divine Mother in this bhajan. This bhajan is about devotion and complete surrender.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1073 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...107210731074...Last