Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1083 | Date: 29-Nov-1987
મીઠી-મીઠી લાગી માડી, તારી માયાની જાળ
Mīṭhī-mīṭhī lāgī māḍī, tārī māyānī jāla

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 1083 | Date: 29-Nov-1987

મીઠી-મીઠી લાગી માડી, તારી માયાની જાળ

  No Audio

mīṭhī-mīṭhī lāgī māḍī, tārī māyānī jāla

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1987-11-29 1987-11-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12572 મીઠી-મીઠી લાગી માડી, તારી માયાની જાળ મીઠી-મીઠી લાગી માડી, તારી માયાની જાળ

વીંટાતો રહ્યો છે સદાય, એમાં તારો બાળ

ધીરે-ધીરે રહી છે વીંટાતી, હૈયે બહુ જંજાળ

લાગે બહુ આકરી, છોડવી એ મધલાળ

લાળે-લાળે મધ તો ઝરતું, લાગે બહુ રસાળ

ભાન એમાં તો જાતું, એમાં સમજાયે ના કાળ

કદી-કદી લાગી માડી, તું તો વિકરાળ

પગલાં મારાં પડે જો આડાં, માડી એને સંભાળ

ભરી-ભરી અમીના તો દીધા અમને થાળ

ના સંતોષાયાં હૈયાં અમારાં, રહ્યા અમે તો કંગાળ
View Original Increase Font Decrease Font


મીઠી-મીઠી લાગી માડી, તારી માયાની જાળ

વીંટાતો રહ્યો છે સદાય, એમાં તારો બાળ

ધીરે-ધીરે રહી છે વીંટાતી, હૈયે બહુ જંજાળ

લાગે બહુ આકરી, છોડવી એ મધલાળ

લાળે-લાળે મધ તો ઝરતું, લાગે બહુ રસાળ

ભાન એમાં તો જાતું, એમાં સમજાયે ના કાળ

કદી-કદી લાગી માડી, તું તો વિકરાળ

પગલાં મારાં પડે જો આડાં, માડી એને સંભાળ

ભરી-ભરી અમીના તો દીધા અમને થાળ

ના સંતોષાયાં હૈયાં અમારાં, રહ્યા અમે તો કંગાળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mīṭhī-mīṭhī lāgī māḍī, tārī māyānī jāla

vīṁṭātō rahyō chē sadāya, ēmāṁ tārō bāla

dhīrē-dhīrē rahī chē vīṁṭātī, haiyē bahu jaṁjāla

lāgē bahu ākarī, chōḍavī ē madhalāla

lālē-lālē madha tō jharatuṁ, lāgē bahu rasāla

bhāna ēmāṁ tō jātuṁ, ēmāṁ samajāyē nā kāla

kadī-kadī lāgī māḍī, tuṁ tō vikarāla

pagalāṁ mārāṁ paḍē jō āḍāṁ, māḍī ēnē saṁbhāla

bharī-bharī amīnā tō dīdhā amanē thāla

nā saṁtōṣāyāṁ haiyāṁ amārāṁ, rahyā amē tō kaṁgāla
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

Found sweet and sweeter, your web of illusion, O Divine Mother.

This child of yours has been swayed by it.

Slowly, slowly, have enveloped lot of tension in heart.

Finding it hard to let go of this honey like illusion.

With every drop of that honey, I feel very tempted.

Not realising the temptation, and have not understood the impact.

Many times, O Divine Mother, you look ferocious,

When I take wrong steps, O Mother, please take care of me.

Though you have given us pots of nectar, we have always remained dissatisfied, and we have always remained miserable.

Kaka is explaining that in the first place, we get allured by the fake sweetness of this illusion, which gets increasingly burdensome for us later. Instead of, counting our blessings and feeling the gratitude, we are always in search of something even more frivolous. Kaka is urging us to have satisfaction in life, which will lead us to internal joy and peace. Kaka is urging us to remain in gratitude for this human life, for all the blessings showered upon us, for all the happiness already given to us. We must acknowledge and value the grace of Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1083 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...108110821083...Last