Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1094 | Date: 09-Dec-1987
કોપે જ્યાં સગાં ત્યાં મનાવી લેવાય, કોપે જ્યાં કુદરત કોને કહેવાય
Kōpē jyāṁ sagāṁ tyāṁ manāvī lēvāya, kōpē jyāṁ kudarata kōnē kahēvāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1094 | Date: 09-Dec-1987

કોપે જ્યાં સગાં ત્યાં મનાવી લેવાય, કોપે જ્યાં કુદરત કોને કહેવાય

  No Audio

kōpē jyāṁ sagāṁ tyāṁ manāvī lēvāya, kōpē jyāṁ kudarata kōnē kahēvāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-12-09 1987-12-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12583 કોપે જ્યાં સગાં ત્યાં મનાવી લેવાય, કોપે જ્યાં કુદરત કોને કહેવાય કોપે જ્યાં સગાં ત્યાં મનાવી લેવાય, કોપે જ્યાં કુદરત કોને કહેવાય

કરતાં ભૂલો તો માફી અપાય, પાપને તો કદી ના પહોંચાય

જલાવે અગ્નિ ત્યાં તો હટી જવાય, જલે જ્યાં હૈયું, ત્યાં તો ક્યાં જવાય

ઊછળતા સાગરમાં ભી તરાય, વિશ્વાસ હટતાં હૈયે તો કેમ તરાય

તનના ઘા તો જલદી રુઝાય, મનના ઘા તો કદી ના રુઝાય

ચીજવસ્તુ તો મૂલવી લેવાય, સાચી પ્રીત તો કદી ના મૂલવાય

પ્રકાશે તો અંધારું ભૂંસાય, બંધ આંખે તો પ્રકાશ ના દેખાય

હાથથી ને પગથી તો કર્મો કરાય, આળસ ચડે હૈયે ત્યાં કેમ પહોંચાય
View Original Increase Font Decrease Font


કોપે જ્યાં સગાં ત્યાં મનાવી લેવાય, કોપે જ્યાં કુદરત કોને કહેવાય

કરતાં ભૂલો તો માફી અપાય, પાપને તો કદી ના પહોંચાય

જલાવે અગ્નિ ત્યાં તો હટી જવાય, જલે જ્યાં હૈયું, ત્યાં તો ક્યાં જવાય

ઊછળતા સાગરમાં ભી તરાય, વિશ્વાસ હટતાં હૈયે તો કેમ તરાય

તનના ઘા તો જલદી રુઝાય, મનના ઘા તો કદી ના રુઝાય

ચીજવસ્તુ તો મૂલવી લેવાય, સાચી પ્રીત તો કદી ના મૂલવાય

પ્રકાશે તો અંધારું ભૂંસાય, બંધ આંખે તો પ્રકાશ ના દેખાય

હાથથી ને પગથી તો કર્મો કરાય, આળસ ચડે હૈયે ત્યાં કેમ પહોંચાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōpē jyāṁ sagāṁ tyāṁ manāvī lēvāya, kōpē jyāṁ kudarata kōnē kahēvāya

karatāṁ bhūlō tō māphī apāya, pāpanē tō kadī nā pahōṁcāya

jalāvē agni tyāṁ tō haṭī javāya, jalē jyāṁ haiyuṁ, tyāṁ tō kyāṁ javāya

ūchalatā sāgaramāṁ bhī tarāya, viśvāsa haṭatāṁ haiyē tō kēma tarāya

tananā ghā tō jaladī rujhāya, mananā ghā tō kadī nā rujhāya

cījavastu tō mūlavī lēvāya, sācī prīta tō kadī nā mūlavāya

prakāśē tō aṁdhāruṁ bhūṁsāya, baṁdha āṁkhē tō prakāśa nā dēkhāya

hāthathī nē pagathī tō karmō karāya, ālasa caḍē haiyē tyāṁ kēma pahōṁcāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

If family members are angry, they can be cajoled, but if Nature gets angry then who to tell.

If mistakes are made, it can be forgiven, but one cannot deal with committed sins.

When fire erupts, one can move away, but how to deal with the fire that is burning in the heart.

Even in bouncy sea, one can swim, but how can one swim in emotions of heart which has no faith.

Wounds of body can be healed, but wounds of heart can never be healed.

Things can be measured and valued, but true feelings can never be measured.

With light around, the darkness disappears, but with closed eyes, the light cannot be seen.

Karmas (actions) can be done with hands and legs, but when laziness creeps in the heart, then what to do.

Kaka is explaining that there are many things in life that can be managed, and controlled, but internal upheavals of our restless surging thoughts and emotions are very difficult to contain. Kaka is urging us to recognise the irrelevance and worthlessness of disturbing thoughts. Keep our eyes open to see the magic of light, rather than keeping it shut and complaining of darkness. When we make the effort then we create the power to invoke the divinity within. And see heaven unfolding just here.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1094 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...109310941095...Last