Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1113 | Date: 30-Dec-1987
સાગરમાં ભરતી પછી ઓટ આવે હરઘડી
Sāgaramāṁ bharatī pachī ōṭa āvē haraghaḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1113 | Date: 30-Dec-1987

સાગરમાં ભરતી પછી ઓટ આવે હરઘડી

  No Audio

sāgaramāṁ bharatī pachī ōṭa āvē haraghaḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-12-30 1987-12-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12602 સાગરમાં ભરતી પછી ઓટ આવે હરઘડી સાગરમાં ભરતી પછી ઓટ આવે હરઘડી

માડી તારા પ્રેમમાં તો ઓટ આવે નહિ

દિન બદલાયે, ક્ષણ બદલાયે જીવનમાં હરઘડી

માડી તારો પ્રેમ તો કદી બદલાયે નહિ

સંજોગો તો રહે પલટાતા જીવનમાં હરઘડી

માડી તારા પ્રેમમાં પલટો તો કદી આવે નહિ

મન અને ચિત્ત તો ભમતું રહે હરઘડી

માડી તારો પ્રેમ તો કદી ભમે નહિ

સુખદુઃખની છાયા, જીવનમાં બદલાયે હરઘડી

માડી તારો પ્રેમ તો કદી બદલાયે નહિ

તડકો-છાંયડો મળતા રહે જીવનમાં હરઘડી

માડી તારા પ્રેમનો વરસાદ કદી અટકે નહિ

જીવનમાં હર ચીજ તો બદલા વિના મળે નહિ

માડી તારો પ્રેમ તો બદલો કદી માગે નહિ
View Original Increase Font Decrease Font


સાગરમાં ભરતી પછી ઓટ આવે હરઘડી

માડી તારા પ્રેમમાં તો ઓટ આવે નહિ

દિન બદલાયે, ક્ષણ બદલાયે જીવનમાં હરઘડી

માડી તારો પ્રેમ તો કદી બદલાયે નહિ

સંજોગો તો રહે પલટાતા જીવનમાં હરઘડી

માડી તારા પ્રેમમાં પલટો તો કદી આવે નહિ

મન અને ચિત્ત તો ભમતું રહે હરઘડી

માડી તારો પ્રેમ તો કદી ભમે નહિ

સુખદુઃખની છાયા, જીવનમાં બદલાયે હરઘડી

માડી તારો પ્રેમ તો કદી બદલાયે નહિ

તડકો-છાંયડો મળતા રહે જીવનમાં હરઘડી

માડી તારા પ્રેમનો વરસાદ કદી અટકે નહિ

જીવનમાં હર ચીજ તો બદલા વિના મળે નહિ

માડી તારો પ્રેમ તો બદલો કદી માગે નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sāgaramāṁ bharatī pachī ōṭa āvē haraghaḍī

māḍī tārā prēmamāṁ tō ōṭa āvē nahi

dina badalāyē, kṣaṇa badalāyē jīvanamāṁ haraghaḍī

māḍī tārō prēma tō kadī badalāyē nahi

saṁjōgō tō rahē palaṭātā jīvanamāṁ haraghaḍī

māḍī tārā prēmamāṁ palaṭō tō kadī āvē nahi

mana anē citta tō bhamatuṁ rahē haraghaḍī

māḍī tārō prēma tō kadī bhamē nahi

sukhaduḥkhanī chāyā, jīvanamāṁ badalāyē haraghaḍī

māḍī tārō prēma tō kadī badalāyē nahi

taḍakō-chāṁyaḍō malatā rahē jīvanamāṁ haraghaḍī

māḍī tārā prēmanō varasāda kadī aṭakē nahi

jīvanamāṁ hara cīja tō badalā vinā malē nahi

māḍī tārō prēma tō badalō kadī māgē nahi
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati devotional bhajan,

He is saying...

In the sea, after high tide, low tide comes every time.

O Divine Mother, there is no low tide in your love ever.

Day Changes, time changes in life all the time.

O Divine Mother, your love never changes.

The circumstances keep turning in life all the time.

O Divine Mother, your love never turns anytime.

Mind and heart keeps wandering all the time,

O Divine Mother, your love never wanders.

The happiness and grief keeps alternating all the time,

O Divine Mother, your love never alternates anytime.

Sunshine and darkness keeps hitting in life all the time,

O Divine Mother, shower of your love never changes.

In life, nothing is available without any bargain,

O Divine Mother, your love never asks for any bargains.

Kaka is explaining about pure, unobligatory, ever flowing love and blessings of Divine Mother. Everything in the world is subject to changes, only Divine Mother’s love never changes.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1113 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...111111121113...Last