BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1124 | Date: 07-Jan-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

આગ સાથે રમત તો સારી નહિ, ક્યારેક એ તો દઝાડી જાયે

  No Audio

Aag Sathe Ramat Toh Sari Nahi, Kyarek Ae Toh Dajhadi Jaye

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-01-07 1988-01-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12613 આગ સાથે રમત તો સારી નહિ, ક્યારેક એ તો દઝાડી જાયે આગ સાથે રમત તો સારી નહિ, ક્યારેક એ તો દઝાડી જાયે
પ્રેમમાં તો સોદાબાજી સારી નહિ, પ્રેમ ત્યાં તો કદી રહેશે નહિ
પ્રેમમાં તો શંકા સારી નહિ, જાગતા પ્રેમ તો ટકશે નહિ
મૈત્રીમાં બેવફાઈ સારી નહિ, જાગતા મૈત્રી ટકશે નહિ
લગ્નજીવનમાં શંકા તો સારી નહિ, જાગતા મીઠાશ રહેશે નહિ
ગજા બહાર દોડવું તો સારું નહિ, ખાતાં એ તો પચશે નહિ
હક વિના તો મેળવવું સારું નહિ, જીવનમાં એ તો ટકશે નહિ
અતિશય ક્રોધ તો સારો નહિ, બાળી બાળ્યા વિના રહેશે નહિ
Gujarati Bhajan no. 1124 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આગ સાથે રમત તો સારી નહિ, ક્યારેક એ તો દઝાડી જાયે
પ્રેમમાં તો સોદાબાજી સારી નહિ, પ્રેમ ત્યાં તો કદી રહેશે નહિ
પ્રેમમાં તો શંકા સારી નહિ, જાગતા પ્રેમ તો ટકશે નહિ
મૈત્રીમાં બેવફાઈ સારી નહિ, જાગતા મૈત્રી ટકશે નહિ
લગ્નજીવનમાં શંકા તો સારી નહિ, જાગતા મીઠાશ રહેશે નહિ
ગજા બહાર દોડવું તો સારું નહિ, ખાતાં એ તો પચશે નહિ
હક વિના તો મેળવવું સારું નહિ, જીવનમાં એ તો ટકશે નહિ
અતિશય ક્રોધ તો સારો નહિ, બાળી બાળ્યા વિના રહેશે નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āga sāthē ramata tō sārī nahi, kyārēka ē tō dajhāḍī jāyē
prēmamāṁ tō sōdābājī sārī nahi, prēma tyāṁ tō kadī rahēśē nahi
prēmamāṁ tō śaṁkā sārī nahi, jāgatā prēma tō ṭakaśē nahi
maitrīmāṁ bēvaphāī sārī nahi, jāgatā maitrī ṭakaśē nahi
lagnajīvanamāṁ śaṁkā tō sārī nahi, jāgatā mīṭhāśa rahēśē nahi
gajā bahāra dōḍavuṁ tō sāruṁ nahi, khātāṁ ē tō pacaśē nahi
haka vinā tō mēlavavuṁ sāruṁ nahi, jīvanamāṁ ē tō ṭakaśē nahi
atiśaya krōdha tō sārō nahi, bālī bālyā vinā rahēśē nahi

Explanation in English
In this bhajan of life approach,
He is saying...
To play with fire is not a good thing, sometimes, it will burn you.
To wheel and deal in love is not a good thing, love will not last over there.
To doubt in love is not a good thing, upon awareness, love will not last in there.
To deceive in friendship is not a good thing, upon awareness, friendship will not last in there.
To doubt in a marriage is not a good thing, upon awareness, the sweetness will not remain in there.
To spread wings beyond your capacity is not a good thing, it will not sustain.
To acquire without any right is not a good thing, it will not last in life.
Excess anger is not a good thing, it will burn you and others too.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining two concepts in this bhajan. Firstly, he is explaining that foundation of any relationship, whether it’s love, friendship or marriage is trust and respect. Our mind is a complex interplay of emotions (mainly ego), tendencies (mainly to finding faults in situations), and thoughts. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to not create negativity in our lives by our own false conviction. Let love remain pure, let friendship remain genuine and let marriage remain sacred. Secondly, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that anything in excess is not conducive for growth be it good or bad. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to lead a life of disciplined thoughts, actions and habits. That is the source of all other values.

First...11211122112311241125...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall