BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1153 | Date: 01-Feb-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

પ્રવેશતાં જગમાં, દીધાં કોલ તેં પ્રભુને ફરશે જો તું એમાં

  No Audio

Praveshta Jagma, Didha Kol Te Prabhune Pharshe Jo Tu Aema

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-02-01 1988-02-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12642 પ્રવેશતાં જગમાં, દીધાં કોલ તેં પ્રભુને ફરશે જો તું એમાં પ્રવેશતાં જગમાં, દીધાં કોલ તેં પ્રભુને ફરશે જો તું એમાં,
શાન એમાં તો તારી નથી (2)
કહેવરાવે તને તું શક્તિનું સંતાન, જોડીને રહીશ હાથ તું બેઠો, શાન ...(2)
મન જો સદા નાચ નચાવે રહીશ નાચતો તું એમાં, શાન...(2)
મુક્તિ કાજે રાખે તું ઝંખના, ઊપાધિ છોડવી નથી, શાન...(2)
સત્કર્મોના ફૂંકીને બણગા, કુકર્મો જો છૂટતાં નથી, શાન...(2)
શાંતિની તો કરે ઝંખના, અશાંતિની ઉપાસના છૂટતી નથી, શાન...(2)
ત્યાગની તો કરે વાતો મોટી, લોભ હજી તો છૂટતો નથી, શાન...(2)
દયા કાજે છે બંધ દ્વાર તારા, પ્રભુ પાસે નીકળે દયા માંગવા, શાન...(2)
જોઈ દુઃખ અન્યનું, હૈયું તારું દ્રવ્યું નથી, ખુદનું દુઃખ રડવામાં, શાન...(2)
મળ્યો માનવદેહ તને, ઉપયોગ સાચો કર્યો નથી, માયામાં વિતાવ્યું જીવન, શાન...(2)
Gujarati Bhajan no. 1153 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પ્રવેશતાં જગમાં, દીધાં કોલ તેં પ્રભુને ફરશે જો તું એમાં,
શાન એમાં તો તારી નથી (2)
કહેવરાવે તને તું શક્તિનું સંતાન, જોડીને રહીશ હાથ તું બેઠો, શાન ...(2)
મન જો સદા નાચ નચાવે રહીશ નાચતો તું એમાં, શાન...(2)
મુક્તિ કાજે રાખે તું ઝંખના, ઊપાધિ છોડવી નથી, શાન...(2)
સત્કર્મોના ફૂંકીને બણગા, કુકર્મો જો છૂટતાં નથી, શાન...(2)
શાંતિની તો કરે ઝંખના, અશાંતિની ઉપાસના છૂટતી નથી, શાન...(2)
ત્યાગની તો કરે વાતો મોટી, લોભ હજી તો છૂટતો નથી, શાન...(2)
દયા કાજે છે બંધ દ્વાર તારા, પ્રભુ પાસે નીકળે દયા માંગવા, શાન...(2)
જોઈ દુઃખ અન્યનું, હૈયું તારું દ્રવ્યું નથી, ખુદનું દુઃખ રડવામાં, શાન...(2)
મળ્યો માનવદેહ તને, ઉપયોગ સાચો કર્યો નથી, માયામાં વિતાવ્યું જીવન, શાન...(2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pravēśatāṁ jagamāṁ, dīdhāṁ kōla tēṁ prabhunē pharaśē jō tuṁ ēmāṁ,
śāna ēmāṁ tō tārī nathī (2)
kahēvarāvē tanē tuṁ śaktinuṁ saṁtāna, jōḍīnē rahīśa hātha tuṁ bēṭhō, śāna ...(2)
mana jō sadā nāca nacāvē rahīśa nācatō tuṁ ēmāṁ, śāna...(2)
mukti kājē rākhē tuṁ jhaṁkhanā, ūpādhi chōḍavī nathī, śāna...(2)
satkarmōnā phūṁkīnē baṇagā, kukarmō jō chūṭatāṁ nathī, śāna...(2)
śāṁtinī tō karē jhaṁkhanā, aśāṁtinī upāsanā chūṭatī nathī, śāna...(2)
tyāganī tō karē vātō mōṭī, lōbha hajī tō chūṭatō nathī, śāna...(2)
dayā kājē chē baṁdha dvāra tārā, prabhu pāsē nīkalē dayā māṁgavā, śāna...(2)
jōī duḥkha anyanuṁ, haiyuṁ tāruṁ dravyuṁ nathī, khudanuṁ duḥkha raḍavāmāṁ, śāna...(2)
malyō mānavadēha tanē, upayōga sācō karyō nathī, māyāmāṁ vitāvyuṁ jīvana, śāna...(2)

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, he is reminding us of all the promises that we need to fulfil in our human life.
He is saying...
While arriving in this world, if you turn around from the vow that you have given to God, that is below your dignity.
You call yourself child of energy, but if you just sit idle with folded hands, that is below your dignity.
If mind always makes you dance, and you keep dancing accordingly, that is below your dignity.
You always long for liberation, but you don't want to leave worldly mess (problems), that is below your dignity.
Boasting about wanting to do good deeds, you are always indulged in bad ones, that is below your dignity.
There is always deep desire for peace within, but you are always in conflicts, that is below your dignity.
You always talk about sacrifices, but you cannot leave greediness,
that is below your dignity.
You doors are closed for mercy, but you always ask mercy from God, that is below your dignity.
You never feel compassionate while seeing sorrows of others, while you always are crying about your sorrows, that is below your dignity.
Despite getting human form, you have not used it correctly, you just passed your life in illusions and attachments, that is below your dignity.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is reflecting and introspecting that we are given human life to use our energy in truthful manner, to journey towards liberation, to do good deeds, to be kind and compassionate, to attain eternal peace and happiness by connecting with divinity. Instead, we are spending a lifetime of human life in being lazy, being greedy, being hypocrite and indulging only in worldly matters. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to be constantly aware of our actual goal and be persistent in our endeavour towards that goal.

First...11511152115311541155...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall