Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1167 | Date: 11-Feb-1988
નસીબની વાત, તો જો તું ના દે ટાળી
Nasībanī vāta, tō jō tuṁ nā dē ṭālī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1167 | Date: 11-Feb-1988

નસીબની વાત, તો જો તું ના દે ટાળી

  No Audio

nasībanī vāta, tō jō tuṁ nā dē ṭālī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-02-11 1988-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12656 નસીબની વાત, તો જો તું ના દે ટાળી નસીબની વાત, તો જો તું ના દે ટાળી

કરશું સહન ક્યાં સુધી અમે માડી

એક દિવસે તો, પડશું અમે તો તૂટી - રે માડી

હસતાને પણ દે છે એ તો રડાવી - રે માડી

આશાઓ બધી થઈ જાય ધૂળધાણી - રે માડી

કર્યા સહન ઘા ઘણાએ, શક્તિ ગઈ ગુમાવી - રે માડી

યુગો-યુગોથી ના બદલાઈ અમારી કહાની - રે માડી

હિંમતથી વધીએ આગળ, રહી છે ઘટતી શક્તિ અમારી - રે માડી

સફળતા પણ, સદા નિષ્ફળતામાં રહે બદલાઈ - રે માડી

માન્યા પોતાના, મળ્યા દગા, ત્યાંથી ભી માડી - રે માડી

કરવી નથી વાતો તોય, કરી હશે ભૂલો માડી - રે માડી

કરી દે હવે તો માફ, દે નસીબ અમારું બદલાવી - રે માડી
View Original Increase Font Decrease Font


નસીબની વાત, તો જો તું ના દે ટાળી

કરશું સહન ક્યાં સુધી અમે માડી

એક દિવસે તો, પડશું અમે તો તૂટી - રે માડી

હસતાને પણ દે છે એ તો રડાવી - રે માડી

આશાઓ બધી થઈ જાય ધૂળધાણી - રે માડી

કર્યા સહન ઘા ઘણાએ, શક્તિ ગઈ ગુમાવી - રે માડી

યુગો-યુગોથી ના બદલાઈ અમારી કહાની - રે માડી

હિંમતથી વધીએ આગળ, રહી છે ઘટતી શક્તિ અમારી - રે માડી

સફળતા પણ, સદા નિષ્ફળતામાં રહે બદલાઈ - રે માડી

માન્યા પોતાના, મળ્યા દગા, ત્યાંથી ભી માડી - રે માડી

કરવી નથી વાતો તોય, કરી હશે ભૂલો માડી - રે માડી

કરી દે હવે તો માફ, દે નસીબ અમારું બદલાવી - રે માડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nasībanī vāta, tō jō tuṁ nā dē ṭālī

karaśuṁ sahana kyāṁ sudhī amē māḍī

ēka divasē tō, paḍaśuṁ amē tō tūṭī - rē māḍī

hasatānē paṇa dē chē ē tō raḍāvī - rē māḍī

āśāō badhī thaī jāya dhūladhāṇī - rē māḍī

karyā sahana ghā ghaṇāē, śakti gaī gumāvī - rē māḍī

yugō-yugōthī nā badalāī amārī kahānī - rē māḍī

hiṁmatathī vadhīē āgala, rahī chē ghaṭatī śakti amārī - rē māḍī

saphalatā paṇa, sadā niṣphalatāmāṁ rahē badalāī - rē māḍī

mānyā pōtānā, malyā dagā, tyāṁthī bhī māḍī - rē māḍī

karavī nathī vātō tōya, karī haśē bhūlō māḍī - rē māḍī

karī dē havē tō māpha, dē nasība amāruṁ badalāvī - rē māḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan of reflection on destiny and power of Divine on changing of destiny,

He is saying...

The matter of destiny, if you don’t make it stop, O Divine Mother, then for how long we will have to suffer.

One day, we will break down, O Mother, the destiny makes even a smiling one cry.

All the hopes of ours have been destroyed, and many have suffered the blows of destiny and lost their strength.

Since ages, our story hasn’t changed, we move forward with courage though our strength keeps decreasing.

Even success changes into failure, and we are betrayed by our own, O Mother.

Though we do not want to talk about, but we have made many mistakes.

Please forgive us, and change our destiny, O Divine Mother, for how long we will suffer.

Kaka is praying to Divine Mother on behalf of us to end our suffering because of the blows of our destinies that has been created by our own previous actions, and now it’s becoming burdensome to bear its consequences. Divine has the power to change our destiny by showering grace upon us, when our sheer efforts (our Karmas), are aligned with spiritual principles and also recognised. Kaka is praying for such recognition and forgiveness of previous mistakes.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1167 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...116511661167...Last