BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1174 | Date: 15-Feb-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

કર્યા તો જપ ને ધર્યા ખૂબ ધ્યાન

  Audio

Karya Toh Jap Ne Dharya Khub Dhyan

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-02-15 1988-02-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12663 કર્યા તો જપ ને ધર્યા ખૂબ ધ્યાન કર્યા તો જપ ને ધર્યા ખૂબ ધ્યાન
મન જો ન આવ્યું કાબૂમાં, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
ભજ્યા ખૂબ ભજન ને તપ્યાં ખૂબ તપ
હટયા ના જો લોભ લાલચ, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
કીધાં ખૂબ પૂજન ને કીધા અનુષ્ઠાન
ભેદ હૈયેના જો ના મટયાં, આવ્યા ન કાંઈ એ કામ
કરી ખૂબ સેવા ને ફર્યા તીરથધામ
અન્યમાં પ્રભુ ના જોયાં, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
કરી પુણ્યની ખૂબ વાતો, છૂટયાં ના પાપાચાર
લુખી વાતમાં કાંઈ ના વળ્યું, આવ્યા ન કોઈ કામ
કથા શ્રવણ ને મનન કરી, સુધર્યા ના આચાર
સમય એ તો વ્યર્થ ગયો, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
https://www.youtube.com/watch?v=47R8_1YZZpk
Gujarati Bhajan no. 1174 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કર્યા તો જપ ને ધર્યા ખૂબ ધ્યાન
મન જો ન આવ્યું કાબૂમાં, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
ભજ્યા ખૂબ ભજન ને તપ્યાં ખૂબ તપ
હટયા ના જો લોભ લાલચ, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
કીધાં ખૂબ પૂજન ને કીધા અનુષ્ઠાન
ભેદ હૈયેના જો ના મટયાં, આવ્યા ન કાંઈ એ કામ
કરી ખૂબ સેવા ને ફર્યા તીરથધામ
અન્યમાં પ્રભુ ના જોયાં, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
કરી પુણ્યની ખૂબ વાતો, છૂટયાં ના પાપાચાર
લુખી વાતમાં કાંઈ ના વળ્યું, આવ્યા ન કોઈ કામ
કથા શ્રવણ ને મનન કરી, સુધર્યા ના આચાર
સમય એ તો વ્યર્થ ગયો, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karyā tō japa nē dharyā khūba dhyāna
mana jō na āvyuṁ kābūmāṁ, āvyā na kōī ē kāma
bhajyā khūba bhajana nē tapyāṁ khūba tapa
haṭayā nā jō lōbha lālaca, āvyā na kōī ē kāma
kīdhāṁ khūba pūjana nē kīdhā anuṣṭhāna
bhēda haiyēnā jō nā maṭayāṁ, āvyā na kāṁī ē kāma
karī khūba sēvā nē pharyā tīrathadhāma
anyamāṁ prabhu nā jōyāṁ, āvyā na kōī ē kāma
karī puṇyanī khūba vātō, chūṭayāṁ nā pāpācāra
lukhī vātamāṁ kāṁī nā valyuṁ, āvyā na kōī kāma
kathā śravaṇa nē manana karī, sudharyā nā ācāra
samaya ē tō vyartha gayō, āvyā na kōī ē kāma

Explanation in English
In this Gujarati bhajan of introspection and reflection,
He is saying...
Did many recitations, and did many meditations,
If Mind has not come under control, then it is of no use.
Sang many hymns and did lot of penance,
If greed and temptations have not been discarded, then it is of no use.
Did many pujas (an act of worship), and performed many rituals,
If differences of heart have not been dispelled, then it is of no use.
Did lot of service, and journeyed many pilgrimages,
If did not visualize God in others, then it is of no use.
Spoke a lot about virtues, but did not get away from sinful acts,
Such empty talk has no meaning, it is of no use.
Heard and reflected on many scriptures, but behaviour has not changed,
Then, the time is wasted, it is of no use.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is exhorting on the fact that we all think that we are spiritual, and perform many religious activities and go on many pilgrimages and think of ourselves to be spiritually inclined. But the truth of the matter is that we are far from being spiritual. Till the time, we do not change from within, none of these external activities is of any meaning. When internally, we become pure and full of love, then the same will be reflected in our behaviour, conduct and actions. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to seek the true meaning of spirituality within us.

કર્યા તો જપ ને ધર્યા ખૂબ ધ્યાનકર્યા તો જપ ને ધર્યા ખૂબ ધ્યાન
મન જો ન આવ્યું કાબૂમાં, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
ભજ્યા ખૂબ ભજન ને તપ્યાં ખૂબ તપ
હટયા ના જો લોભ લાલચ, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
કીધાં ખૂબ પૂજન ને કીધા અનુષ્ઠાન
ભેદ હૈયેના જો ના મટયાં, આવ્યા ન કાંઈ એ કામ
કરી ખૂબ સેવા ને ફર્યા તીરથધામ
અન્યમાં પ્રભુ ના જોયાં, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
કરી પુણ્યની ખૂબ વાતો, છૂટયાં ના પાપાચાર
લુખી વાતમાં કાંઈ ના વળ્યું, આવ્યા ન કોઈ કામ
કથા શ્રવણ ને મનન કરી, સુધર્યા ના આચાર
સમય એ તો વ્યર્થ ગયો, આવ્યા ન કોઈ એ કામ
1988-02-15https://i.ytimg.com/vi/47R8_1YZZpk/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=47R8_1YZZpk
First...11711172117311741175...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall