Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1176 | Date: 17-Feb-1988
આવો-આવો મારે આંગણિયે રે માતલડી
Āvō-āvō mārē āṁgaṇiyē rē mātalaḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)Hymn No. 1176 | Date: 17-Feb-1988

આવો-આવો મારે આંગણિયે રે માતલડી

  No Audio

āvō-āvō mārē āṁgaṇiyē rē mātalaḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-02-17 1988-02-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12665 આવો-આવો મારે આંગણિયે રે માતલડી આવો-આવો મારે આંગણિયે રે માતલડી

કરવી છે તારી સાથે ખૂબ હૈયાની વાતલડી

   ભમ્યો જગમાં બહુ માયામાં તો તારી

   કરવી છે વાત માડી આજે તો મારી

વીતશે તો એમાં માડી, સારી રાતલડી

   નાકમાં આવે છે દમ, જોજો સદાય

   કેડ તો ગઈ છે તૂટી મારી માત

રાખજે ટટ્ટાર એમાં, બાંધી તારી સાંકલડી

   વંટોળે નાવડી તો મારી ઝોલાં ખાય

   સૂઝે ન ક્યાંય, દિશા તો લગાર

બતાવજે આજે તો મને સાચી વાટલડી

   તારા આવ્યા-આવ્યાના વાગે ભણકાર

   સૂઝતું નથી માડી હવે તો બીજું કાંઈ

ખૂબ વાટ જુએ માડી, મારી આંખલડી
View Original Increase Font Decrease Font


આવો-આવો મારે આંગણિયે રે માતલડી

કરવી છે તારી સાથે ખૂબ હૈયાની વાતલડી

   ભમ્યો જગમાં બહુ માયામાં તો તારી

   કરવી છે વાત માડી આજે તો મારી

વીતશે તો એમાં માડી, સારી રાતલડી

   નાકમાં આવે છે દમ, જોજો સદાય

   કેડ તો ગઈ છે તૂટી મારી માત

રાખજે ટટ્ટાર એમાં, બાંધી તારી સાંકલડી

   વંટોળે નાવડી તો મારી ઝોલાં ખાય

   સૂઝે ન ક્યાંય, દિશા તો લગાર

બતાવજે આજે તો મને સાચી વાટલડી

   તારા આવ્યા-આવ્યાના વાગે ભણકાર

   સૂઝતું નથી માડી હવે તો બીજું કાંઈ

ખૂબ વાટ જુએ માડી, મારી આંખલડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvō-āvō mārē āṁgaṇiyē rē mātalaḍī

karavī chē tārī sāthē khūba haiyānī vātalaḍī

   bhamyō jagamāṁ bahu māyāmāṁ tō tārī

   karavī chē vāta māḍī ājē tō mārī

vītaśē tō ēmāṁ māḍī, sārī rātalaḍī

   nākamāṁ āvē chē dama, jōjō sadāya

   kēḍa tō gaī chē tūṭī mārī māta

rākhajē ṭaṭṭāra ēmāṁ, bāṁdhī tārī sāṁkalaḍī

   vaṁṭōlē nāvaḍī tō mārī jhōlāṁ khāya

   sūjhē na kyāṁya, diśā tō lagāra

batāvajē ājē tō manē sācī vāṭalaḍī

   tārā āvyā-āvyānā vāgē bhaṇakāra

   sūjhatuṁ nathī māḍī havē tō bījuṁ kāṁī

khūba vāṭa juē māḍī, mārī āṁkhalaḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying…

Please come, please come to my abode, O Divine Mother, I just want to talk my heart out to you.

I have wandered a lot in your world, in this illusion of yours. I just want to talk to you today, O Divine Mother.

Whole night will pass in my talking, please don’t get tired by it, O Divine Mother.

I have broken down, O Mother, please hold me straight with your chain.

The boat of my life is just swinging up and down, I cannot think of anything , I have become directionless.

Please show me the right path today, O Divine Mother, I am getting the indication of your coming.

I cannot think of anything else, O Divine Mother, I am only waiting for you. My eyes are just searching for you.

Kaka’s longing for Divine Mother is emoted in this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1176 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

First...117411751176...Last