Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1208 | Date: 15-Mar-1988
ગોતવો છે કિનારો મારે, મનની નાવ મારી લાંગરે રે
Gōtavō chē kinārō mārē, mananī nāva mārī lāṁgarē rē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1208 | Date: 15-Mar-1988

ગોતવો છે કિનારો મારે, મનની નાવ મારી લાંગરે રે

  No Audio

gōtavō chē kinārō mārē, mananī nāva mārī lāṁgarē rē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-03-15 1988-03-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12697 ગોતવો છે કિનારો મારે, મનની નાવ મારી લાંગરે રે ગોતવો છે કિનારો મારે, મનની નાવ મારી લાંગરે રે

ઘૂમી-ઘૂમીને, ફરી છે ખૂબ, એ તો ભવસાગરે

મોજે-મોજે ઊછળીને ખૂબ, આવી નીચે એ પછડાટે

ખાધી છે ઘૂમરી, આંધીઓમાં ખૂબ ટકી છે એક જ સહારે

ખારા પાણીમાં ખૂબ તરી, મીઠા પાણીની પ્યાસ જાગે

હાલક-ડોલકમાં થઈ હાલત બૂરી, કિનારો એ તો માગે

રહી મળતી નાવડીઓ ખૂબ, ચાલી કંઈક તો સાથે

સમય-સમય પર, પડતી ગઈ, છૂટી એકલતા તો સાલે

નાખી નજર, આસપાસ ખૂબ, કિનારો તો ના દેખાયે

હવે તો માડી દેજે એને તારો કિનારો, જ્યાં એ લાંગરે
View Original Increase Font Decrease Font


ગોતવો છે કિનારો મારે, મનની નાવ મારી લાંગરે રે

ઘૂમી-ઘૂમીને, ફરી છે ખૂબ, એ તો ભવસાગરે

મોજે-મોજે ઊછળીને ખૂબ, આવી નીચે એ પછડાટે

ખાધી છે ઘૂમરી, આંધીઓમાં ખૂબ ટકી છે એક જ સહારે

ખારા પાણીમાં ખૂબ તરી, મીઠા પાણીની પ્યાસ જાગે

હાલક-ડોલકમાં થઈ હાલત બૂરી, કિનારો એ તો માગે

રહી મળતી નાવડીઓ ખૂબ, ચાલી કંઈક તો સાથે

સમય-સમય પર, પડતી ગઈ, છૂટી એકલતા તો સાલે

નાખી નજર, આસપાસ ખૂબ, કિનારો તો ના દેખાયે

હવે તો માડી દેજે એને તારો કિનારો, જ્યાં એ લાંગરે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gōtavō chē kinārō mārē, mananī nāva mārī lāṁgarē rē

ghūmī-ghūmīnē, pharī chē khūba, ē tō bhavasāgarē

mōjē-mōjē ūchalīnē khūba, āvī nīcē ē pachaḍāṭē

khādhī chē ghūmarī, āṁdhīōmāṁ khūba ṭakī chē ēka ja sahārē

khārā pāṇīmāṁ khūba tarī, mīṭhā pāṇīnī pyāsa jāgē

hālaka-ḍōlakamāṁ thaī hālata būrī, kinārō ē tō māgē

rahī malatī nāvaḍīō khūba, cālī kaṁīka tō sāthē

samaya-samaya para, paḍatī gaī, chūṭī ēkalatā tō sālē

nākhī najara, āsapāsa khūba, kinārō tō nā dēkhāyē

havē tō māḍī dējē ēnē tārō kinārō, jyāṁ ē lāṁgarē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is into introspection of a human mind.

Kakaji introspecting

I am searching my coast, the boat of my mind is like a pendulum, I am unstable.

It is roaming here and there, a lot in this emotional ocean.

Every wave is coming in such a force that it bounces back and forth.

It is moving like a whirlwind, but still it is ready to ensure the storm with just one support which is of the Divine.

Swam too much in salt water but the thirst has awakened of the fresh water.

The situation is making to move back and forth and making it bad and it needs the support of the shore to settle down.

There are a lot of canoes running & there shall be some who shall go with me.

From time to time kept falling, loneliness looms.

Kept on looking around here and there, but the shore could not be seen.

Now O Dear Mother pleading you to give your shore where it can be like an anchor.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1208 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...120712081209...Last