Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1209 | Date: 15-Mar-1988
હે જગતવ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી
Hē jagatavyāpīnī chē tuṁ tō māḍī, nathī kāṁī tujathī tō ajāṇī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1209 | Date: 15-Mar-1988

હે જગતવ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી

  No Audio

hē jagatavyāpīnī chē tuṁ tō māḍī, nathī kāṁī tujathī tō ajāṇī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-03-15 1988-03-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12698 હે જગતવ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી હે જગતવ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી

બની મૌન કાં તું બેઠી માડી, એ તો હવે સમજાવ

હૈયાં અમારાં થથરી ઊઠે, જોઈ જગના ખોટા વ્યવહાર – બની…

મોટાને પણ નાના દાટે છે, જગના આવા તો હાલ - બની…

સત્યના નામે ખોટું બોલે, વ્યાપે હૈયે ત્યારે ઉકળાટ - બની…

નબળાને નાથી સબળા બનતાં, છુપાવી ખુદની નબળાઈ - બની…

એક લાકડીએ તું સહુને હાંકે, નોખનોખી કાં દેખાય - બની…

પાપીઓ આજે મોજ કરતા, ધર્મીને દ્વારે પડે છે ધાડ - બની…

મુખડાં તો નિસ્તેજ દેખાયે, તન શક્તિહીન વરતાય - બની…

માનવ તો આ જગમાં માડી, કીડી જેમ ઊભરાય - બની…

દંડ તો છે તારા હાથમાં, તારા દંડથી ના ગભરાય - બની…

પડશે લેવો અવતાર માડી, ઘડી એની તો ગણાય - બની…
View Original Increase Font Decrease Font


હે જગતવ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી

બની મૌન કાં તું બેઠી માડી, એ તો હવે સમજાવ

હૈયાં અમારાં થથરી ઊઠે, જોઈ જગના ખોટા વ્યવહાર – બની…

મોટાને પણ નાના દાટે છે, જગના આવા તો હાલ - બની…

સત્યના નામે ખોટું બોલે, વ્યાપે હૈયે ત્યારે ઉકળાટ - બની…

નબળાને નાથી સબળા બનતાં, છુપાવી ખુદની નબળાઈ - બની…

એક લાકડીએ તું સહુને હાંકે, નોખનોખી કાં દેખાય - બની…

પાપીઓ આજે મોજ કરતા, ધર્મીને દ્વારે પડે છે ધાડ - બની…

મુખડાં તો નિસ્તેજ દેખાયે, તન શક્તિહીન વરતાય - બની…

માનવ તો આ જગમાં માડી, કીડી જેમ ઊભરાય - બની…

દંડ તો છે તારા હાથમાં, તારા દંડથી ના ગભરાય - બની…

પડશે લેવો અવતાર માડી, ઘડી એની તો ગણાય - બની…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hē jagatavyāpīnī chē tuṁ tō māḍī, nathī kāṁī tujathī tō ajāṇī

banī mauna kāṁ tuṁ bēṭhī māḍī, ē tō havē samajāva

haiyāṁ amārāṁ thatharī ūṭhē, jōī jaganā khōṭā vyavahāra – banī…

mōṭānē paṇa nānā dāṭē chē, jaganā āvā tō hāla - banī…

satyanā nāmē khōṭuṁ bōlē, vyāpē haiyē tyārē ukalāṭa - banī…

nabalānē nāthī sabalā banatāṁ, chupāvī khudanī nabalāī - banī…

ēka lākaḍīē tuṁ sahunē hāṁkē, nōkhanōkhī kāṁ dēkhāya - banī…

pāpīō ājē mōja karatā, dharmīnē dvārē paḍē chē dhāḍa - banī…

mukhaḍāṁ tō nistēja dēkhāyē, tana śaktihīna varatāya - banī…

mānava tō ā jagamāṁ māḍī, kīḍī jēma ūbharāya - banī…

daṁḍa tō chē tārā hāthamāṁ, tārā daṁḍathī nā gabharāya - banī…

paḍaśē lēvō avatāra māḍī, ghaḍī ēnī tō gaṇāya - banī…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this gujarati bhajan Kaka ji is in conversation with the divine mother and he is talking about the wrong practices carried out by humans in this world, wherein they are losing relations, culture, trust. Kakaji also expresses, Mother's unhappiness and worry as she has gone into silence by seeing the wrong deeds of her children.

Kakaji converses with Mother,

O'Eternal Mother, you are pervasive in this whole world. Nothing is unknown to you.

Why are you sitting being so quiet and silent, explain this to me.

My heart is trembling by seeing the wrong practices in the world.

The young ones are scolding the elders such a pathetic situation is prevailing in this world.

In the name of truth , false is spoken, then there my heart starts boiling.

Hiding their own weaknesses, they behave to be stronger.

You drive everybody by taking a stick but the nail can't be seen.

The sinners are rejoicing today, the righteous ones are falling by the wayside.

The face looks pale, the body is powerless, O'Mother the human in this world are emerging like worms.

Penalising is in your hands still they are not afraid of your penalty too.

Seeing the limitations being crossed by humans.

Kakaji is further requesting to the Divine Mother O'Mother! you will have to take incarnation, the count down has begun for it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1209 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...120712081209...Last