BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1209 | Date: 15-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

હે જગત વ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી

  No Audio

Hey Jagat Vyapini Che Tu Toh Madi, Nathi Kai Tujh Thi Toh Ajadi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-03-15 1988-03-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12698 હે જગત વ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી હે જગત વ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી
બની મૌન કાં તું બેઠી માડી, એ તો હવે સમજાવ
હૈયાં અમારા થથરી ઊઠે, જોઈ જગના ખોટા વ્યવહાર
મોટાને પણ નાના દાટે છે જગના આવા તો હાલ
સત્યના નામે ખોટું બોલે વ્યાપે હૈયે ત્યારે ઉકળાટ
નબળાને નાથી સબળા બનતા છુપાવી ખુદની નબળાઈ
એક લાકડીએ તું સહુને હાંકે, નોખનોખી કાં દેખાય
પાપીઓ આજે મોજ કરતા, ધર્મીને દ્વારે પડે છે ધાડ
મુખડા તો નિસ્તેજ દેખાયે, તન શક્તિહીન વરતાય
માનવ તો આ જગમાં માડી, કીડી જેમ ઊભરાય
દંડ તો છે તારા હાથમાં, તારા દંડથી ના ગભરાય
પડશે લેવો અવતાર માડી, ઘડી એની તો ગણાય
Gujarati Bhajan no. 1209 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હે જગત વ્યાપીની છે તું તો માડી, નથી કાંઈ તુજથી તો અજાણી
બની મૌન કાં તું બેઠી માડી, એ તો હવે સમજાવ
હૈયાં અમારા થથરી ઊઠે, જોઈ જગના ખોટા વ્યવહાર
મોટાને પણ નાના દાટે છે જગના આવા તો હાલ
સત્યના નામે ખોટું બોલે વ્યાપે હૈયે ત્યારે ઉકળાટ
નબળાને નાથી સબળા બનતા છુપાવી ખુદની નબળાઈ
એક લાકડીએ તું સહુને હાંકે, નોખનોખી કાં દેખાય
પાપીઓ આજે મોજ કરતા, ધર્મીને દ્વારે પડે છે ધાડ
મુખડા તો નિસ્તેજ દેખાયે, તન શક્તિહીન વરતાય
માનવ તો આ જગમાં માડી, કીડી જેમ ઊભરાય
દંડ તો છે તારા હાથમાં, તારા દંડથી ના ગભરાય
પડશે લેવો અવતાર માડી, ઘડી એની તો ગણાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hē jagata vyāpīnī chē tuṁ tō māḍī, nathī kāṁī tujathī tō ajāṇī
banī mauna kāṁ tuṁ bēṭhī māḍī, ē tō havē samajāva
haiyāṁ amārā thatharī ūṭhē, jōī jaganā khōṭā vyavahāra
mōṭānē paṇa nānā dāṭē chē jaganā āvā tō hāla
satyanā nāmē khōṭuṁ bōlē vyāpē haiyē tyārē ukalāṭa
nabalānē nāthī sabalā banatā chupāvī khudanī nabalāī
ēka lākaḍīē tuṁ sahunē hāṁkē, nōkhanōkhī kāṁ dēkhāya
pāpīō ājē mōja karatā, dharmīnē dvārē paḍē chē dhāḍa
mukhaḍā tō nistēja dēkhāyē, tana śaktihīna varatāya
mānava tō ā jagamāṁ māḍī, kīḍī jēma ūbharāya
daṁḍa tō chē tārā hāthamāṁ, tārā daṁḍathī nā gabharāya
paḍaśē lēvō avatāra māḍī, ghaḍī ēnī tō gaṇāya

Explanation in English
In this gujarati bhajan Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji is in conversation with the divine mother and he is talking about the wrong practices carried out by humans in this world, wherein they are losing relations, culture, trust. Kakaji also expresses, Mother's unhappiness and worry as she has gone into silence by seeing the wrong deeds of her children.

Kakaji converses with Mother,
O'Eternal Mother, you are pervasive in this whole world. Nothing is unknown to you.
Why are you sitting being so quiet and silent, explain this to me.
My heart is trembling by seeing the wrong practices in the world.
The young ones are scolding the elders such a pathetic situation is prevailing in this world.
In the name of truth , false is spoken, then there my heart starts boiling.
Hiding their own weaknesses, they behave to be stronger.
You drive everybody by taking a stick but the nail can't be seen.
The sinners are rejoicing today, the righteous ones are falling by the wayside.
The face looks pale, the body is powerless, O'Mother the human in this world are emerging like worms.
Penalising is in your hands still they are not afraid of your penalty too.
Seeing the limitations being crossed by humans.
Kakaji is further requesting to the Divine Mother O'Mother! you will have to take incarnation, the count down has begun for it.

First...12061207120812091210...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall