Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1211 | Date: 17-Mar-1988
એક દિન જગમાંથી તો, લેવી પડશે તારે તો વિદાય
Ēka dina jagamāṁthī tō, lēvī paḍaśē tārē tō vidāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1211 | Date: 17-Mar-1988

એક દિન જગમાંથી તો, લેવી પડશે તારે તો વિદાય

  No Audio

ēka dina jagamāṁthī tō, lēvī paḍaśē tārē tō vidāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-03-17 1988-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12700 એક દિન જગમાંથી તો, લેવી પડશે તારે તો વિદાય એક દિન જગમાંથી તો, લેવી પડશે તારે તો વિદાય

સત્ય જીવનનું આ જોજે, હૈયેથી કદી ના વિસરાય

લાગી જાજે કરવાને સત્કર્મો, આવશે તે તો કામ - સત્ય...

રહ્યા નથી જગમાં કોઈ, શું બળવાન કે ધનવાન - સત્ય...

રહી કીર્તિ સદાય જગમાં, ફેલાવી કર્મની સુવાસ - સત્ય...

ખોટાં કર્મો ને ખોટા ભાવો, એ તો લખાય ને વંચાય - સત્ય...

ના ખાજે મહેનત વિનાનું, રહે સુખે મહેનતનું જે ખાય - સત્ય...

હૈયાના ક્રોધ ને હૈયાની વાસના, નિજને એ કોરી ખાય - સત્ય...

પ્રેમનું સામ્રાજ્ય છે મોટું, જગ સારું એમાં સમાય - સત્ય...

ડાઘ લાગે ના હૈયાને, જોજે લોભ-લાલચે ના ખરડાય - સત્ય...

કરતો ના વેર કોઈનાથી, સહુ તો છે જગમાં મહેમાન - સત્ય...
View Original Increase Font Decrease Font


એક દિન જગમાંથી તો, લેવી પડશે તારે તો વિદાય

સત્ય જીવનનું આ જોજે, હૈયેથી કદી ના વિસરાય

લાગી જાજે કરવાને સત્કર્મો, આવશે તે તો કામ - સત્ય...

રહ્યા નથી જગમાં કોઈ, શું બળવાન કે ધનવાન - સત્ય...

રહી કીર્તિ સદાય જગમાં, ફેલાવી કર્મની સુવાસ - સત્ય...

ખોટાં કર્મો ને ખોટા ભાવો, એ તો લખાય ને વંચાય - સત્ય...

ના ખાજે મહેનત વિનાનું, રહે સુખે મહેનતનું જે ખાય - સત્ય...

હૈયાના ક્રોધ ને હૈયાની વાસના, નિજને એ કોરી ખાય - સત્ય...

પ્રેમનું સામ્રાજ્ય છે મોટું, જગ સારું એમાં સમાય - સત્ય...

ડાઘ લાગે ના હૈયાને, જોજે લોભ-લાલચે ના ખરડાય - સત્ય...

કરતો ના વેર કોઈનાથી, સહુ તો છે જગમાં મહેમાન - સત્ય...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka dina jagamāṁthī tō, lēvī paḍaśē tārē tō vidāya

satya jīvananuṁ ā jōjē, haiyēthī kadī nā visarāya

lāgī jājē karavānē satkarmō, āvaśē tē tō kāma - satya...

rahyā nathī jagamāṁ kōī, śuṁ balavāna kē dhanavāna - satya...

rahī kīrti sadāya jagamāṁ, phēlāvī karmanī suvāsa - satya...

khōṭāṁ karmō nē khōṭā bhāvō, ē tō lakhāya nē vaṁcāya - satya...

nā khājē mahēnata vinānuṁ, rahē sukhē mahēnatanuṁ jē khāya - satya...

haiyānā krōdha nē haiyānī vāsanā, nijanē ē kōrī khāya - satya...

prēmanuṁ sāmrājya chē mōṭuṁ, jaga sāruṁ ēmāṁ samāya - satya...

ḍāgha lāgē nā haiyānē, jōjē lōbha-lālacē nā kharaḍāya - satya...

karatō nā vēra kōīnāthī, sahu tō chē jagamāṁ mahēmāna - satya...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is conversing the truth and facts of life. As this illusionary world is like a dream. Once the dream brakes you have to face the reality.

Kakaji converses

One fine day you will have to depart from this world.

See that you remember this truth of life, and do not forget it from your heart.

Keep on doing good deeds, it shall come in need to you - truth

No one is left in this world either strong or rich.- truth

Your glory shall always remain in the world, spreading the fragrance of it - truth

Wrong deeds and wrong emotions are written and read- truth

Kakaji clearly says

Do not eat without doing hardwork, you shall be

happy if you eat by doing hardwork, it shall give you happiness - truth

The anger and lust of your heart, shall eat your own self and make you empty - truth

The kingdom of love is so big, that the whole world can fit in it - truth

See that there are no stains, on your heart as greed and lust shall scratch your heart - truth

Kakaji concludes,

In the end the most important thing,

Donot take revenge from anyone, in this world as we all are guest in this world- truth.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1211 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...121012111212...Last