Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1219 | Date: 23-Mar-1988
સિધ્ધમા જેનું નામ છે, ડીસામાં તો ધામ છે
Sidhdhamā jēnuṁ nāma chē, ḍīsāmāṁ tō dhāma chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1219 | Date: 23-Mar-1988

સિધ્ધમા જેનું નામ છે, ડીસામાં તો ધામ છે

  Audio

sidhdhamā jēnuṁ nāma chē, ḍīsāmāṁ tō dhāma chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1988-03-23 1988-03-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12708 સિધ્ધમા જેનું નામ છે, ડીસામાં તો ધામ છે સિધ્ધમા જેનું નામ છે, ડીસામાં તો ધામ છે

એવી મારી જગજનની ‘મા’, તને સદાય કરું પ્રણામ

ભક્ત કાજે પ્રેમાળ છે, બાળ કાજે હૈયામાં પ્યાર છે

શક્તિનો ભંડાર છે, કરવા સહાય તૈયાર છે

સિંહે તો સવાર છે, હૈયે તો સદાય પ્યાર છે

સદા સુંદર દેખાય છે, મુખ તો મલકાય છે

હાથે ચક્ર ત્રિશૂળ છે, પ્રેમે તો મજબૂર છે

કૃપાનો તો ભંડાર છે, આનંદનો સાગર છે

તેજનો એ પુંજ છે, જ્ઞાનનો તો ભંડાર છે

દયાનો તો સાગર છે, ગુણનો તો ભંડાર છે
https://www.youtube.com/watch?v=bHEirflIwdU
View Original Increase Font Decrease Font


સિધ્ધમા જેનું નામ છે, ડીસામાં તો ધામ છે

એવી મારી જગજનની ‘મા’, તને સદાય કરું પ્રણામ

ભક્ત કાજે પ્રેમાળ છે, બાળ કાજે હૈયામાં પ્યાર છે

શક્તિનો ભંડાર છે, કરવા સહાય તૈયાર છે

સિંહે તો સવાર છે, હૈયે તો સદાય પ્યાર છે

સદા સુંદર દેખાય છે, મુખ તો મલકાય છે

હાથે ચક્ર ત્રિશૂળ છે, પ્રેમે તો મજબૂર છે

કૃપાનો તો ભંડાર છે, આનંદનો સાગર છે

તેજનો એ પુંજ છે, જ્ઞાનનો તો ભંડાર છે

દયાનો તો સાગર છે, ગુણનો તો ભંડાર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sidhdhamā jēnuṁ nāma chē, ḍīsāmāṁ tō dhāma chē

ēvī mārī jagajananī ‘mā', tanē sadāya karuṁ praṇāma

bhakta kājē prēmāla chē, bāla kājē haiyāmāṁ pyāra chē

śaktinō bhaṁḍāra chē, karavā sahāya taiyāra chē

siṁhē tō savāra chē, haiyē tō sadāya pyāra chē

sadā suṁdara dēkhāya chē, mukha tō malakāya chē

hāthē cakra triśūla chē, prēmē tō majabūra chē

kr̥pānō tō bhaṁḍāra chē, ānaṁdanō sāgara chē

tējanō ē puṁja chē, jñānanō tō bhaṁḍāra chē

dayānō tō sāgara chē, guṇanō tō bhaṁḍāra chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


He has dedicated this beautiful Gujarati Bhajan to the Divine Mother known as SiddhAmbika Mataji of Junadeesa Gujarat, India.

Kakaji is describing the glorious Divine Mother

The Divine Mother whose name is Siddhma located in JunaDeesa Gujarat.

Such is my mother of the world & I bow to you forever.

For the devotee she is highly loving & she has endless love for the kids in her heart.

She is the store of energy and always ready to help.

She rides on the lion & her heart is forever full of love.

She looks beautiful and her face is always twinkling.

Further Kakaji is describing the weapons of the Divine Mother.

She always carries the wheels, and the trident but she gets compelled by love.

It means she is so tough but she also melts by love of her devotees.

She is the treasure of grace, & the ocean of joy.

She is the mass of splendor and the treasure of knowledge.

She is the ocean of mercy, and the treasure of virtues.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1219 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...121912201221...Last