Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1236 | Date: 07-Apr-1988
મનના શાંત જળને શાંત રહેવા દે
Mananā śāṁta jalanē śāṁta rahēvā dē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 1236 | Date: 07-Apr-1988

મનના શાંત જળને શાંત રહેવા દે

  No Audio

mananā śāṁta jalanē śāṁta rahēvā dē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1988-04-07 1988-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12725 મનના શાંત જળને શાંત રહેવા દે મનના શાંત જળને શાંત રહેવા દે

   નાખીશ ના તું એમાં પથરા

ડોળાશે જ્યાં મનડું તારું

   બનશે દુર્લભ દર્શન શાંતિનાં

વિચારોનાં વમળો જાગશે ભારી

   કરવા શાંત, બનશે આકરાં

દેખાશે દર્શન એમાં ન સાચું

   થાશે દર્શન તારી વિકૃતિનાં

છે તો અરીસો એ તો સાચો

   થાશે દર્શન તારાં ખુદનાં

દેન છે પ્રભુની આ તો કેવી

   રહી એમાં, રહ્યા તુજથી છૂપા

દેજે ફેંકી માયાના પથરા ને શંકા કેરા કાંકરા

   દેખાશે મનડું તારું, દર્શનનાં થાશે ફાંફાં

હર માનવને શક્તિ છે આ દીધી

   પામ્યા પ્રભુને, ઉપયોગ કીધા સાચા
View Original Increase Font Decrease Font


મનના શાંત જળને શાંત રહેવા દે

   નાખીશ ના તું એમાં પથરા

ડોળાશે જ્યાં મનડું તારું

   બનશે દુર્લભ દર્શન શાંતિનાં

વિચારોનાં વમળો જાગશે ભારી

   કરવા શાંત, બનશે આકરાં

દેખાશે દર્શન એમાં ન સાચું

   થાશે દર્શન તારી વિકૃતિનાં

છે તો અરીસો એ તો સાચો

   થાશે દર્શન તારાં ખુદનાં

દેન છે પ્રભુની આ તો કેવી

   રહી એમાં, રહ્યા તુજથી છૂપા

દેજે ફેંકી માયાના પથરા ને શંકા કેરા કાંકરા

   દેખાશે મનડું તારું, દર્શનનાં થાશે ફાંફાં

હર માનવને શક્તિ છે આ દીધી

   પામ્યા પ્રભુને, ઉપયોગ કીધા સાચા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mananā śāṁta jalanē śāṁta rahēvā dē

   nākhīśa nā tuṁ ēmāṁ patharā

ḍōlāśē jyāṁ manaḍuṁ tāruṁ

   banaśē durlabha darśana śāṁtināṁ

vicārōnāṁ vamalō jāgaśē bhārī

   karavā śāṁta, banaśē ākarāṁ

dēkhāśē darśana ēmāṁ na sācuṁ

   thāśē darśana tārī vikr̥tināṁ

chē tō arīsō ē tō sācō

   thāśē darśana tārāṁ khudanāṁ

dēna chē prabhunī ā tō kēvī

   rahī ēmāṁ, rahyā tujathī chūpā

dējē phēṁkī māyānā patharā nē śaṁkā kērā kāṁkarā

   dēkhāśē manaḍuṁ tāruṁ, darśananāṁ thāśē phāṁphāṁ

hara mānavanē śakti chē ā dīdhī

   pāmyā prabhunē, upayōga kīdhā sācā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is talking about Mind and it's feelings which keeps on attracting towards illusions and gets confused by creating doubts on its own faith, loosing upon the vision of the Almighty.

Kakaji says

Let the calm water of my mind remain calm. Please do not throw stones in it.

As the mind starts moving, peace would become a rare sight.

The whirlpool of thoughts, shall raise heaviness and keeping calm shall become harsh.

Then you won't get true vision, you shall get vision of your perversion.

The mirror is true, it shall give you correct vision, then that vision shall be yours.

This is the Almighty's deed. It stays in you, but stays hidden from you.

Kakaji further advices,

Throw away the stones of Illusions & the pebbles of doubt, then your mind shall be clearly seen and you shall get full clear vision.

Every human being has been given the power & strength just it has to utilise it for achieving the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1236 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...123412351236...Last