Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1237 | Date: 08-Apr-1988
‘મા’ ના ઝાંઝરના નાદે, ગગન સારું ગાજે
‘mā' nā jhāṁjharanā nādē, gagana sāruṁ gājē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1237 | Date: 08-Apr-1988

‘મા’ ના ઝાંઝરના નાદે, ગગન સારું ગાજે

  No Audio

‘mā' nā jhāṁjharanā nādē, gagana sāruṁ gājē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-04-08 1988-04-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12726 ‘મા’ ના ઝાંઝરના નાદે, ગગન સારું ગાજે ‘મા’ ના ઝાંઝરના નાદે, ગગન સારું ગાજે

એના મધુર રણકારે, હૈયાં તાલ દેવા લાગે

સૂર એના મીઠા, હૈયે તો એવા વાગે

ચડેલાં પડળ માયાના, ધીરે-ધીરે તો છૂટે

તન ને મન સારું, સ્ફૂર્તિથી તો ભરાઈ જાયે

આનંદની હેલી તો, હૈયે ખૂબ રેલાઈ જાયે

નાદે-નાદે હાલત હૈયાની તો અનોખી થાયે

કૂદી-કૂદી હૈયું, તાલ એમાં તો દેવા લાગે

સાંભળતા તો નાદ, ભાન તો સર્વ ભુલાયે

નાદે-નાદે મૂર્તિ ‘મા’ ની, આંખ સામે તો આવે
View Original Increase Font Decrease Font


‘મા’ ના ઝાંઝરના નાદે, ગગન સારું ગાજે

એના મધુર રણકારે, હૈયાં તાલ દેવા લાગે

સૂર એના મીઠા, હૈયે તો એવા વાગે

ચડેલાં પડળ માયાના, ધીરે-ધીરે તો છૂટે

તન ને મન સારું, સ્ફૂર્તિથી તો ભરાઈ જાયે

આનંદની હેલી તો, હૈયે ખૂબ રેલાઈ જાયે

નાદે-નાદે હાલત હૈયાની તો અનોખી થાયે

કૂદી-કૂદી હૈયું, તાલ એમાં તો દેવા લાગે

સાંભળતા તો નાદ, ભાન તો સર્વ ભુલાયે

નાદે-નાદે મૂર્તિ ‘મા’ ની, આંખ સામે તો આવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

‘mā' nā jhāṁjharanā nādē, gagana sāruṁ gājē

ēnā madhura raṇakārē, haiyāṁ tāla dēvā lāgē

sūra ēnā mīṭhā, haiyē tō ēvā vāgē

caḍēlāṁ paḍala māyānā, dhīrē-dhīrē tō chūṭē

tana nē mana sāruṁ, sphūrtithī tō bharāī jāyē

ānaṁdanī hēlī tō, haiyē khūba rēlāī jāyē

nādē-nādē hālata haiyānī tō anōkhī thāyē

kūdī-kūdī haiyuṁ, tāla ēmāṁ tō dēvā lāgē

sāṁbhalatā tō nāda, bhāna tō sarva bhulāyē

nādē-nādē mūrti ‘mā' nī, āṁkha sāmē tō āvē
English Explanation Increase Font Decrease Font


As Kakaji being the ardent devotee of the Divine Mother. He was always in full love and worship of the Divine Mother. Hear he is talking about the anklet of Mother, the melodious tune of it is spread in the whole sky.

Kakaji prays

At the anklets tune, the whole sky becomes musical.

In its melodious clang, the heart starts giving it's rhythm.

It has a sweet tune, which plays in the heart.

The curtain raised of illusions, shall slowly release.

The whole mind and body is filled with vigor.

The accumulated joy, is spread in the heart.

The heart takes a unique form, the heart starts jumping and also starts giving the tune.

As you listen, you start forgetting the sound and as you start realising, you forget everything.

Slowly slowly the idol of the Divines Mother comes in front of the eyes.

Kaka ji has so beautifully described the Divine Mother's glory which is so soothing and peaceful.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1237 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...123712381239...Last