Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1243 | Date: 12-Apr-1988
રાહ જોઈ રહી છે આંખ મારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે
Rāha jōī rahī chē āṁkha mārī, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1243 | Date: 12-Apr-1988

રાહ જોઈ રહી છે આંખ મારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

  No Audio

rāha jōī rahī chē āṁkha mārī, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-04-12 1988-04-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12732 રાહ જોઈ રહી છે આંખ મારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે રાહ જોઈ રહી છે આંખ મારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

તડપી રહ્યું છે હૈયું મારું, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

રસના ભૂલી છે સ્વાદ બધો , આજે માડી તારાં દર્શન કાજે

અશ્રુ સારી રહ્યાં છે નયનો મારાં , આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

ધડકને ધડકન તો તાલ દેવા લાગ્યા, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

જિહવા બોલી રહી છે એક નામ તારું, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

મનડું તો બની રહ્યું છે શાંત, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

દૃષ્ટિ રહી છે ભેદભાવ બધા ભૂલી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

હૈયું ગયું છે ભૂલી માયા બધી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

ચિત્ત તો બનતું ગયું છે સ્થિર, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

કાન રહ્યા છે તડપી, સાંભળવા ગુણગાન તારાં, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

નાક ગ્રહણ રહી છે કરી સુવાસ તારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

ભુલાઈ ગયું છે ભાન ભૂખ-તરસનું, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

હૈયું તો દ્રવી ઊઠ્યું છે ખૂબ, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે
View Original Increase Font Decrease Font


રાહ જોઈ રહી છે આંખ મારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

તડપી રહ્યું છે હૈયું મારું, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

રસના ભૂલી છે સ્વાદ બધો , આજે માડી તારાં દર્શન કાજે

અશ્રુ સારી રહ્યાં છે નયનો મારાં , આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

ધડકને ધડકન તો તાલ દેવા લાગ્યા, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

જિહવા બોલી રહી છે એક નામ તારું, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

મનડું તો બની રહ્યું છે શાંત, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

દૃષ્ટિ રહી છે ભેદભાવ બધા ભૂલી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

હૈયું ગયું છે ભૂલી માયા બધી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

ચિત્ત તો બનતું ગયું છે સ્થિર, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

કાન રહ્યા છે તડપી, સાંભળવા ગુણગાન તારાં, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

નાક ગ્રહણ રહી છે કરી સુવાસ તારી, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

ભુલાઈ ગયું છે ભાન ભૂખ-તરસનું, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે

હૈયું તો દ્રવી ઊઠ્યું છે ખૂબ, આજ માડી તારાં દર્શન કાજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rāha jōī rahī chē āṁkha mārī, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

taḍapī rahyuṁ chē haiyuṁ māruṁ, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

rasanā bhūlī chē svāda badhō , ājē māḍī tārāṁ darśana kājē

aśru sārī rahyāṁ chē nayanō mārāṁ , āja māḍī tārāṁ darśana kājē

dhaḍakanē dhaḍakana tō tāla dēvā lāgyā, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

jihavā bōlī rahī chē ēka nāma tāruṁ, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

manaḍuṁ tō banī rahyuṁ chē śāṁta, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

dr̥ṣṭi rahī chē bhēdabhāva badhā bhūlī, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

haiyuṁ gayuṁ chē bhūlī māyā badhī, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

citta tō banatuṁ gayuṁ chē sthira, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

kāna rahyā chē taḍapī, sāṁbhalavā guṇagāna tārāṁ, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

nāka grahaṇa rahī chē karī suvāsa tārī, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

bhulāī gayuṁ chē bhāna bhūkha-tarasanuṁ, āja māḍī tārāṁ darśana kājē

haiyuṁ tō dravī ūṭhyuṁ chē khūba, āja māḍī tārāṁ darśana kājē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kakaji is into love, worship and dedication of the Divine Mother and is quite desperate to meet mother, eagerly watching out on mother's path. Mind and soul is in oneness to get the divine vision.

Kakaji says

My eyes are watching out at your path for your vision.

My heart is becoming uneasy O'Mother for your vision.

I have forgotten all the taste for your vision.

Only tears are running from my eyes today O'Mother, for your vision.

My mind has become calm for your vision today O'Mother.

I have forgotten all discrimination today, O'Mother for your vision.

The heart has also forgotten illusion today O'Mother for your vision.

Today the mind has also become stable O'Mother for your vision.

Ears are longing to hear about your glory O'Mother today, for your vision .

The nose too has been accepting your fragrance O'Mother for your vision.

I have forgotten hunger, thirst today O'Mother for your vision.

The heart has totally melted today O'Mother for your vision.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1243 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124312441245...Last