BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5776 | Date: 16-May-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

રમી રહ્યાં છે, રમી રહ્યાં છે જીવનમાં તો રમત, સહુ શૂન્ય ને ચોકડીની

  No Audio

Rami Rahya Che, Rami Rahya Che Jeevanama To Ramat, Sahu Shuny Ne Chokdini

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1995-05-16 1995-05-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1275 રમી રહ્યાં છે, રમી રહ્યાં છે જીવનમાં તો રમત, સહુ શૂન્ય ને ચોકડીની રમી રહ્યાં છે, રમી રહ્યાં છે જીવનમાં તો રમત, સહુ શૂન્ય ને ચોકડીની
રહ્યાં છે મારતાંને મારતાં સહુ અનજાણી ચીજો ઉપર, જીવનમાં તો ચોકડી મારી નથી ચોકડી, જીવનમાં તો સહુએ મારવાની છે જ્યાં સાચી ચોકડી
રહ્યાં મારતાં જીવનમાં ખોટી જગ્યાએ ચોકડી, થાતી નથી લીટી એમાં તો પૂરી
મારવાની તો છે જીવનમાં તો સદા,વિકારોને વિકારો ઉપર તો ચોકડી
વૃત્તિઓ ઉપર મેળવશો ના જ્યાં કાબૂ, સબંધો ઉપર પડશે ત્યાં ચોકડી
મારી ના જીવનમાં જ્યાં માયા ઉપર ચોકડી, પડી ગઈ મુક્તિ ઉપર ત્યાં ચોકડી
તણાયા જ્યાં ખોટા ખયાલોમાં, પડી ગઈ જીવનમાં, સમજદારી ઉપર ચોકડી
મથી રહ્યાં છે જીવનમાં સહુ, મારી મારી ચોકડી, કરે છે કોશિશ તો શૂન્યની
થાયે લીટી શૂન્યની કે થાયે લીટી ચોકડીની, છે જિત એમાં તો બાજીની
થઈ શકે ના લીટી શૂન્યની કે ચોકડીની, રમવી પડશે બાજી પાછી તો ચોકડીની
Gujarati Bhajan no. 5776 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રમી રહ્યાં છે, રમી રહ્યાં છે જીવનમાં તો રમત, સહુ શૂન્ય ને ચોકડીની
રહ્યાં છે મારતાંને મારતાં સહુ અનજાણી ચીજો ઉપર, જીવનમાં તો ચોકડી મારી નથી ચોકડી, જીવનમાં તો સહુએ મારવાની છે જ્યાં સાચી ચોકડી
રહ્યાં મારતાં જીવનમાં ખોટી જગ્યાએ ચોકડી, થાતી નથી લીટી એમાં તો પૂરી
મારવાની તો છે જીવનમાં તો સદા,વિકારોને વિકારો ઉપર તો ચોકડી
વૃત્તિઓ ઉપર મેળવશો ના જ્યાં કાબૂ, સબંધો ઉપર પડશે ત્યાં ચોકડી
મારી ના જીવનમાં જ્યાં માયા ઉપર ચોકડી, પડી ગઈ મુક્તિ ઉપર ત્યાં ચોકડી
તણાયા જ્યાં ખોટા ખયાલોમાં, પડી ગઈ જીવનમાં, સમજદારી ઉપર ચોકડી
મથી રહ્યાં છે જીવનમાં સહુ, મારી મારી ચોકડી, કરે છે કોશિશ તો શૂન્યની
થાયે લીટી શૂન્યની કે થાયે લીટી ચોકડીની, છે જિત એમાં તો બાજીની
થઈ શકે ના લીટી શૂન્યની કે ચોકડીની, રમવી પડશે બાજી પાછી તો ચોકડીની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ramī rahyāṁ chē, ramī rahyāṁ chē jīvanamāṁ tō ramata, sahu śūnya nē cōkaḍīnī
rahyāṁ chē māratāṁnē māratāṁ sahu anajāṇī cījō upara, jīvanamāṁ tō cōkaḍī mārī nathī cōkaḍī, jīvanamāṁ tō sahuē māravānī chē jyāṁ sācī cōkaḍī
rahyāṁ māratāṁ jīvanamāṁ khōṭī jagyāē cōkaḍī, thātī nathī līṭī ēmāṁ tō pūrī
māravānī tō chē jīvanamāṁ tō sadā,vikārōnē vikārō upara tō cōkaḍī
vr̥ttiō upara mēlavaśō nā jyāṁ kābū, sabaṁdhō upara paḍaśē tyāṁ cōkaḍī
mārī nā jīvanamāṁ jyāṁ māyā upara cōkaḍī, paḍī gaī mukti upara tyāṁ cōkaḍī
taṇāyā jyāṁ khōṭā khayālōmāṁ, paḍī gaī jīvanamāṁ, samajadārī upara cōkaḍī
mathī rahyāṁ chē jīvanamāṁ sahu, mārī mārī cōkaḍī, karē chē kōśiśa tō śūnyanī
thāyē līṭī śūnyanī kē thāyē līṭī cōkaḍīnī, chē jita ēmāṁ tō bājīnī
thaī śakē nā līṭī śūnyanī kē cōkaḍīnī, ramavī paḍaśē bājī pāchī tō cōkaḍīnī
First...57715772577357745775...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall