Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1263 | Date: 23-Apr-1988
ઉપકાર તારા તો છે એટલા માડી, ગણ્યા ના ગણાય
Upakāra tārā tō chē ēṭalā māḍī, gaṇyā nā gaṇāya

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 1263 | Date: 23-Apr-1988

ઉપકાર તારા તો છે એટલા માડી, ગણ્યા ના ગણાય

  No Audio

upakāra tārā tō chē ēṭalā māḍī, gaṇyā nā gaṇāya

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1988-04-23 1988-04-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12752 ઉપકાર તારા તો છે એટલા માડી, ગણ્યા ના ગણાય ઉપકાર તારા તો છે એટલા માડી, ગણ્યા ના ગણાય

કરીએ કોશિશ ભલે ઘણી, એ તો ઉતારી ના શકાય

એક હોય તો ગણીએ, એ તો ગણ્યા ગણી ના શકાય

ગણતાં ન આવે પાર એનો, જીવન એમાં વીતી જાય

શ્વાસ મળ્યો એવો જીવનમાં, છેલ્લો શ્વાસ છૂટી જાય

ઉપકાર તારા ચાલુ રહે માડી, અંત એના ના દેખાય

વિપરીત સંજોગોમાં માડી, ઉપકાર તારા ના સમજાય

સંજોગે પલટાતા માડી, તારો હાથ તો વરતાય

ઉપકાર તારા અટકે નહિ, એક પછી એક મળતા જાય

તારા ઉપકાર વિનાનું પ્રાણી નથી, સહુ ઉપકારે તો નહાય
View Original Increase Font Decrease Font


ઉપકાર તારા તો છે એટલા માડી, ગણ્યા ના ગણાય

કરીએ કોશિશ ભલે ઘણી, એ તો ઉતારી ના શકાય

એક હોય તો ગણીએ, એ તો ગણ્યા ગણી ના શકાય

ગણતાં ન આવે પાર એનો, જીવન એમાં વીતી જાય

શ્વાસ મળ્યો એવો જીવનમાં, છેલ્લો શ્વાસ છૂટી જાય

ઉપકાર તારા ચાલુ રહે માડી, અંત એના ના દેખાય

વિપરીત સંજોગોમાં માડી, ઉપકાર તારા ના સમજાય

સંજોગે પલટાતા માડી, તારો હાથ તો વરતાય

ઉપકાર તારા અટકે નહિ, એક પછી એક મળતા જાય

તારા ઉપકાર વિનાનું પ્રાણી નથી, સહુ ઉપકારે તો નહાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

upakāra tārā tō chē ēṭalā māḍī, gaṇyā nā gaṇāya

karīē kōśiśa bhalē ghaṇī, ē tō utārī nā śakāya

ēka hōya tō gaṇīē, ē tō gaṇyā gaṇī nā śakāya

gaṇatāṁ na āvē pāra ēnō, jīvana ēmāṁ vītī jāya

śvāsa malyō ēvō jīvanamāṁ, chēllō śvāsa chūṭī jāya

upakāra tārā cālu rahē māḍī, aṁta ēnā nā dēkhāya

viparīta saṁjōgōmāṁ māḍī, upakāra tārā nā samajāya

saṁjōgē palaṭātā māḍī, tārō hātha tō varatāya

upakāra tārā aṭakē nahi, ēka pachī ēka malatā jāya

tārā upakāra vinānuṁ prāṇī nathī, sahu upakārē tō nahāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is sharing upon the grace and benevolence of the Divine Mother which is countless and limitless.

Kakaji prays

Your benevolence is so much O'Mother which cannot be counted as it is countless.

Tried quite hard but it cannot be taken down.

If it was only one, then it could have been counted, but it cannot be counted.

It cannot be counted upon, as even though the whole life is spent on it.

Got so much breath in life, but the last breath is still left out.

Your grace is continuously falling upon, the end of which cannot be seen.

In adverse situations, your grace cannot be understood.

As the adverse situations changes, your hand in it

can be felt.

Your grace is never stopped, one after the other it is received.

There is no creature in this world without your grace, all are bathing in your grace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1263 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...126112621263...Last