Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1264 | Date: 24-Apr-1988
મેળવ તું તારા જીવનનો મેળ, તારાં કર્મો તને તો કામ લાગ્યાં છે
Mēlava tuṁ tārā jīvananō mēla, tārāṁ karmō tanē tō kāma lāgyāṁ chē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 1264 | Date: 24-Apr-1988

મેળવ તું તારા જીવનનો મેળ, તારાં કર્મો તને તો કામ લાગ્યાં છે

  No Audio

mēlava tuṁ tārā jīvananō mēla, tārāṁ karmō tanē tō kāma lāgyāṁ chē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1988-04-24 1988-04-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12753 મેળવ તું તારા જીવનનો મેળ, તારાં કર્મો તને તો કામ લાગ્યાં છે મેળવ તું તારા જીવનનો મેળ, તારાં કર્મો તને તો કામ લાગ્યાં છે

મુશ્કેલીઓ આવી જીવનમાં અનેક, હરિનાં હેત તો સદા વરસ્યાં છે

વેળા-વેળાએ, વળાંક મળે જીવનને, સંજોગ જીવનમાં જેવા આવે છે

મુશ્કેલીમાં મારગ બને મુશ્કેલ, સંયમ ને વિવેક જ્યાં ચૂક્યા છે

અંધકારે તો પ્રકાશ જ્યાં ના પહોંચે, તારા પ્રકાશ તો ત્યાં પહોંચ્યા છે

ઊંડો ના ઊતરજે બહુ કર્મોના જળમાં, ઊંડાણ એનાં બહુ ઊંડાં છે

પ્રેમ ને ત્યાગથી તરશે તું કર્મમાં, વહેણ તો એનાં બહુ છૂપાં છે

કર્મો તો જીવનમાં એક જ છે સાચાં, દ્વારે ‘મા’ ને જે પહોંચાડે છે
View Original Increase Font Decrease Font


મેળવ તું તારા જીવનનો મેળ, તારાં કર્મો તને તો કામ લાગ્યાં છે

મુશ્કેલીઓ આવી જીવનમાં અનેક, હરિનાં હેત તો સદા વરસ્યાં છે

વેળા-વેળાએ, વળાંક મળે જીવનને, સંજોગ જીવનમાં જેવા આવે છે

મુશ્કેલીમાં મારગ બને મુશ્કેલ, સંયમ ને વિવેક જ્યાં ચૂક્યા છે

અંધકારે તો પ્રકાશ જ્યાં ના પહોંચે, તારા પ્રકાશ તો ત્યાં પહોંચ્યા છે

ઊંડો ના ઊતરજે બહુ કર્મોના જળમાં, ઊંડાણ એનાં બહુ ઊંડાં છે

પ્રેમ ને ત્યાગથી તરશે તું કર્મમાં, વહેણ તો એનાં બહુ છૂપાં છે

કર્મો તો જીવનમાં એક જ છે સાચાં, દ્વારે ‘મા’ ને જે પહોંચાડે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mēlava tuṁ tārā jīvananō mēla, tārāṁ karmō tanē tō kāma lāgyāṁ chē

muśkēlīō āvī jīvanamāṁ anēka, harināṁ hēta tō sadā varasyāṁ chē

vēlā-vēlāē, valāṁka malē jīvananē, saṁjōga jīvanamāṁ jēvā āvē chē

muśkēlīmāṁ māraga banē muśkēla, saṁyama nē vivēka jyāṁ cūkyā chē

aṁdhakārē tō prakāśa jyāṁ nā pahōṁcē, tārā prakāśa tō tyāṁ pahōṁcyā chē

ūṁḍō nā ūtarajē bahu karmōnā jalamāṁ, ūṁḍāṇa ēnāṁ bahu ūṁḍāṁ chē

prēma nē tyāgathī taraśē tuṁ karmamāṁ, vahēṇa tō ēnāṁ bahu chūpāṁ chē

karmō tō jīvanamāṁ ēka ja chē sācāṁ, dvārē ‘mā' nē jē pahōṁcāḍē chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is exploring upon Karma (deeds) wherein he is stating about the deeds which we do and they make our path. Our deeds only work for us, and the deed which helps us to reach the door of the Almighty is the true deeds.

Kakaji says,

Remove the analysis of your life, you shall come to know that your deeds have worked for you.

Many difficulties have arrived in life, but the divines grace always falls upon you.

From time to time life takes a turn, as the coincidences arrive in life.

In difficulties, the path becomes quite difficult, as restraint and conscience get missed.

In the darkness where light cannot reach, your light reaches there.

Further Kakaji's advice is us to not go much deeper in the web of deeds, as the depth is very deep.

We thirst for love and sacrifice in deeds, as the flow is quite hidden.

Kakaji concludes

Only those deeds are true in life, which makes you reach at the door of the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1264 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...126412651266...Last