Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1267 | Date: 26-Apr-1988
ના કરજે નાક લાંબું તું એટલું, અન્યને અડચણ કરે
Nā karajē nāka lāṁbuṁ tuṁ ēṭaluṁ, anyanē aḍacaṇa karē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1267 | Date: 26-Apr-1988

ના કરજે નાક લાંબું તું એટલું, અન્યને અડચણ કરે

  No Audio

nā karajē nāka lāṁbuṁ tuṁ ēṭaluṁ, anyanē aḍacaṇa karē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-04-26 1988-04-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12756 ના કરજે નાક લાંબું તું એટલું, અન્યને અડચણ કરે ના કરજે નાક લાંબું તું એટલું, અન્યને અડચણ કરે

પાથર ના પથારો તું એટલો, જે સંકેલી ના શકે

જળમાં જાજે ન ઊંડો એટલો, કિનારે પાછો ફરી ના શકે

કરજે હાથ લાંબો તું એવો, શરમ લેતાં કોઈ ન અનુભવે

કાઢજે ના શબ્દો આકરા એવા, હૈયે તો ઘા ઊંડા કરે

દેવામાં ના ડૂબજે તું એટલો, પાછું વાળી ના શકે

ભૂલજે ના ભાન માયામાં એટલું, તને જગાડવો પડે

ના લૂંટજે લાજ તું અન્યની, લાજ તો પહેલી તારી જાશે

હેત વરસાવજે તું એટલું, જે અન્ય તો પચાવી શકે

દાન દેજે અન્યને તું એવું, પગભર ઊભો જે કરે
View Original Increase Font Decrease Font


ના કરજે નાક લાંબું તું એટલું, અન્યને અડચણ કરે

પાથર ના પથારો તું એટલો, જે સંકેલી ના શકે

જળમાં જાજે ન ઊંડો એટલો, કિનારે પાછો ફરી ના શકે

કરજે હાથ લાંબો તું એવો, શરમ લેતાં કોઈ ન અનુભવે

કાઢજે ના શબ્દો આકરા એવા, હૈયે તો ઘા ઊંડા કરે

દેવામાં ના ડૂબજે તું એટલો, પાછું વાળી ના શકે

ભૂલજે ના ભાન માયામાં એટલું, તને જગાડવો પડે

ના લૂંટજે લાજ તું અન્યની, લાજ તો પહેલી તારી જાશે

હેત વરસાવજે તું એટલું, જે અન્ય તો પચાવી શકે

દાન દેજે અન્યને તું એવું, પગભર ઊભો જે કરે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā karajē nāka lāṁbuṁ tuṁ ēṭaluṁ, anyanē aḍacaṇa karē

pāthara nā pathārō tuṁ ēṭalō, jē saṁkēlī nā śakē

jalamāṁ jājē na ūṁḍō ēṭalō, kinārē pāchō pharī nā śakē

karajē hātha lāṁbō tuṁ ēvō, śarama lētāṁ kōī na anubhavē

kāḍhajē nā śabdō ākarā ēvā, haiyē tō ghā ūṁḍā karē

dēvāmāṁ nā ḍūbajē tuṁ ēṭalō, pāchuṁ vālī nā śakē

bhūlajē nā bhāna māyāmāṁ ēṭaluṁ, tanē jagāḍavō paḍē

nā lūṁṭajē lāja tuṁ anyanī, lāja tō pahēlī tārī jāśē

hēta varasāvajē tuṁ ēṭaluṁ, jē anya tō pacāvī śakē

dāna dējē anyanē tuṁ ēvuṁ, pagabhara ūbhō jē karē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is giving a message of life. He is teaching about the do's and don'ts of life and building our knowledge to live a happy respectful life.

Kakaji says,

Do not make your nose, so long that it hinders others.

Do not make a bed of stones, as such that it cannot be folded.

Do not go so deep in the water that you cannot return to the shore.

Spread your hands so much that while taking a debt, you do not feel ashamed.

Do not use such type of unnecessary words that it hurts to your heart.

Do not drown in giving debts, as you cannot get it returned back.

Do not forget in illusions, so much that you need to be awakened up.

Do not rob the respect of others, do not shame others as you shall be shamed first.

Pour the rain of love so much that it can be digested by others.

Give donations to those, who make you stand on your feet.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1267 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...126712681269...Last