BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5777 | Date: 16-May-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

પરેશાન, પરેશાન, પરેશાન, (2) થઈ રહ્યાં છીએ, કરી રહી છે, અનેક ચીજો જીવનને તો પરેશાન

  No Audio

Pareshaan, Pareshaan, Pareshaan Thai Rahya Cheye, Kari Rahi Che, Anek Chijo Jeevanane To Pareshan

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1995-05-16 1995-05-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1276 પરેશાન, પરેશાન, પરેશાન, (2) થઈ રહ્યાં છીએ, કરી રહી છે, અનેક ચીજો જીવનને તો પરેશાન પરેશાન, પરેશાન, પરેશાન, (2) થઈ રહ્યાં છીએ, કરી રહી છે, અનેક ચીજો જીવનને તો પરેશાન
ભૂલ્યા જીવનમાં જ્યાં પ્રભુનો અહેસાન, થઈ ગયું જીવન તો ત્યાં પરેશાન
બની આવ્યા જગમાં બનીને ઇન્સાન, ભૂલીને ઇનસાનિયત તો જીવનમાં - થઈ ગયું...
થયું ના ધાર્યું જીવનમાં તો જ્યાં, અનુભવ્યો હૈયે એનો જ્યાં ઉકળાટ - થઈ ગયું...
કરી ભાગ્યે જીવનની તો જ્યાં છેડછાડ, થઈ ગયા જીવનમાં તો હેરાન - થઈ ગયું...
ભૂલતાને ભૂલતા રહ્યાં જીવનમાં તો માયામાં તો જ્યાં સાન ભાન - થઈ ગયું...
અભિમાન તો ઘેરતું રહ્યું જીવનને જ્યાં, છોડી ના શક્યા જ્યાં અભિમાન - થઈ ગયું...
દુઃખ દર્દે જીવનમાં છોડયું ના હૈયેથી સ્થાન, થઈ ગયું જીવન એમાં પરેશાન - થઈ ગયું...
અટકાવી ના શક્યા જીવનમાં, લોભલાલચના કારસ્તાન, થઈ ગયા પરેશાન - થઈ ગયું...
Gujarati Bhajan no. 5777 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પરેશાન, પરેશાન, પરેશાન, (2) થઈ રહ્યાં છીએ, કરી રહી છે, અનેક ચીજો જીવનને તો પરેશાન
ભૂલ્યા જીવનમાં જ્યાં પ્રભુનો અહેસાન, થઈ ગયું જીવન તો ત્યાં પરેશાન
બની આવ્યા જગમાં બનીને ઇન્સાન, ભૂલીને ઇનસાનિયત તો જીવનમાં - થઈ ગયું...
થયું ના ધાર્યું જીવનમાં તો જ્યાં, અનુભવ્યો હૈયે એનો જ્યાં ઉકળાટ - થઈ ગયું...
કરી ભાગ્યે જીવનની તો જ્યાં છેડછાડ, થઈ ગયા જીવનમાં તો હેરાન - થઈ ગયું...
ભૂલતાને ભૂલતા રહ્યાં જીવનમાં તો માયામાં તો જ્યાં સાન ભાન - થઈ ગયું...
અભિમાન તો ઘેરતું રહ્યું જીવનને જ્યાં, છોડી ના શક્યા જ્યાં અભિમાન - થઈ ગયું...
દુઃખ દર્દે જીવનમાં છોડયું ના હૈયેથી સ્થાન, થઈ ગયું જીવન એમાં પરેશાન - થઈ ગયું...
અટકાવી ના શક્યા જીવનમાં, લોભલાલચના કારસ્તાન, થઈ ગયા પરેશાન - થઈ ગયું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
parēśāna, parēśāna, parēśāna, (2) thaī rahyāṁ chīē, karī rahī chē, anēka cījō jīvananē tō parēśāna
bhūlyā jīvanamāṁ jyāṁ prabhunō ahēsāna, thaī gayuṁ jīvana tō tyāṁ parēśāna
banī āvyā jagamāṁ banīnē insāna, bhūlīnē inasāniyata tō jīvanamāṁ - thaī gayuṁ...
thayuṁ nā dhāryuṁ jīvanamāṁ tō jyāṁ, anubhavyō haiyē ēnō jyāṁ ukalāṭa - thaī gayuṁ...
karī bhāgyē jīvananī tō jyāṁ chēḍachāḍa, thaī gayā jīvanamāṁ tō hērāna - thaī gayuṁ...
bhūlatānē bhūlatā rahyāṁ jīvanamāṁ tō māyāmāṁ tō jyāṁ sāna bhāna - thaī gayuṁ...
abhimāna tō ghēratuṁ rahyuṁ jīvananē jyāṁ, chōḍī nā śakyā jyāṁ abhimāna - thaī gayuṁ...
duḥkha dardē jīvanamāṁ chōḍayuṁ nā haiyēthī sthāna, thaī gayuṁ jīvana ēmāṁ parēśāna - thaī gayuṁ...
aṭakāvī nā śakyā jīvanamāṁ, lōbhalālacanā kārastāna, thaī gayā parēśāna - thaī gayuṁ...
First...57715772577357745775...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall