BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1282 | Date: 07-May-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારા દશર્નનો તો માડી, દીવાનો બન્યો છું

  No Audio

Tara Darshanno Toh Madi, Deewano Banyo Chu

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1988-05-07 1988-05-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12771 તારા દશર્નનો તો માડી, દીવાનો બન્યો છું તારા દશર્નનો તો માડી, દીવાનો બન્યો છું
તારા પ્રેમનો તો માડી, પ્યાસો બન્યો છું
કર્મો થકી આવી જગમાં, ઘૂમ્યો ખૂબ માયામાં
અટવાયો છું માડી, ખૂબ મૂંઝાયો છું - તારા...
મોહ માયાને માડી, દીધા ન મેં ત્યાગી
જગની માયામાં તો બનતો રહ્યો છું રાગી - તારા...
અહમે અહમે તો માડી, ડૂબતો રહ્યો છું
ના કરવાનું તો માડી, સદા કરતો રહ્યો છું - તારા...
તારી મૂર્તિમાં રે માડી, જગનું સર્વ સુખ દીઠું
તારા મુખમાં તો માડી મેં, મારું મુખ તો દીઠું - તારા...
રાહે રાહે તો માડી, જગમાં ચાલી રહ્યો છું
સર્વ રાહમાં માડી, તારી રાહ જોઈ રહ્યો છું - તારા...
તારા ગુણલે રે ગુણલે માડી ગુણ ગાઈ રહ્યો છું
તારી ભક્તિમાં રે માડી, હું ડૂબતો રહ્યો છું - તારા...
Gujarati Bhajan no. 1282 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારા દશર્નનો તો માડી, દીવાનો બન્યો છું
તારા પ્રેમનો તો માડી, પ્યાસો બન્યો છું
કર્મો થકી આવી જગમાં, ઘૂમ્યો ખૂબ માયામાં
અટવાયો છું માડી, ખૂબ મૂંઝાયો છું - તારા...
મોહ માયાને માડી, દીધા ન મેં ત્યાગી
જગની માયામાં તો બનતો રહ્યો છું રાગી - તારા...
અહમે અહમે તો માડી, ડૂબતો રહ્યો છું
ના કરવાનું તો માડી, સદા કરતો રહ્યો છું - તારા...
તારી મૂર્તિમાં રે માડી, જગનું સર્વ સુખ દીઠું
તારા મુખમાં તો માડી મેં, મારું મુખ તો દીઠું - તારા...
રાહે રાહે તો માડી, જગમાં ચાલી રહ્યો છું
સર્વ રાહમાં માડી, તારી રાહ જોઈ રહ્યો છું - તારા...
તારા ગુણલે રે ગુણલે માડી ગુણ ગાઈ રહ્યો છું
તારી ભક્તિમાં રે માડી, હું ડૂબતો રહ્યો છું - તારા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārā daśarnanō tō māḍī, dīvānō banyō chuṁ
tārā prēmanō tō māḍī, pyāsō banyō chuṁ
karmō thakī āvī jagamāṁ, ghūmyō khūba māyāmāṁ
aṭavāyō chuṁ māḍī, khūba mūṁjhāyō chuṁ - tārā...
mōha māyānē māḍī, dīdhā na mēṁ tyāgī
jaganī māyāmāṁ tō banatō rahyō chuṁ rāgī - tārā...
ahamē ahamē tō māḍī, ḍūbatō rahyō chuṁ
nā karavānuṁ tō māḍī, sadā karatō rahyō chuṁ - tārā...
tārī mūrtimāṁ rē māḍī, jaganuṁ sarva sukha dīṭhuṁ
tārā mukhamāṁ tō māḍī mēṁ, māruṁ mukha tō dīṭhuṁ - tārā...
rāhē rāhē tō māḍī, jagamāṁ cālī rahyō chuṁ
sarva rāhamāṁ māḍī, tārī rāha jōī rahyō chuṁ - tārā...
tārā guṇalē rē guṇalē māḍī guṇa gāī rahyō chuṁ
tārī bhaktimāṁ rē māḍī, huṁ ḍūbatō rahyō chuṁ - tārā...

Explanation in English
Kakaji says
I have become obsessed by your vision, and
I am thirsty for your love and affection.
In such a world through Karma, wandered a lot in illusions.
I am stuck up O'Mother and confused a lot in your love.
O'Mother I have still not deserted love & affection,
In the love of the world, I have become rigid.
I have been drowning in ego, and the things which I am not supposed to do, I am doing those things.
In your idol O'Mother I can see the happiness of the whole world.
Even in your face O'Mother, I can see my face.
O'Mother I have kept walking on the path in the world.
On every path O'Mother, I have been looking out for you.
I have been singing praises, for all your great glory.
Now I have been drowning in your devotion.

First...12811282128312841285...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall