Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1288 | Date: 13-May-1988
ભરી-ભરી તું પીજે રે, પ્રેમના પ્યાલા રે મનવા
Bharī-bharī tuṁ pījē rē, prēmanā pyālā rē manavā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1288 | Date: 13-May-1988

ભરી-ભરી તું પીજે રે, પ્રેમના પ્યાલા રે મનવા

  No Audio

bharī-bharī tuṁ pījē rē, prēmanā pyālā rē manavā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-05-13 1988-05-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12777 ભરી-ભરી તું પીજે રે, પ્રેમના પ્યાલા રે મનવા ભરી-ભરી તું પીજે રે, પ્રેમના પ્યાલા રે મનવા

   ‘મા’ ના હેયે, પ્રેમના સાગર તો છલકાય છે

આંખો સાથે, આંખ મિલાવી, ઝીલજે તેજનાં બિંદુ રે મનવા

   ત્યાં અમીરસનાં છાંટણાં તો રેલાય છે

સંસાર સંગ્રામે, જ્યાં તું થાકીશ રે મનવા

   ‘મા’ ના ચરણે, શક્તિનાં તેજ સદા રેલાય છે

અજ્ઞાને અંધકારે અટવાશે તું રે મનવા

   ‘મા’ ના જ્ઞાનનાં તેજ તો હૈયે પથરાય છે

હૈયું જ્યાં અશાંતિના તોફાને ઘેરાય રે મનવા

   ‘મા’ ના નામમાં શાંતિના સાગર છલકાય છે

હૈયું જ્યારે વિકારોના વેગમાં સપડાય રે મનવા

   ‘મા’ ની ધડકનમાં, એના સપના દેખાય છે

મુખે-મુખે, મુખાકૃતિ નોખી-નોખી દેખાય રે મનવા

   ‘મા’ નો વાસ સહુમાં એકસરખો સમાય છે

દિલે-દિલે ધડકન તો જુદી ધડકે રે મનવા

   સહુ ધડકનમાં, તાલ એના સંભળાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


ભરી-ભરી તું પીજે રે, પ્રેમના પ્યાલા રે મનવા

   ‘મા’ ના હેયે, પ્રેમના સાગર તો છલકાય છે

આંખો સાથે, આંખ મિલાવી, ઝીલજે તેજનાં બિંદુ રે મનવા

   ત્યાં અમીરસનાં છાંટણાં તો રેલાય છે

સંસાર સંગ્રામે, જ્યાં તું થાકીશ રે મનવા

   ‘મા’ ના ચરણે, શક્તિનાં તેજ સદા રેલાય છે

અજ્ઞાને અંધકારે અટવાશે તું રે મનવા

   ‘મા’ ના જ્ઞાનનાં તેજ તો હૈયે પથરાય છે

હૈયું જ્યાં અશાંતિના તોફાને ઘેરાય રે મનવા

   ‘મા’ ના નામમાં શાંતિના સાગર છલકાય છે

હૈયું જ્યારે વિકારોના વેગમાં સપડાય રે મનવા

   ‘મા’ ની ધડકનમાં, એના સપના દેખાય છે

મુખે-મુખે, મુખાકૃતિ નોખી-નોખી દેખાય રે મનવા

   ‘મા’ નો વાસ સહુમાં એકસરખો સમાય છે

દિલે-દિલે ધડકન તો જુદી ધડકે રે મનવા

   સહુ ધડકનમાં, તાલ એના સંભળાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bharī-bharī tuṁ pījē rē, prēmanā pyālā rē manavā

   ‘mā' nā hēyē, prēmanā sāgara tō chalakāya chē

āṁkhō sāthē, āṁkha milāvī, jhīlajē tējanāṁ biṁdu rē manavā

   tyāṁ amīrasanāṁ chāṁṭaṇāṁ tō rēlāya chē

saṁsāra saṁgrāmē, jyāṁ tuṁ thākīśa rē manavā

   ‘mā' nā caraṇē, śaktināṁ tēja sadā rēlāya chē

ajñānē aṁdhakārē aṭavāśē tuṁ rē manavā

   ‘mā' nā jñānanāṁ tēja tō haiyē patharāya chē

haiyuṁ jyāṁ aśāṁtinā tōphānē ghērāya rē manavā

   ‘mā' nā nāmamāṁ śāṁtinā sāgara chalakāya chē

haiyuṁ jyārē vikārōnā vēgamāṁ sapaḍāya rē manavā

   ‘mā' nī dhaḍakanamāṁ, ēnā sapanā dēkhāya chē

mukhē-mukhē, mukhākr̥ti nōkhī-nōkhī dēkhāya rē manavā

   ‘mā' nō vāsa sahumāṁ ēkasarakhō samāya chē

dilē-dilē dhaḍakana tō judī dhaḍakē rē manavā

   sahu dhaḍakanamāṁ, tāla ēnā saṁbhalāya chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is elaborating upon our minds and the relation of our minds with the Divine Mother and he is saying that the mother is equally present everywhere.

Kakaji explains

Fill the cup fully by love and drink it O'mind

In the Divine Mother's heart the ocean of love overflows

Meeting of the eyes with eyes enjoy the moment of radiance.

The showers of nectar are sprinkled in the world of war, where you shall be tired O'mind

At the feet of the Divine Mother the light of power always flows

You shall be stuck in the darkness of ignorance O'mind

The light of the mother's knowledge is spread all over in the heart.

Just by taking the name of the Divine Mother the ocean of peace spreads.

The heart when is caught in disappointments.

In the Divine Mother's heartbeat the dreams can be seen

From mouth to mouth, facial expressions appear to be appealing.

The presence of the mother is imbibed in all equally.

Every heart beat sounds different but in all the beats there is a rhythm.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1288 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...128812891290...Last