Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1292 | Date: 18-May-1988
જોતાં-જોતાં રે તારી વાટલડી રે માડી (2)
Jōtāṁ-jōtāṁ rē tārī vāṭalaḍī rē māḍī (2)

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1292 | Date: 18-May-1988

જોતાં-જોતાં રે તારી વાટલડી રે માડી (2)

  No Audio

jōtāṁ-jōtāṁ rē tārī vāṭalaḍī rē māḍī (2)

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-05-18 1988-05-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12781 જોતાં-જોતાં રે તારી વાટલડી રે માડી (2) જોતાં-જોતાં રે તારી વાટલડી રે માડી (2)

ગઈ છે થાકી રે મારી આંખલડી

તોફાને તો હાલકડોલક થાય રે માડી

હાલકડોલક થાય રે મારી નાવલડી

ઊંચે-ઊંચે ઊછળી ખાયે પછડાટ રે માડી

સંસાર સાગરે તો મારી નાવલડી

ચારેકોર છે પાણી, વચ્ચે છે નાવ રે માડી

સૂઝે ના દિશા તો ક્યાંય જવાની

ટમકે છે તારલિયા ઘણા આકાશે રે માડી

કાજળઘેરી છે તો માડી રાતલડી

ઉપર તો આભ છે ને નીચે છે પાણી રે માડી

સમજાય ના ડૂબશે ક્યારે નાવલડી

સુકાન લઈ હાથમાં તારા, કિનારે લગાવ રે માડી

કિનારે લગાવજે રે આજ નાવલડી
View Original Increase Font Decrease Font


જોતાં-જોતાં રે તારી વાટલડી રે માડી (2)

ગઈ છે થાકી રે મારી આંખલડી

તોફાને તો હાલકડોલક થાય રે માડી

હાલકડોલક થાય રે મારી નાવલડી

ઊંચે-ઊંચે ઊછળી ખાયે પછડાટ રે માડી

સંસાર સાગરે તો મારી નાવલડી

ચારેકોર છે પાણી, વચ્ચે છે નાવ રે માડી

સૂઝે ના દિશા તો ક્યાંય જવાની

ટમકે છે તારલિયા ઘણા આકાશે રે માડી

કાજળઘેરી છે તો માડી રાતલડી

ઉપર તો આભ છે ને નીચે છે પાણી રે માડી

સમજાય ના ડૂબશે ક્યારે નાવલડી

સુકાન લઈ હાથમાં તારા, કિનારે લગાવ રે માડી

કિનારે લગાવજે રે આજ નાવલડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jōtāṁ-jōtāṁ rē tārī vāṭalaḍī rē māḍī (2)

gaī chē thākī rē mārī āṁkhalaḍī

tōphānē tō hālakaḍōlaka thāya rē māḍī

hālakaḍōlaka thāya rē mārī nāvalaḍī

ūṁcē-ūṁcē ūchalī khāyē pachaḍāṭa rē māḍī

saṁsāra sāgarē tō mārī nāvalaḍī

cārēkōra chē pāṇī, vaccē chē nāva rē māḍī

sūjhē nā diśā tō kyāṁya javānī

ṭamakē chē tāraliyā ghaṇā ākāśē rē māḍī

kājalaghērī chē tō māḍī rātalaḍī

upara tō ābha chē nē nīcē chē pāṇī rē māḍī

samajāya nā ḍūbaśē kyārē nāvalaḍī

sukāna laī hāthamāṁ tārā, kinārē lagāva rē māḍī

kinārē lagāvajē rē āja nāvalaḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is requesting the Divine Mother to come and save the boat of life from the storm of this worldly ocean.

Kakaji requests

I am waiting and watching your way O'Mother.

My eyes have become tired.

In the storm, it is shaking up and down O'Mother.

The boat of my life is shaking up and down.

Higher and higher it jumps and bounces back O'Mother.

In the ocean of the world lies my boat.

There is water all around and in between is my boat O'Mother.

Cannot understand to go in which direction.

The stars are shining bright in the sky O'Mother

The darkness of the night is like an eyeliner.

Above there is the sky and below there is water O'Mother

Do not know when shall the boat of my life drown.

Further Kakaji requests the Divine Mother

Holding a rudder in your hand, take the boat of my life to the shore.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1292 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...129112921293...Last