Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1314 | Date: 03-Jun-1988
મળે ખાવા બટકું રોટલો, અન્યને બટકું એમાંથી દેજે
Malē khāvā baṭakuṁ rōṭalō, anyanē baṭakuṁ ēmāṁthī dējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1314 | Date: 03-Jun-1988

મળે ખાવા બટકું રોટલો, અન્યને બટકું એમાંથી દેજે

  No Audio

malē khāvā baṭakuṁ rōṭalō, anyanē baṭakuṁ ēmāṁthī dējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-03 1988-06-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12803 મળે ખાવા બટકું રોટલો, અન્યને બટકું એમાંથી દેજે મળે ખાવા બટકું રોટલો, અન્યને બટકું એમાંથી દેજે

તરસે જો પ્રાણ જતો હોય, પાણી અન્યને તું ધરી દેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

મોટાને માન સદાય દેજે, નાનાનું અપમાન નવ કરજે

અસહાયને સહાય કરવા, ઊભા પગે તો દોડી જાજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

પ્રેમથી સહુને આવકારીને, પ્રેમથી સૌ સાથે વરતજે

ભીડ અન્યની ભાંગવા, ભીડ ભલે તું ભોગવી લેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

મીઠાં વચન સદા બોલજે, કડવું ના કોઈને તો કહેજે

તારા ભરોસે રહેલાને, અધવચ્ચે ના તું છોડી દેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

બોલાવે કોઈ તને જ્યારે, મુખ તારું તો ફેરવી ના લેજે

આશા ના રાખી અન્યની, અન્યની આશા બની રહેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

ખોટું ના બોલી, ખોટું ના કરજે, સદભાવના હૈયે સદાય ધરજે

પ્રેમમાં ડૂબી પ્રેમ તો પાઈ, પ્રેમમાં મસ્ત સદા બની રહેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે
View Original Increase Font Decrease Font


મળે ખાવા બટકું રોટલો, અન્યને બટકું એમાંથી દેજે

તરસે જો પ્રાણ જતો હોય, પાણી અન્યને તું ધરી દેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

મોટાને માન સદાય દેજે, નાનાનું અપમાન નવ કરજે

અસહાયને સહાય કરવા, ઊભા પગે તો દોડી જાજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

પ્રેમથી સહુને આવકારીને, પ્રેમથી સૌ સાથે વરતજે

ભીડ અન્યની ભાંગવા, ભીડ ભલે તું ભોગવી લેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

મીઠાં વચન સદા બોલજે, કડવું ના કોઈને તો કહેજે

તારા ભરોસે રહેલાને, અધવચ્ચે ના તું છોડી દેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

બોલાવે કોઈ તને જ્યારે, મુખ તારું તો ફેરવી ના લેજે

આશા ના રાખી અન્યની, અન્યની આશા બની રહેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે

ખોટું ના બોલી, ખોટું ના કરજે, સદભાવના હૈયે સદાય ધરજે

પ્રેમમાં ડૂબી પ્રેમ તો પાઈ, પ્રેમમાં મસ્ત સદા બની રહેજે

   તારાં આવાં સુકૃત્યોની નોંધ, ઉપરવાળો હૈયામાં રાખશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malē khāvā baṭakuṁ rōṭalō, anyanē baṭakuṁ ēmāṁthī dējē

tarasē jō prāṇa jatō hōya, pāṇī anyanē tuṁ dharī dējē

   tārāṁ āvāṁ sukr̥tyōnī nōṁdha, uparavālō haiyāmāṁ rākhaśē

mōṭānē māna sadāya dējē, nānānuṁ apamāna nava karajē

asahāyanē sahāya karavā, ūbhā pagē tō dōḍī jājē

   tārāṁ āvāṁ sukr̥tyōnī nōṁdha, uparavālō haiyāmāṁ rākhaśē

prēmathī sahunē āvakārīnē, prēmathī sau sāthē varatajē

bhīḍa anyanī bhāṁgavā, bhīḍa bhalē tuṁ bhōgavī lējē

   tārāṁ āvāṁ sukr̥tyōnī nōṁdha, uparavālō haiyāmāṁ rākhaśē

mīṭhāṁ vacana sadā bōlajē, kaḍavuṁ nā kōīnē tō kahējē

tārā bharōsē rahēlānē, adhavaccē nā tuṁ chōḍī dējē

   tārāṁ āvāṁ sukr̥tyōnī nōṁdha, uparavālō haiyāmāṁ rākhaśē

bōlāvē kōī tanē jyārē, mukha tāruṁ tō phēravī nā lējē

āśā nā rākhī anyanī, anyanī āśā banī rahējē

   tārāṁ āvāṁ sukr̥tyōnī nōṁdha, uparavālō haiyāmāṁ rākhaśē

khōṭuṁ nā bōlī, khōṭuṁ nā karajē, sadabhāvanā haiyē sadāya dharajē

prēmamāṁ ḍūbī prēma tō pāī, prēmamāṁ masta sadā banī rahējē

   tārāṁ āvāṁ sukr̥tyōnī nōṁdha, uparavālō haiyāmāṁ rākhaśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is teaching us to do good deeds and is explaining us about the truth and informing about the fact, that all the good deeds done can never go unnoticed from the eyes of the divine the Divine. So he is asking us to do the correct deeds in life which shall be helpful and be faithful to the Divine.

Kaka ji explains

Though you get to eat half a bread, give half from it to others .

When the leaving soul is thirsty give water to others.

Your such good deeds shall be noted in the hearts of Divine.

Give respect to elders never insult the younger ones.

Stand up and run to help the helpless. Your such good deeds shall always be noted in the hearts of the divine.

Welcome everyone with love and treat everyone with love .

To break the crowd of others, even if you have to suffer the crowd bear it.

Your such good deeds shall be always noted in the hearts of the divine .

Speak always sweet, do not speak bitter.

The one who believes in you and trust you do not leave them in between.

Your are such good deeds shall be always noted in the hearts of the divine.

When somebody calls you, you don't turn your face.

Do not keep hope from others, but do become the hope of others .

Your such good deeds shall be always noted in the hearts of the divine.

Do not speak wrong. Do not always do wrong.. Fill always good thoughts in your heart.

The one immersed in love shall always get love enjoy love

Your are such good deeds shall be always noted in the hearts of the divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1314 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...131213131314...Last