Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1317 | Date: 04-Jun-1988
ચાલી નથી દિન-રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી
Cālī nathī dina-rāta para tō kāṁī sattā tārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1317 | Date: 04-Jun-1988

ચાલી નથી દિન-રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી

  No Audio

cālī nathī dina-rāta para tō kāṁī sattā tārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-06-04 1988-06-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12806 ચાલી નથી દિન-રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી ચાલી નથી દિન-રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી

ભરતી-ઓટ સાગરમાં આવે, પૂછે ન ઇચ્છા કોઈ તારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

શ્વાસેશ્વાસ પર પણ ચાલી નથી કોઈ સત્તા તારી

ભૂખ, થાક, તરસ તો સદા સતાવે તને તો ભારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

હૈયાની ધડકન પર મળ્યો નથી કાબૂ કદી

કામવાસના તો ખેંચી રહી છે તને હરઘડી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

ફરે છે નભમાં અસંખ્ય તારા, ગતિ એકધારી

નથી ચાલી પૂનમ કે અમાસ પર સત્તા તારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

લાખ કોશિશે ભી, મનડું કરે છે એની મનમાની

તારા ચિત્તડાએ તો સદા હાર છે સ્વીકારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

થાશે વિદાય, પુછાશે ના એમાં કોઈ ઇચ્છા તારી

ગણ્યા તારા પોતાના, વાત એણે તારી કેટલી માની

   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોય તું શાને ભારી

ઈશ્વર કહે તું, કુદરત કહે, ફરક એમાં નથી પડવાની

જન્મી સર્વ સત્તાએ, પડી છે સત્તા એની સ્વીકારવી

   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોય તું શાને ભારી
View Original Increase Font Decrease Font


ચાલી નથી દિન-રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી

ભરતી-ઓટ સાગરમાં આવે, પૂછે ન ઇચ્છા કોઈ તારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

શ્વાસેશ્વાસ પર પણ ચાલી નથી કોઈ સત્તા તારી

ભૂખ, થાક, તરસ તો સદા સતાવે તને તો ભારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

હૈયાની ધડકન પર મળ્યો નથી કાબૂ કદી

કામવાસના તો ખેંચી રહી છે તને હરઘડી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

ફરે છે નભમાં અસંખ્ય તારા, ગતિ એકધારી

નથી ચાલી પૂનમ કે અમાસ પર સત્તા તારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

લાખ કોશિશે ભી, મનડું કરે છે એની મનમાની

તારા ચિત્તડાએ તો સદા હાર છે સ્વીકારી

   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોય તું શાને ભારી

થાશે વિદાય, પુછાશે ના એમાં કોઈ ઇચ્છા તારી

ગણ્યા તારા પોતાના, વાત એણે તારી કેટલી માની

   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોય તું શાને ભારી

ઈશ્વર કહે તું, કુદરત કહે, ફરક એમાં નથી પડવાની

જન્મી સર્વ સત્તાએ, પડી છે સત્તા એની સ્વીકારવી

   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોય તું શાને ભારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cālī nathī dina-rāta para tō kāṁī sattā tārī

bharatī-ōṭa sāgaramāṁ āvē, pūchē na icchā kōī tārī

   rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī

śvāsēśvāsa para paṇa cālī nathī kōī sattā tārī

bhūkha, thāka, tarasa tō sadā satāvē tanē tō bhārī

   rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī

haiyānī dhaḍakana para malyō nathī kābū kadī

kāmavāsanā tō khēṁcī rahī chē tanē haraghaḍī

   rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī

pharē chē nabhamāṁ asaṁkhya tārā, gati ēkadhārī

nathī cālī pūnama kē amāsa para sattā tārī

   rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī

lākha kōśiśē bhī, manaḍuṁ karē chē ēnī manamānī

tārā cittaḍāē tō sadā hāra chē svīkārī

   rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī

thāśē vidāya, puchāśē nā ēmāṁ kōī icchā tārī

gaṇyā tārā pōtānā, vāta ēṇē tārī kēṭalī mānī

   rākhē chē bharī ahaṁ haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī

īśvara kahē tuṁ, kudarata kahē, pharaka ēmāṁ nathī paḍavānī

janmī sarva sattāē, paḍī chē sattā ēnī svīkāravī

   rākhē chē bharī ahaṁ haiyē, tōya tuṁ śānē bhārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is talking and creating awareness on the most important thing Ego. Which is most important to understand as it reflects on our life. As ego when not handled with care, at times it becomes the biggest destroyer of human life.

Kakaji explains,

You have no power on day and night.

The tide comes in the ocean it never comes to ask you.

Then why do you keep ego in your heart.

You have no control on your breath too.

Hunger, fatigue thirst always haunts you.

Then why do you keep ego in your heart.

You never had any control on your heartbeats too.

Lust keeps on pulling you, all the time.

Then why do you keep ego in your heart. Numerous stars keep moving in the sky in constant motion.

You never had any control on full moon or no moon night.

Then why do you keep ego in your heart.

Even if tried for millions of times, the mind moves arbitrarily.

Your heart has always accepted defeat.

Then why do you keep ego in your mind.

When it's time to depart ,nobody shall ask your wish .

Count on your own, how much did the others believe in you .

Then why do you keep ego in your heart.

Whether you call him God or nature there is no difference.

As birth takes place all the powers have to be accepted.

Then why do you keep ego in your heart.

Here Kakaji so easily says as nothing is in our control, nor even our bodies then why do we keep ego in our hearts & put our lives in misery.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1317 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...131513161317...Last