BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1317 | Date: 04-Jun-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ચાલી નથી દિન રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી

  No Audio

Chali Nathi Din Raat Par Toh Koi Satta Tari

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-06-04 1988-06-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12806 ચાલી નથી દિન રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી ચાલી નથી દિન રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી
ભરતી ઓટ સાગરમાં આવે, પૂછે ન ઇચ્છા કોઈ તારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે તોયે તું શાને ભારી
શ્વાસેશ્વાસ પર પણ ચાલી નથી કોઈ સત્તા તારી
ભૂખ, થાક, તરસ તો સદા સતાવે તને તો ભારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
હૈયાની ધડકન પર મળ્યો નથી કાબૂ કદી
કામ વાસના તો ખેંચી રહી છે તને હરઘડી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે તોયે તું શાને ભારી
ફરે છે નભમાં અસંખ્ય તારા, ગતિ એકધારી
નથી ચાલી પૂનમ કે અમાસ પર સત્તા તારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે તોયે તું શાને ભારી
લાખ કોશિશે ભી, મનડું કરે છે એનું મનમાની
તારા ચિત્તડાએ તો સદા હાર છે સ્વીકારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
થાશે વિદાય, પુછાશે ના એમાં કોઈ ઇચ્છા તારી
ગણ્યા તારા પોતાના, વાત એણે તારી કેટલી માની
   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
ઈશ્વર કહે તું, કુદરત કહે, ફરક એમાં નથી પડવાનો
જન્મી સર્વ સત્તાએ પડી છે, સત્તા એની સ્વીકારવી
   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
Gujarati Bhajan no. 1317 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ચાલી નથી દિન રાત પર તો કાંઈ સત્તા તારી
ભરતી ઓટ સાગરમાં આવે, પૂછે ન ઇચ્છા કોઈ તારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે તોયે તું શાને ભારી
શ્વાસેશ્વાસ પર પણ ચાલી નથી કોઈ સત્તા તારી
ભૂખ, થાક, તરસ તો સદા સતાવે તને તો ભારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
હૈયાની ધડકન પર મળ્યો નથી કાબૂ કદી
કામ વાસના તો ખેંચી રહી છે તને હરઘડી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે તોયે તું શાને ભારી
ફરે છે નભમાં અસંખ્ય તારા, ગતિ એકધારી
નથી ચાલી પૂનમ કે અમાસ પર સત્તા તારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે તોયે તું શાને ભારી
લાખ કોશિશે ભી, મનડું કરે છે એનું મનમાની
તારા ચિત્તડાએ તો સદા હાર છે સ્વીકારી
   રાખે છે અહં ભરી હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
થાશે વિદાય, પુછાશે ના એમાં કોઈ ઇચ્છા તારી
ગણ્યા તારા પોતાના, વાત એણે તારી કેટલી માની
   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
ઈશ્વર કહે તું, કુદરત કહે, ફરક એમાં નથી પડવાનો
જન્મી સર્વ સત્તાએ પડી છે, સત્તા એની સ્વીકારવી
   રાખે છે ભરી અહં હૈયે, તોયે તું શાને ભારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
cālī nathī dina rāta para tō kāṁī sattā tārī
bharatī ōṭa sāgaramāṁ āvē, pūchē na icchā kōī tārī
rākhē chē ahaṁ bharī haiyē tōyē tuṁ śānē bhārī
śvāsēśvāsa para paṇa cālī nathī kōī sattā tārī
bhūkha, thāka, tarasa tō sadā satāvē tanē tō bhārī
rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōyē tuṁ śānē bhārī
haiyānī dhaḍakana para malyō nathī kābū kadī
kāma vāsanā tō khēṁcī rahī chē tanē haraghaḍī
rākhē chē ahaṁ bharī haiyē tōyē tuṁ śānē bhārī
pharē chē nabhamāṁ asaṁkhya tārā, gati ēkadhārī
nathī cālī pūnama kē amāsa para sattā tārī
rākhē chē ahaṁ bharī haiyē tōyē tuṁ śānē bhārī
lākha kōśiśē bhī, manaḍuṁ karē chē ēnuṁ manamānī
tārā cittaḍāē tō sadā hāra chē svīkārī
rākhē chē ahaṁ bharī haiyē, tōyē tuṁ śānē bhārī
thāśē vidāya, puchāśē nā ēmāṁ kōī icchā tārī
gaṇyā tārā pōtānā, vāta ēṇē tārī kēṭalī mānī
rākhē chē bharī ahaṁ haiyē, tōyē tuṁ śānē bhārī
īśvara kahē tuṁ, kudarata kahē, pharaka ēmāṁ nathī paḍavānō
janmī sarva sattāē paḍī chē, sattā ēnī svīkāravī
rākhē chē bharī ahaṁ haiyē, tōyē tuṁ śānē bhārī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji is talking and creating awareness on the most important thing Ego. Which is most important to understand as it reflects on our life. As ego when not handled with care, at times it becomes the biggest destroyer of human life.

Kakaji explains,
You have no power on day and night.
The tide comes in the ocean it never comes to ask you.
Then why do you keep ego in your heart.
You have no control on your breath too.
Hunger, fatigue thirst always haunts you.
Then why do you keep ego in your heart.
You never had any control on your heartbeats too.
Lust keeps on pulling you, all the time.
Then why do you keep ego in your heart. Numerous stars keep moving in the sky in constant motion.
You never had any control on full moon or no moon night.
Then why do you keep ego in your heart.
Even if tried for millions of times, the mind moves arbitrarily.
Your heart has always accepted defeat.
Then why do you keep ego in your mind.
When it's time to depart ,nobody shall ask your wish .
Count on your own, how much did the others believe in you .
Then why do you keep ego in your heart.
Whether you call him God or nature there is no difference.
As birth takes place all the powers have to be accepted.
Then why do you keep ego in your heart.
Here Kakaji so easily says as nothing is in our control, nor even our bodies then why do we keep ego in our hearts & put our lives in misery.

First...13161317131813191320...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall