Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1338 | Date: 23-Jun-1988
તનનું દુઃખ દૂર કરે તેને, તનની દવા સમજી લેજે
Tananuṁ duḥkha dūra karē tēnē, tananī davā samajī lējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1338 | Date: 23-Jun-1988

તનનું દુઃખ દૂર કરે તેને, તનની દવા સમજી લેજે

  No Audio

tananuṁ duḥkha dūra karē tēnē, tananī davā samajī lējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-23 1988-06-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12827 તનનું દુઃખ દૂર કરે તેને, તનની દવા સમજી લેજે તનનું દુઃખ દૂર કરે તેને, તનની દવા સમજી લેજે

મનનું દુઃખ જે દૂર કરે તેને, મનની દવા સમજી લેજે

આશા જીવન જીવાડી દે, ત્યારે એને અમૃત સમજી લેજે

ડુબાડે આશા તો જ્યારે, ઝેર તેને તો સમજી લેજે

ના જોજે દેખાવ તો બહારના, ગુણ એના ગ્રહણ કરી લેજે

બદલાય રોગ જ્યારે, સમજીને દવા તું બદલી લેજે

કરી આફતોનો સામનો, જીવનમાં શક્તિ ભરી લેજે

ખોટા વિચારો ને ખોટી જીદો, જીવનમાં છોડી દેજે

જીવનમાં છે પ્રભુનો એક જ સાચો રસ્તો, સત્ય એ સમજી લેજે

પહોંચવું છે દરબાર પ્રભુના, તૈયારી તો એની કરી લેજે
Increase Font Decrease Font

તનનું દુઃખ દૂર કરે તેને, તનની દવા સમજી લેજે

મનનું દુઃખ જે દૂર કરે તેને, મનની દવા સમજી લેજે

આશા જીવન જીવાડી દે, ત્યારે એને અમૃત સમજી લેજે

ડુબાડે આશા તો જ્યારે, ઝેર તેને તો સમજી લેજે

ના જોજે દેખાવ તો બહારના, ગુણ એના ગ્રહણ કરી લેજે

બદલાય રોગ જ્યારે, સમજીને દવા તું બદલી લેજે

કરી આફતોનો સામનો, જીવનમાં શક્તિ ભરી લેજે

ખોટા વિચારો ને ખોટી જીદો, જીવનમાં છોડી દેજે

જીવનમાં છે પ્રભુનો એક જ સાચો રસ્તો, સત્ય એ સમજી લેજે

પહોંચવું છે દરબાર પ્રભુના, તૈયારી તો એની કરી લેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
tananuṁ duḥkha dūra karē tēnē, tananī davā samajī lējē

mananuṁ duḥkha jē dūra karē tēnē, mananī davā samajī lējē

āśā jīvana jīvāḍī dē, tyārē ēnē amr̥ta samajī lējē

ḍubāḍē āśā tō jyārē, jhēra tēnē tō samajī lējē

nā jōjē dēkhāva tō bahāranā, guṇa ēnā grahaṇa karī lējē

badalāya rōga jyārē, samajīnē davā tuṁ badalī lējē

karī āphatōnō sāmanō, jīvanamāṁ śakti bharī lējē

khōṭā vicārō nē khōṭī jīdō, jīvanamāṁ chōḍī dējē

jīvanamāṁ chē prabhunō ēka ja sācō rastō, satya ē samajī lējē

pahōṁcavuṁ chē darabāra prabhunā, taiyārī tō ēnī karī lējē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this knowledgeable Gujarati bhajan Kakaji is making us aware and instructing us about the truthful fact of life and making us wiser towards our act. As there is one and only one truthful part of life that is of the Almighty, be prepared to walk upon it.
Kakaji says
The one who removes the pain of the body, consider it as the medicine of the body.
The one who removes the sorrows of the mind, consider it as the medicine of the mind.
When hope helps you in living your life, then consider it as the nectar of life.
When hope starts drowning you, then understand it to be the poison of your life.
Do not see for the outer appearance of anything. It does not matter accept it's inner qualities.
When the disease changes accordingly you change the medicine.
As facing disasters, do not be negative, fill your life with energy.
Give up wrong thoughts, and wrong rigidness, in life. It makes life more difficult.
There is one and only one absolute truthful path of life that is of the Almighty. This truth has to be understood.
Kakaji concludes with the most important aspect
One or the other day we all have to reach in the court of the Lord, so better be prepared for it in time.
Gujarati Bhajan no. 1338 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...133613371338...Last