Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1340 | Date: 23-Jun-1988
માનવના અંતરનાં કાળા કરતૂતોની કહાની બહાર જો આવે
Mānavanā aṁtaranāṁ kālā karatūtōnī kahānī bahāra jō āvē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1340 | Date: 23-Jun-1988

માનવના અંતરનાં કાળા કરતૂતોની કહાની બહાર જો આવે

  No Audio

mānavanā aṁtaranāṁ kālā karatūtōnī kahānī bahāra jō āvē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-23 1988-06-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12829 માનવના અંતરનાં કાળા કરતૂતોની કહાની બહાર જો આવે માનવના અંતરનાં કાળા કરતૂતોની કહાની બહાર જો આવે

લાખ માનવમાં ભી એક ભી તો સાચો શુદ્ધ નહિ દેખાય

માનવ માનવથી રાખવા છૂપું, લાખ તરકીબો અજમાવે

માનવની લાખ તરકીબો તો, કર્તા પાસે તો કામ નહિ લાગે

અંતરની અઢળક વાતો છુપાવી, અંતરમાં એ તો ફુલાયે

કર્તા સઘળું આ તો જોતો, અંતરમાં તો હસતો જાયે

કપડાથી તો માનવ સુંદર દેખાય, નગ્નતા તો કપડાથી ઢંકાયે

બહારની સુંદરતા તો આજે સહુને દેખાયે, અંતરની સુંદરતા ના દેખાયે

અણુઅણુમાં વ્યાપેલો ઈશ્વર, નયનોથી ના દેખાયે

મળતાં દૃષ્ટિ સાચી, અણુ-અણુમાં સાચું રૂપ તો દેખાયે
View Original Increase Font Decrease Font


માનવના અંતરનાં કાળા કરતૂતોની કહાની બહાર જો આવે

લાખ માનવમાં ભી એક ભી તો સાચો શુદ્ધ નહિ દેખાય

માનવ માનવથી રાખવા છૂપું, લાખ તરકીબો અજમાવે

માનવની લાખ તરકીબો તો, કર્તા પાસે તો કામ નહિ લાગે

અંતરની અઢળક વાતો છુપાવી, અંતરમાં એ તો ફુલાયે

કર્તા સઘળું આ તો જોતો, અંતરમાં તો હસતો જાયે

કપડાથી તો માનવ સુંદર દેખાય, નગ્નતા તો કપડાથી ઢંકાયે

બહારની સુંદરતા તો આજે સહુને દેખાયે, અંતરની સુંદરતા ના દેખાયે

અણુઅણુમાં વ્યાપેલો ઈશ્વર, નયનોથી ના દેખાયે

મળતાં દૃષ્ટિ સાચી, અણુ-અણુમાં સાચું રૂપ તો દેખાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mānavanā aṁtaranāṁ kālā karatūtōnī kahānī bahāra jō āvē

lākha mānavamāṁ bhī ēka bhī tō sācō śuddha nahi dēkhāya

mānava mānavathī rākhavā chūpuṁ, lākha tarakībō ajamāvē

mānavanī lākha tarakībō tō, kartā pāsē tō kāma nahi lāgē

aṁtaranī aḍhalaka vātō chupāvī, aṁtaramāṁ ē tō phulāyē

kartā saghaluṁ ā tō jōtō, aṁtaramāṁ tō hasatō jāyē

kapaḍāthī tō mānava suṁdara dēkhāya, nagnatā tō kapaḍāthī ḍhaṁkāyē

bahāranī suṁdaratā tō ājē sahunē dēkhāyē, aṁtaranī suṁdaratā nā dēkhāyē

aṇuaṇumāṁ vyāpēlō īśvara, nayanōthī nā dēkhāyē

malatāṁ dr̥ṣṭi sācī, aṇu-aṇumāṁ sācuṁ rūpa tō dēkhāyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is sharing the hard and dark truth of humans. As humans are deceptive and selfish by nature. To fulfill their dreams and ambitions they apply all the techniques whether good or bad.

Kakaji says

When the actual inner story of all the black deeds done by humans comes out.

Then out of millions of humans not even one can be trusted to be pure.

A human hides from other humans millions of techniques and applies on the other.

However these lakhs of hidden techniques will not work infront of the creator.

By hiding many things in the heart, it keeps on swelling within the heart.

When the creator sees all these things it laughs from within.

Clothing makes a human look beautiful, nudity is covered by clothes.

The beauty of outside, is visible by all but the beauty of within is not visible.

God pervading in each and every atom, is invisible to the naked eye.

When the true sight is obtained, then the form starts appearing in each and every atom.

Kakaji here wants to say that how much ever techniques a man applies, it does not work infront of the creator. God has given human a body and mind to make the best use of it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1340 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...133913401341...Last