Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1343 | Date: 24-Jun-1988
જીવન તો પડશે જીવવું સદા, મળે ફૂલ થોડાં કે કાંટા ઝાઝા
Jīvana tō paḍaśē jīvavuṁ sadā, malē phūla thōḍāṁ kē kāṁṭā jhājhā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1343 | Date: 24-Jun-1988

જીવન તો પડશે જીવવું સદા, મળે ફૂલ થોડાં કે કાંટા ઝાઝા

  No Audio

jīvana tō paḍaśē jīvavuṁ sadā, malē phūla thōḍāṁ kē kāṁṭā jhājhā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-24 1988-06-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12832 જીવન તો પડશે જીવવું સદા, મળે ફૂલ થોડાં કે કાંટા ઝાઝા જીવન તો પડશે જીવવું સદા, મળે ફૂલ થોડાં કે કાંટા ઝાઝા

પડશે રહેવું જીવનમાં સદાય હસતા, મળશે મિત્રો થોડા કે શત્રુ ઝાઝા

ના કરજે ગમગીન જીવનને, ફળે આશાઓ થોડી, મળે ઘૂંટડા નિરાશાના ઝાઝા

જાશો ના બહેકી જીવનમાં, મળે સફળતા થોડી, નિષ્ફળતાના ભાર ઝાઝા

વાસ્તવિક્તા જીવનની મ્હાણો, મળશે સુખ થોડાં, દુઃખના કટોરા ઝાઝા

જીવનની વિચિત્રતા જુઓ, મળે માન થોડાં, અપમાન તો ઝાઝાં

સંસારની પરંપરા છે ચાલુ, મળે સંત થોડા, સંસારીઓ તો ઝાઝા

જીવન મળ્યું છે જીવવા, મળ્યાં વર્ષો થોડાં, દિવસ તો ઝાઝા

ધરતીમાંથી માનવને મળે હીરા તો થોડાં, પથરાં તો ઝાઝા

ઇશારો તો કુદરતનો સમજો, વૃક્ષો ફળ દે થોડાં, પાંદડાં તો ઝાઝાં

સંસારમાં સદાય દેખાયે, શૂરવીર તો થોડાં, કાયર તો ઝાઝાં

દીધાં છે જગમાં પ્રભુએ સિંહને થોડા, ભૂંડને તો ઝાઝા

જગમાં મળે છે જોવા, શાંત તો થોડા, ક્રોધી તો ઝાઝા

સંસારમાં સદા દેખાયે, સાચા તો થોડા, ખોટા તો ઝાઝા
View Original Increase Font Decrease Font


જીવન તો પડશે જીવવું સદા, મળે ફૂલ થોડાં કે કાંટા ઝાઝા

પડશે રહેવું જીવનમાં સદાય હસતા, મળશે મિત્રો થોડા કે શત્રુ ઝાઝા

ના કરજે ગમગીન જીવનને, ફળે આશાઓ થોડી, મળે ઘૂંટડા નિરાશાના ઝાઝા

જાશો ના બહેકી જીવનમાં, મળે સફળતા થોડી, નિષ્ફળતાના ભાર ઝાઝા

વાસ્તવિક્તા જીવનની મ્હાણો, મળશે સુખ થોડાં, દુઃખના કટોરા ઝાઝા

જીવનની વિચિત્રતા જુઓ, મળે માન થોડાં, અપમાન તો ઝાઝાં

સંસારની પરંપરા છે ચાલુ, મળે સંત થોડા, સંસારીઓ તો ઝાઝા

જીવન મળ્યું છે જીવવા, મળ્યાં વર્ષો થોડાં, દિવસ તો ઝાઝા

ધરતીમાંથી માનવને મળે હીરા તો થોડાં, પથરાં તો ઝાઝા

ઇશારો તો કુદરતનો સમજો, વૃક્ષો ફળ દે થોડાં, પાંદડાં તો ઝાઝાં

સંસારમાં સદાય દેખાયે, શૂરવીર તો થોડાં, કાયર તો ઝાઝાં

દીધાં છે જગમાં પ્રભુએ સિંહને થોડા, ભૂંડને તો ઝાઝા

જગમાં મળે છે જોવા, શાંત તો થોડા, ક્રોધી તો ઝાઝા

સંસારમાં સદા દેખાયે, સાચા તો થોડા, ખોટા તો ઝાઝા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvana tō paḍaśē jīvavuṁ sadā, malē phūla thōḍāṁ kē kāṁṭā jhājhā

paḍaśē rahēvuṁ jīvanamāṁ sadāya hasatā, malaśē mitrō thōḍā kē śatru jhājhā

nā karajē gamagīna jīvananē, phalē āśāō thōḍī, malē ghūṁṭaḍā nirāśānā jhājhā

jāśō nā bahēkī jīvanamāṁ, malē saphalatā thōḍī, niṣphalatānā bhāra jhājhā

vāstaviktā jīvananī mhāṇō, malaśē sukha thōḍāṁ, duḥkhanā kaṭōrā jhājhā

jīvananī vicitratā juō, malē māna thōḍāṁ, apamāna tō jhājhāṁ

saṁsāranī paraṁparā chē cālu, malē saṁta thōḍā, saṁsārīō tō jhājhā

jīvana malyuṁ chē jīvavā, malyāṁ varṣō thōḍāṁ, divasa tō jhājhā

dharatīmāṁthī mānavanē malē hīrā tō thōḍāṁ, patharāṁ tō jhājhā

iśārō tō kudaratanō samajō, vr̥kṣō phala dē thōḍāṁ, pāṁdaḍāṁ tō jhājhāṁ

saṁsāramāṁ sadāya dēkhāyē, śūravīra tō thōḍāṁ, kāyara tō jhājhāṁ

dīdhāṁ chē jagamāṁ prabhuē siṁhanē thōḍā, bhūṁḍanē tō jhājhā

jagamāṁ malē chē jōvā, śāṁta tō thōḍā, krōdhī tō jhājhā

saṁsāramāṁ sadā dēkhāyē, sācā tō thōḍā, khōṭā tō jhājhā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is relating to the truth and spreading the knowledge that we need to be content and satisfied with whatever we have or whatever we get in life, as life is not always a bed of roses.

Kakaji says

You will have to live your life forever, whether you get flower's or thorns.

You need to always smile in life, whether you get few friends or more enemies.

Do not make your life gloomy, whether you get to taste despair more, or you get less fruits of your hopes.

Do not loose control on yourself in life, whether you get little success or loads of failure.

Kakaji is further explaining the facts of life and wants us to be acceptable.

That the reality of life is you shall get less happiness and a bowl full of sorrows.

Look at the strangeness of life, that you get little respect and have to face more insults.

The tradition of the world keeps on continuing, that you get to meet few saints and worldly people more.

You have got this life to live but we feel the years which we have got is less , comparatively the days seems to be more.

Further comparing nature,

From the earth humans get few diamonds and stones are more.

Here Kakaji is trying to make understand the hint of nature.

He further states that trees bear little fruits but the leaves are more

Always in the world you get to see heroes few and cowards more.

Kakaji has further explained by giving the example that the Lord has given in the world less Lions and more pigs.

In the world you get to see calm and peaceful saints less and wrathful people more.

He concludes

In the world there are always truthful people less and liars more.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1343 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...134213431344...Last