Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1349 | Date: 29-Jun-1988
મળવાને તને તો માડી, મનડાં ને હૈયાં આજે અધીરાં બન્યાં
Malavānē tanē tō māḍī, manaḍāṁ nē haiyāṁ ājē adhīrāṁ banyāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1349 | Date: 29-Jun-1988

મળવાને તને તો માડી, મનડાં ને હૈયાં આજે અધીરાં બન્યાં

  No Audio

malavānē tanē tō māḍī, manaḍāṁ nē haiyāṁ ājē adhīrāṁ banyāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-06-29 1988-06-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12838 મળવાને તને તો માડી, મનડાં ને હૈયાં આજે અધીરાં બન્યાં મળવાને તને તો માડી, મનડાં ને હૈયાં આજે અધીરાં બન્યાં

મનડાંએ ખૂબ ઘૂમીને, બહુ ગુમાવ્યા તો જગમાં – મળવાને…

જાગે છે ઇચ્છા, તાણે છે વાસના, વચ્ચે તો લટકી પડ્યા – મળવાને…

કદી સફળતાના કેફમાં, કદી નિષ્ફળતામાં તો જળી રહ્યાં – મળવાને…

બંધાયા માયાના તાંતણે, તોડવા તો અઘરા બન્યા – મળવાને…

આળસ તૂટતાં, સાચી ઝંખના હૈયે તો જાગતાં – મળવાને…

દર્શન તો કરવા કાજે, વિચાર પણ તન્મય બન્યા – મળવાને…

સુખ ભૂલ્યા તો જગનું, તુજમાં સુખને તો ગોતી રહ્યાં – મળવાને…

તારાં દર્શન કાજે આંખો તો, આ જગ ફરી રહ્યાં – મળવાને…

ફરી-ફરી પડ્યા ઢળી, તારાં ચરણ ત્યાં મળી ગયાં – મળવાને…
View Original Increase Font Decrease Font


મળવાને તને તો માડી, મનડાં ને હૈયાં આજે અધીરાં બન્યાં

મનડાંએ ખૂબ ઘૂમીને, બહુ ગુમાવ્યા તો જગમાં – મળવાને…

જાગે છે ઇચ્છા, તાણે છે વાસના, વચ્ચે તો લટકી પડ્યા – મળવાને…

કદી સફળતાના કેફમાં, કદી નિષ્ફળતામાં તો જળી રહ્યાં – મળવાને…

બંધાયા માયાના તાંતણે, તોડવા તો અઘરા બન્યા – મળવાને…

આળસ તૂટતાં, સાચી ઝંખના હૈયે તો જાગતાં – મળવાને…

દર્શન તો કરવા કાજે, વિચાર પણ તન્મય બન્યા – મળવાને…

સુખ ભૂલ્યા તો જગનું, તુજમાં સુખને તો ગોતી રહ્યાં – મળવાને…

તારાં દર્શન કાજે આંખો તો, આ જગ ફરી રહ્યાં – મળવાને…

ફરી-ફરી પડ્યા ઢળી, તારાં ચરણ ત્યાં મળી ગયાં – મળવાને…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malavānē tanē tō māḍī, manaḍāṁ nē haiyāṁ ājē adhīrāṁ banyāṁ

manaḍāṁē khūba ghūmīnē, bahu gumāvyā tō jagamāṁ – malavānē…

jāgē chē icchā, tāṇē chē vāsanā, vaccē tō laṭakī paḍyā – malavānē…

kadī saphalatānā kēphamāṁ, kadī niṣphalatāmāṁ tō jalī rahyāṁ – malavānē…

baṁdhāyā māyānā tāṁtaṇē, tōḍavā tō agharā banyā – malavānē…

ālasa tūṭatāṁ, sācī jhaṁkhanā haiyē tō jāgatāṁ – malavānē…

darśana tō karavā kājē, vicāra paṇa tanmaya banyā – malavānē…

sukha bhūlyā tō jaganuṁ, tujamāṁ sukhanē tō gōtī rahyāṁ – malavānē…

tārāṁ darśana kājē āṁkhō tō, ā jaga pharī rahyāṁ – malavānē…

pharī-pharī paḍyā ḍhalī, tārāṁ caraṇa tyāṁ malī gayāṁ – malavānē…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is engrossed in the love of the Divine Mother and he is longing to meet her. He is quite impatient, here he also says that if our devotion is truthful and clear then you are no far away from the Supreme.

Kakaji worships

To meet you O'Mother, my mind and heart is becoming impatient today.

My mind has wandered a lot and has made me wander a lot in the world.

The desires have woke up, lust is getting intense, and I am hanging in between.

Kakaji further portrays about his situation that

Sometimes surrounded by sucess and sometimes surrounded by failure . I am getting burnt.

Bound by the strings of illusions, it becomes difficult to break.

As the laziness broke, true desperateness woke up in the heart.

For getting your vision my thoughts also started intoxicating me.

Forgot the happiness of the world, and started searching happiness in you.

To get your vision I am roaming about in the whole world, and as wandering about I fell down and your feet were found there.

Here Kakaji means to say that as the true faith awakes in your heart then the search for the Divine ends & you find yourself at its lotus feet and no longer does the impact of success & failure stay.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1349 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...134813491350...Last