Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5796 | Date: 25-May-1995
અમારે પણ કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક કરવું છે
Amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē, jīvanamāṁ amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 5796 | Date: 25-May-1995

અમારે પણ કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક કરવું છે

  No Audio

amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē, jīvanamāṁ amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1995-05-25 1995-05-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1284 અમારે પણ કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક કરવું છે અમારે પણ કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક કરવું છે

અમારે તો કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક બનવું છે

કર્યું ઘણું ઘણું પ્રભુએ તો અમારે કાજે, પ્રભુ કાજે અમારે પણ કંઈક કરવું છે

કરતાને કરતા રહ્યાં છીએ ખુદને કાજે, પ્રભુ કાજે હવે તો કંઈક કરવું છે

છે સંતાન જગમાં સહુ તો પ્રભુના, પ્રભુના સંતાન બનીને તો રહેવું છે

કરી ભક્તિ, પામી ગયા ભક્ત પ્રભુને, જીવનમાં ભક્તિ પ્રભુની અમારે કરવી છે

યોગીઓ ધરીને ધ્યાન, પામ્યા પ્રભુને, જીવનમાં ધ્યાન પ્રભુનું અમારે ધરવું છે

સોંપ્યું છે કર્તવ્ય પ્રભુએ તો જીવનમાં, સમજી વિચારીને પૂરું અમારે કરવું છે

છીએ ભલે અમે નાના ને નાના, હૈયાંમાં પ્રભુના સ્થાન અમારે લેવું છે

કરી શક્યા નથી પ્રભુ કાજે અમે તો કાંઈ, પ્રભુ કાજે હવે જીવન તો જીવવું છે
View Original Increase Font Decrease Font


અમારે પણ કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક કરવું છે

અમારે તો કંઈક કરવું છે, જીવનમાં અમારે પણ કંઈક બનવું છે

કર્યું ઘણું ઘણું પ્રભુએ તો અમારે કાજે, પ્રભુ કાજે અમારે પણ કંઈક કરવું છે

કરતાને કરતા રહ્યાં છીએ ખુદને કાજે, પ્રભુ કાજે હવે તો કંઈક કરવું છે

છે સંતાન જગમાં સહુ તો પ્રભુના, પ્રભુના સંતાન બનીને તો રહેવું છે

કરી ભક્તિ, પામી ગયા ભક્ત પ્રભુને, જીવનમાં ભક્તિ પ્રભુની અમારે કરવી છે

યોગીઓ ધરીને ધ્યાન, પામ્યા પ્રભુને, જીવનમાં ધ્યાન પ્રભુનું અમારે ધરવું છે

સોંપ્યું છે કર્તવ્ય પ્રભુએ તો જીવનમાં, સમજી વિચારીને પૂરું અમારે કરવું છે

છીએ ભલે અમે નાના ને નાના, હૈયાંમાં પ્રભુના સ્થાન અમારે લેવું છે

કરી શક્યા નથી પ્રભુ કાજે અમે તો કાંઈ, પ્રભુ કાજે હવે જીવન તો જીવવું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē, jīvanamāṁ amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē

amārē tō kaṁīka karavuṁ chē, jīvanamāṁ amārē paṇa kaṁīka banavuṁ chē

karyuṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ prabhuē tō amārē kājē, prabhu kājē amārē paṇa kaṁīka karavuṁ chē

karatānē karatā rahyāṁ chīē khudanē kājē, prabhu kājē havē tō kaṁīka karavuṁ chē

chē saṁtāna jagamāṁ sahu tō prabhunā, prabhunā saṁtāna banīnē tō rahēvuṁ chē

karī bhakti, pāmī gayā bhakta prabhunē, jīvanamāṁ bhakti prabhunī amārē karavī chē

yōgīō dharīnē dhyāna, pāmyā prabhunē, jīvanamāṁ dhyāna prabhunuṁ amārē dharavuṁ chē

sōṁpyuṁ chē kartavya prabhuē tō jīvanamāṁ, samajī vicārīnē pūruṁ amārē karavuṁ chē

chīē bhalē amē nānā nē nānā, haiyāṁmāṁ prabhunā sthāna amārē lēvuṁ chē

karī śakyā nathī prabhu kājē amē tō kāṁī, prabhu kājē havē jīvana tō jīvavuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5796 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...579157925793...Last