Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1357 | Date: 30-Jun-1988
શોભા રહેશે શું એમાં તો તારી માતા
Śōbhā rahēśē śuṁ ēmāṁ tō tārī mātā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1357 | Date: 30-Jun-1988

શોભા રહેશે શું એમાં તો તારી માતા

  No Audio

śōbhā rahēśē śuṁ ēmāṁ tō tārī mātā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-06-30 1988-06-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12846 શોભા રહેશે શું એમાં તો તારી માતા શોભા રહેશે શું એમાં તો તારી માતા

શરમ છોડી જો માગવું પડે, તારી પાસે તો માતા

કરે છે ઊભા, સદા સંજોગ તું તો એવા - શરમ...

જગાવી ઇચ્છાઓ, સદાય અવનવી હૈયામાં - શરમ..

લોભ-લાલસા જગાવી, ખૂબ સદા હૈયામાં - શરમ...

મળ્યું, દીધું ઘણું, સદાય લાગે તો ઓછું - શરમ...

કદી કુંદન કાજે, કદી અન્ન કાજે, કદી તો કીર્તિ કાજે - શરમ...

બાળક, જુવાન કે વૃદ્ધ, સહુ છે એમાં તો સરખા - શરમ...

જાણીએ છીએ, કે એક જગમાં છે તું તો દાતા - શરમ...

રાજા, રાય કે રંક, સહુ માગવામાં છે એકસરખા - શરમ...

વિધ-વિધ માગણી, જરૂરિયાતો જાગે કરજે પૂરી માતા - શરમ...

કાકલૂદીભરી કરું અરજી આજે, દેજે દર્શન તો તારાં - શરમ...
View Original Increase Font Decrease Font


શોભા રહેશે શું એમાં તો તારી માતા

શરમ છોડી જો માગવું પડે, તારી પાસે તો માતા

કરે છે ઊભા, સદા સંજોગ તું તો એવા - શરમ...

જગાવી ઇચ્છાઓ, સદાય અવનવી હૈયામાં - શરમ..

લોભ-લાલસા જગાવી, ખૂબ સદા હૈયામાં - શરમ...

મળ્યું, દીધું ઘણું, સદાય લાગે તો ઓછું - શરમ...

કદી કુંદન કાજે, કદી અન્ન કાજે, કદી તો કીર્તિ કાજે - શરમ...

બાળક, જુવાન કે વૃદ્ધ, સહુ છે એમાં તો સરખા - શરમ...

જાણીએ છીએ, કે એક જગમાં છે તું તો દાતા - શરમ...

રાજા, રાય કે રંક, સહુ માગવામાં છે એકસરખા - શરમ...

વિધ-વિધ માગણી, જરૂરિયાતો જાગે કરજે પૂરી માતા - શરમ...

કાકલૂદીભરી કરું અરજી આજે, દેજે દર્શન તો તારાં - શરમ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śōbhā rahēśē śuṁ ēmāṁ tō tārī mātā

śarama chōḍī jō māgavuṁ paḍē, tārī pāsē tō mātā

karē chē ūbhā, sadā saṁjōga tuṁ tō ēvā - śarama...

jagāvī icchāō, sadāya avanavī haiyāmāṁ - śarama..

lōbha-lālasā jagāvī, khūba sadā haiyāmāṁ - śarama...

malyuṁ, dīdhuṁ ghaṇuṁ, sadāya lāgē tō ōchuṁ - śarama...

kadī kuṁdana kājē, kadī anna kājē, kadī tō kīrti kājē - śarama...

bālaka, juvāna kē vr̥ddha, sahu chē ēmāṁ tō sarakhā - śarama...

jāṇīē chīē, kē ēka jagamāṁ chē tuṁ tō dātā - śarama...

rājā, rāya kē raṁka, sahu māgavāmāṁ chē ēkasarakhā - śarama...

vidha-vidha māgaṇī, jarūriyātō jāgē karajē pūrī mātā - śarama...

kākalūdībharī karuṁ arajī ājē, dējē darśana tō tārāṁ - śarama...
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is enlightening us in this Gujarati Bhajan on demands and desires & he also says humans become shameless while demanding.

Kakaji says to the Divine Mother

Will shall be your grace fulfilled in this O'Mother. If being shameless I have to keep on asking you O'Mother.

You always keep on arising such coincidences.

I being shameless have to keep on asking you for it.

Awaken desires always new in the heart.

Greed and lust is aroused always in the heart.

You have given a lot, but it always feels to be less.

You have given food, ornaments, name & fame to all.

I being shameless have to keep on asking you for it.

Whether a child, a youth or an old man all are equal in it.

We know that you are the donor of this world.

Whether rich or poor all sought alike while demanding.

Different, different types of demands are arising, fulfill it O'Mother.

With impulse I am putting my application to you today, give me your vision.

Being shameless I have to keep on asking you for it. O'Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1357 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...135713581359...Last