Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1361 | Date: 04-Jul-1988
ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર
Ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 1361 | Date: 04-Jul-1988

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

  No Audio

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1988-07-04 1988-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12850 ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

ક્રોધ તને જાશે સળગાવી, કામ તને જાશે ડુબાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

લોભ તને જાશે તો ખેંચી, લાલચ જાશે ભરમાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

ઈર્ષ્યા તને જાશે તો બાળી, લાલસા જાશે ગૂંગળાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

નિરાશા જાશે તને તો ડુબાડી, સફળતા જાશે ફુલાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

આળસ જાશે તને તો ઘેરી, યત્ને પાછો પડીશ તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

સાથ બેસીશ તું તો ગુમાવી, પડીશ એકલો તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

નિરાશા જાશે તને નિચોવી, દુર્લભ બનશે દર્શન સફળતાનાં તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

શંકા તને તો જાશે ગૂંગળાવી, અહં તને ભરમાવી જાશે તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

પાપ તને તો જાશે તાણી, પુણ્યપંથ જાશે ભૂલી તો
View Original Increase Font Decrease Font


ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

ક્રોધ તને જાશે સળગાવી, કામ તને જાશે ડુબાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

લોભ તને જાશે તો ખેંચી, લાલચ જાશે ભરમાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

ઈર્ષ્યા તને જાશે તો બાળી, લાલસા જાશે ગૂંગળાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

નિરાશા જાશે તને તો ડુબાડી, સફળતા જાશે ફુલાવી તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

આળસ જાશે તને તો ઘેરી, યત્ને પાછો પડીશ તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

સાથ બેસીશ તું તો ગુમાવી, પડીશ એકલો તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

નિરાશા જાશે તને નિચોવી, દુર્લભ બનશે દર્શન સફળતાનાં તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

શંકા તને તો જાશે ગૂંગળાવી, અહં તને ભરમાવી જાશે તો

ઘડી-ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

પાપ તને તો જાશે તાણી, પુણ્યપંથ જાશે ભૂલી તો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

krōdha tanē jāśē salagāvī, kāma tanē jāśē ḍubāvī tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

lōbha tanē jāśē tō khēṁcī, lālaca jāśē bharamāvī tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

īrṣyā tanē jāśē tō bālī, lālasā jāśē gūṁgalāvī tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

nirāśā jāśē tanē tō ḍubāḍī, saphalatā jāśē phulāvī tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

ālasa jāśē tanē tō ghērī, yatnē pāchō paḍīśa tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

sātha bēsīśa tuṁ tō gumāvī, paḍīśa ēkalō tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

nirāśā jāśē tanē nicōvī, durlabha banaśē darśana saphalatānāṁ tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

śaṁkā tanē tō jāśē gūṁgalāvī, ahaṁ tanē bharamāvī jāśē tō

ghaḍī-ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra

pāpa tanē tō jāśē tāṇī, puṇyapaṁtha jāśē bhūlī tō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Kakaji is talking about all the negative thoughts which a human mind has.

Kakaji is also explaining that if we don't control our instincts then they will start harming us and driving us.

Kakaji explains,

Again and again, if you lose control of rolling your eyes on your instincts.

Then the anger will burn you lust will drown you.

Again and again, if you lose control to roll your eyes on your instincts then,

Greed will pull you away. Greed shall also seduce you.

Jealousy will burn you, lust shall suffocate you.

Disappointment shall surround you and the vision of success will become rare

Doubt will suffocate you. Ego will seduce you.

Sin will take you away if you forget virtue.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1361 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...136013611362...Last