BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1361 | Date: 04-Jul-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઘડી ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર

  No Audio

Ghadi Ghadi Besish Gumavi, Jo Tu Taro Vruti Parno Dor

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1988-07-04 1988-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12850 ઘડી ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર ઘડી ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર
ક્રોધ તને જાશે સળગાવી, કામ તને જાશે ડુબાવી તો
ઘડી ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર
લોભ તને જાશે તો ખેંચી, લાલચ જાશે ભરમાવી તો
ઇર્ષ્યા તને જાશે તો બાળી, લાલસા જાશે ગુંગળાવી તો
નિરાશા જાશે તને તો ડુબાડી, સફળતા જાશે ફુલાવી તો
આળસ જાશે તને તો ઘેરી, યત્ને પાછો પડીશ તો
સાથ બેસીશ તું તો ગુમાવી, પડીશ એકલો તો
નિરાશા જાશે તને નિચોવી, દુર્લભ બનશે દર્શન સફળતાના તો
શંકા તને તો જાશે ગૂંગળાવી, અહં તને ભરમાવી જાશે તો
પાપ તને તો જાશે તાણી, પુણ્યપંથ જાશે ભૂલી તો
Gujarati Bhajan no. 1361 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઘડી ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર
ક્રોધ તને જાશે સળગાવી, કામ તને જાશે ડુબાવી તો
ઘડી ઘડી બેસીશ ગુમાવી, જો તું તારી વૃત્તિ પરનો દોર
લોભ તને જાશે તો ખેંચી, લાલચ જાશે ભરમાવી તો
ઇર્ષ્યા તને જાશે તો બાળી, લાલસા જાશે ગુંગળાવી તો
નિરાશા જાશે તને તો ડુબાડી, સફળતા જાશે ફુલાવી તો
આળસ જાશે તને તો ઘેરી, યત્ને પાછો પડીશ તો
સાથ બેસીશ તું તો ગુમાવી, પડીશ એકલો તો
નિરાશા જાશે તને નિચોવી, દુર્લભ બનશે દર્શન સફળતાના તો
શંકા તને તો જાશે ગૂંગળાવી, અહં તને ભરમાવી જાશે તો
પાપ તને તો જાશે તાણી, પુણ્યપંથ જાશે ભૂલી તો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ghaḍī ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra
krōdha tanē jāśē salagāvī, kāma tanē jāśē ḍubāvī tō
ghaḍī ghaḍī bēsīśa gumāvī, jō tuṁ tārī vr̥tti paranō dōra
lōbha tanē jāśē tō khēṁcī, lālaca jāśē bharamāvī tō
irṣyā tanē jāśē tō bālī, lālasā jāśē guṁgalāvī tō
nirāśā jāśē tanē tō ḍubāḍī, saphalatā jāśē phulāvī tō
ālasa jāśē tanē tō ghērī, yatnē pāchō paḍīśa tō
sātha bēsīśa tuṁ tō gumāvī, paḍīśa ēkalō tō
nirāśā jāśē tanē nicōvī, durlabha banaśē darśana saphalatānā tō
śaṁkā tanē tō jāśē gūṁgalāvī, ahaṁ tanē bharamāvī jāśē tō
pāpa tanē tō jāśē tāṇī, puṇyapaṁtha jāśē bhūlī tō

Explanation in English
In this beautiful Gujarati bhajan, Kakaji is talking about all the negative thoughts which a human mind has.
Kakaji is also explaining that if we don't control our instincts then they will start harming us and driving us.

Kakaji explains,
Again and again, if you lose control of rolling your eyes on your instincts.
Then the anger will burn you lust will drown you.
Again and again, if you lose control to roll your eyes on your instincts then,
Greed will pull you away. Greed shall also seduce you.
Jealousy will burn you, lust shall suffocate you.
Disappointment shall surround you and the vision of success will become rare
Doubt will suffocate you. Ego will seduce you.
Sin will take you away if you forget virtue.

First...13611362136313641365...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall