BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1362 | Date: 04-Jul-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

તને કોઈ માતા કહે, તને કોઈ જગનો તાત કહે

  No Audio

Tane Koi Mata Kahe, Tane Koi Jagne Taat Kahe

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1988-07-04 1988-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12851 તને કોઈ માતા કહે, તને કોઈ જગનો તાત કહે તને કોઈ માતા કહે, તને કોઈ જગનો તાત કહે
હે, માતા સદાયે તું તો શક્તિતણો અવતાર રહે
તને કોઈ કરુણાસાગર કહે, તને કોઈ કૃપાનિધાન કહે - હે માતા...
તને કોઈ દીનદયાળી કહે, તને સર્વવ્યાપક કહે - હે માતા...
તને કોઈ દાતાનો દાતા કહે, તને કોઈ જગની વિધાતા કહે - હે માતા...
તને કોઈ રક્ષણહાર કહે, તને કોઈ પાલનહાર કહે - હે માતા...
તને કોઈ જગની નિયંતા કહે, તને કોઈ જગનો આધાર કહે - હે માતા...
તને કોઈ વિશ્વનો નાદ કહે, તને કોઈ અંતરનો સાદ કહે - હે માતા...
તને કોઈ મહાકાળ કહે, તને કોઈ સૃષ્ટિ સર્જનહાર કહે - હે માતા...
તને કોઈ અનાદિ કહે, તને કોઈ પરમાત્મા કહે - હે માતા...
તને કોઈ સુખકર્તા કહે, તને કોઈ દુઃખ હરતા કહે - હે માતા...
તને કોઈ કઠણથી કઠણ કહે, તને કોઈ મૃદુથી મૃદુ કહે - હે માતા...
તને જે કોઈ જે કાંઈ કહે, તું તો સદા વ્હાલથી નિરખી રહે - હે માતા...
Gujarati Bhajan no. 1362 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તને કોઈ માતા કહે, તને કોઈ જગનો તાત કહે
હે, માતા સદાયે તું તો શક્તિતણો અવતાર રહે
તને કોઈ કરુણાસાગર કહે, તને કોઈ કૃપાનિધાન કહે - હે માતા...
તને કોઈ દીનદયાળી કહે, તને સર્વવ્યાપક કહે - હે માતા...
તને કોઈ દાતાનો દાતા કહે, તને કોઈ જગની વિધાતા કહે - હે માતા...
તને કોઈ રક્ષણહાર કહે, તને કોઈ પાલનહાર કહે - હે માતા...
તને કોઈ જગની નિયંતા કહે, તને કોઈ જગનો આધાર કહે - હે માતા...
તને કોઈ વિશ્વનો નાદ કહે, તને કોઈ અંતરનો સાદ કહે - હે માતા...
તને કોઈ મહાકાળ કહે, તને કોઈ સૃષ્ટિ સર્જનહાર કહે - હે માતા...
તને કોઈ અનાદિ કહે, તને કોઈ પરમાત્મા કહે - હે માતા...
તને કોઈ સુખકર્તા કહે, તને કોઈ દુઃખ હરતા કહે - હે માતા...
તને કોઈ કઠણથી કઠણ કહે, તને કોઈ મૃદુથી મૃદુ કહે - હે માતા...
તને જે કોઈ જે કાંઈ કહે, તું તો સદા વ્હાલથી નિરખી રહે - હે માતા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tanē kōī mātā kahē, tanē kōī jaganō tāta kahē
hē, mātā sadāyē tuṁ tō śaktitaṇō avatāra rahē
tanē kōī karuṇāsāgara kahē, tanē kōī kr̥pānidhāna kahē - hē mātā...
tanē kōī dīnadayālī kahē, tanē sarvavyāpaka kahē - hē mātā...
tanē kōī dātānō dātā kahē, tanē kōī jaganī vidhātā kahē - hē mātā...
tanē kōī rakṣaṇahāra kahē, tanē kōī pālanahāra kahē - hē mātā...
tanē kōī jaganī niyaṁtā kahē, tanē kōī jaganō ādhāra kahē - hē mātā...
tanē kōī viśvanō nāda kahē, tanē kōī aṁtaranō sāda kahē - hē mātā...
tanē kōī mahākāla kahē, tanē kōī sr̥ṣṭi sarjanahāra kahē - hē mātā...
tanē kōī anādi kahē, tanē kōī paramātmā kahē - hē mātā...
tanē kōī sukhakartā kahē, tanē kōī duḥkha haratā kahē - hē mātā...
tanē kōī kaṭhaṇathī kaṭhaṇa kahē, tanē kōī mr̥duthī mr̥du kahē - hē mātā...
tanē jē kōī jē kāṁī kahē, tuṁ tō sadā vhālathī nirakhī rahē - hē mātā...

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is speaking about the glory of the Divine Mother as he being the ardent devotee of the Divine Mother. He is worshipping the Divine Mother by praising and singing her glories.
Kakaji worships by saying
Somebody calls you Mother, somebody calls you father of the world.
O'Mother you shall always be known as the incarnation of power.
Somebody calls you the ocean of compassion, somebody calls you the grace provider O'Mother.
Somebody calls you the omnipresent, somebody calls you the merciful O'Mother.
Somebody calls you as the biggest donor, somebody calls you as the destiny of this world. O'Mother.
Somebody calls you the protector, somebody calls you the guardian O'Mother.
Somebody calls you the controller of this world, somebody calls you as the base of this world,O'Mother.
Somebody calls you as sound of this world, somebody calls you as the inner voice of the soul O'Mother.
Somebody calls you destroyer of this world, somebody calls you as the creator of this creation O'Mother.
Somebody calls you eternal, somebody calls you the supreme soul, O'Mother.
Somebody calls you the benefactor, whereas somebody calls you the remover of sufferings O'Mother.
Somebody calls you to be solid, somebody calls you to be soft hearted O'Mother.
In the end Kakaji concludes
Whoever says whatever to you , but you always look with love and compassion O'Mother.
Here Kakaji has said about the different names given to the Divine Mother by her devotees to explain about the glorious,graceful, compassionate Mother. May whatsoever names given, she always looks with love & affection.

First...13611362136313641365...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall